Categorie Tips (retentie-management.com)

Zijn er maatregelen nodig om mensen (weer) belangrijk te maken?

Op het moment dat een artikel uitlegt waarom het niet leuk werken is één van de Beste Werkgevers ter wereld, lees ik de kop: bedrijven investeren meer in ontwikkeling personeel. Laten we beiden artikelen eens bekijken.

Het is niet leuk werken bij Google

Google voert al jarenlang de rangschikking van Beste Werkgever aan. Maar toch is het voor veel mensen niet fijn om daar te werken. Hoe kan dit? Volgens het artikel is het een klassiek voorbeeld van vraag en aanbod. Je hebt slechts 0,004% kans om een job bij Google te krijgen en dat betekent dat veel medewerkers, met hoge studies, saai werk doen. Hierdoor voelen zij zich minder belangrijk, kun je er minder eenvoudige promotie maken en kun je er moeilijk uitspringen waardoor je de drive als snel kunt verliezen.

Bedrijven investeren meer in personeel

De economie herstelt en dan kopt een ander artikel, dat bedrijven weer meer investeren in hun mensen. Als reden wordt hier het scholingsplicht aangehaald. Deze plicht is onderdeel van de Wet werk & Zekerheid (Wwz) en houdt in dat werkgevers de werknemer in staat moet stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie of voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst.

Heeft deze maatregel het juiste effect?

Natuurlijk is er geen verband tussen beide artikels. Wel zijn een aantal dingen opvallend. Laten we eens naar deze punten kijken.

Interne versus externe motivatie

Een van de dingen die mij opvalt, is het verschil tussen iemands motivatie. Hoewel iemand hier verkeerd is gekozen. Bij Google wil men alleen maar zelfredzame, proactieve en leergierige mensen aanwerven. Daarnaast is het algemeen bekend dat medewerkers bij Google 20% van hun tijd vrij mogen besteden. Zo is Gmail is bijvoorbeeld ontstaan.

Hier staat tegenover dat er in Nederland een wet is gekomen die werkgevers verplicht om hun medewerkers een bepaalde opleiding te geven en te vergoeden. Het contrast tussen iemand verplichten en zelf de mogelijkheid geven tot is groot. Het verschil is motivatie zal navenant zijn. Al laat het artikel zien dat niet alles rozengeur en maneschijn is bij Google.

Arbeidsmarktcommunicatie

Iets anders dat me opvalt is de manier waarop Google communiceert naar de arbeidsmarkt. Of anders gezegd; Google voert al jarenlang de top 3 van Beste Werkgevers aan. Iedereen kent Google en, ondanks de kleine barstjes, iedereen wil er werken. Dat betekent dat zij iets goed doen en volgens mij is dat iets: de manier op zij naar hun mensen kijken. Zij geloven oprecht dat hun mensen belangrijk zijn, geven hun daarom de ruimte en communiceren dit naar de arbeidsmarkt.

Flexibiliteit

Een van de redenen waarom de wet er is gekomen én waarom bedrijven in personeel moeten investeren, is om hen flexibel te houden. Dit is iets wat de arbeidsmarkt van de toekomst verlangt. Maar flexibiliteit dwing je niet af met een maatregel. Flexibiliteit verdien je omdat het tweerichtingsverkeer is. Flexibiliteit krijg je als je iets doet wat je graag doet, waar je goed in bent en waar je goed voor wordt betaald. Zo maak je mensen loyaal, vitaal en duurzaam inzetbaarheid.

Mening van Lodi Planting

Hierboven sijpelt mijn mening natuurlijk al door, maar laten we er nog één punt uitnemen. Ik ben het eens dat investeren in personeel bijdraagt aan goed werkgeverschap. MAAR als je als bedrijf pas (of weer) geld gaat investeren van zodra de economie herstelt of dat er een wet is aangenomen, dan is dat een kwalijke zaak. Dan geloof je niet dat medewerkers het belangrijkste kapitaal is binnen jouw organisatie en sla je de plank volledig mis. Alle goede bedoelingen ten spijt, maar je moet altijd investeren in je mensen.