Categorie Trends (retentie-management.com)

Zijn er nog managers nodig?

Een heerlijke titel dat meteen je aandacht heeft of niet? De discussie rond het nut van managers is weer aangezwengeld. Hautekiet, Terzake, Learning Live en Jef Staes mengden zich in het debat. Zijn managers nog nodig?

Een wereld zonder managers?

In Hautekiet en Terzake werd er hardop nagedacht over het nut van managers. Zo vroegen zij zich af of een wereld met minder managers mogelijk, zinvol en nuttig was. Dit herleid ik tenminste uit de blog van Kluwer. Er werden ballen opgegooid over zelfsturende teams, zoals dat nu in Nederland gebeurt door Buurtzorg.

De manager moet blijven bestaan!

Jef Staes, auteur van verschillende boeken en iemand met een uitgesproken mening, vindt dat de manager moet blijven bestaan. Meer nog hij vindt zelfsturende teams slechts een stuipstrekking en gelooft niet dat bedrijven kunnen functioneren zonder managers. Jef stelt zich de rol van de manager in de toekomst anders voor. Een rol op basis van het nieuwe leidinggeven en die is onontbeerlijk binnen organisaties.

4 elementen van het nieuwe leidinggeven

De nieuwe leidinggevende moet, volgens Jef Staes, beschikken over vier competenties. De eerste competentie is visionair. De organisatie moet ergens voor staan en hier volledig voor durven gaan. De tweede competentie is de cast coach. In andere woorden, de juiste persoon moet op de juiste plek zitten. De derde competentie is de info coach. Dit betekent dat de manager zijn teamleden van alle noodzakelijk informatie moet voorzien. De vierde en laatste competentie is investor. Deze competentie staat gelijk aan levenslang leren en het team fouten laten maken.

Hoe ziet een wereld zonder managers eruit?

Dit zijn vier noodzakelijke competenties, maar zijn dit competenties die alleen een manager kan hebben? Of anders gesteld: zijn deze competenties niet net de factoren die zelfsturende teams zo succesvol maken? Laat ons eens kijken naar de wereld zonder managers.

  1. Scherpe visie

Alles begint met een scherpe visie waarin iedereen van de organisatie zich kan vinden. Dat is het begin van samen iets opbouwen en neerzetten dat groter is dan jezelf. Deze visie trekt vanzelf de juiste mensen aan. Wanneer een manager deze visie bepaalt krijg je mijn inziens alleen maar kleine eilandjes die met elkaar concurreren. De bedrijfsleider of CEO is dus de beste persoon om de visie te formuleren. Het liefst in continu overleg met zijn medewerkers.

  1. Juiste persoon op de juiste plek

Het fantastische aan zelfsturende teams is dat zij de verantwoordelijkheid opnemen van hun acties mits zij toegang hebben tot alle informatie en middelen om het hoger doel (visie) te behalen. Een manager kan dit proces alleen maar in de weg staan, want deze krijgt minder ‘macht’ toebedeeld en wordt overbodig.

  1. Toegang tot alle informatie

Het fijne aan geempowerde teams is dat zij de verantwoordelijkheid dragen inzake hun beslissingen. Deze kunnen zij alleen nemen als zij alle informatie hebben om dergelijke beslissingen te nemen. Dit impliceert dat zij steeds zelf op zoek gaan naar de informatie als deze niet meteen voorhanden is.

  1. Levenslang leren

De laatste competentie van levenslang leren is een logisch gevolg. Als je kunt doen wat je graag doet en waar je goed in bent (omdat je dit in .2 bent overeengekomen) en je gaat op zoek naar informatie om je functie beter uit te oefenen, dan ben je al aan het leren. Nogmaals, wat is hier de toegevoegde waarde van een manager?

Een Beste Werkgever zonder managers

Een voorbeeld van een organisatie waar geen managers aan te pas komen is Buurtzorg. Dit is een bewijs dat zelfsturende teams werken. Zij hebben immers de titel van Beste Werkgever meermaals gewonnen. Natuurlijk is het één geen garantie voor het ander, maar ontkennen dat er geen correlatie bestaat is onzin. Buurtzorg legt de zogenoemde cruciale elementen waar een nieuwe manager aan moet voldoen bij de medewerkers zelf.

Wat is de toegevoegde waarde van een manager?

Jef Staes verwijt dat een wereld zonder managers is gebaseerd op het oude denken, maar volgens mij is het juist exact het omgekeerde. Blijven vasthouden aan managers is zoals de rol van vakbonden blijven benadrukken. Wat is hun werkelijke toegevoegde waarde?

In de huidige opzet van bedrijven is de manager het probleem en tevens oplossing. Maar als de manager niet langer bestaat binnen organisaties, dan valt deze discussie in het niets. Hoewel de manager binnen sommige takken van sport zeker een toegevoegde waarde heeft, denk ik dat voor bedrijven waar kennis wordt gemaakt en/of gecreëerd een manager dit proces alleen maar in de weg staat.

Disclaimer

Toegegeven, ik heb de webinar waarin bovenstaande werd toegelicht niet gehoord, maar ik ken Jef en zijn gedachtengoed vrij goed. Ik heb immers al zijn boeken gelezen en ben vaak met hem in discussie getreden of zijn ‘optredens’ bijgewoond. Toen ik het artikel van Koen Dierckx las was ik geschrokken. Ofwel heb ik Jef nooit goed begrepen ofwel is hij van ideeën veranderd. In elk geval mijn mening geformuleerd op basis van het artikel op de blog van Kluwer.