Categorie Trends (retentie-management.com)

Zijn dynamische machtsverhoudingen goed of slecht?

Dynamische machtsverhoudingen bij veranderingsprocessen zijn interessant om te volgen. Men spreekt altijd over voor- en nadelen. Maar wat schrijven onderzoekers over dynamische machtsverhoudingen?

Heeft status altijd een positieve impact?

Op Express.be las ik de conclusies van een Amerikaans onderzoek omtrent status. Een Amerikaanse universiteit had onderzocht wat de impact was van een hogere status op de werkvloer. De belangrijkste conclusie: een hogere status niet altijd een positieve impact heeft op de werkvloer. De belangrijkste aanvulling: iemands status is geen vaststaand gegeven. Laat ons eens kijken naar de details.

Negatieve bijwerkingen

De Amerikaanse onderzoeken hebben hun onderzoek toegespitst op een Japanse multinational die heeft besloten om het Engels voortaan als officiële voertaal te introduceren. Hierdoor verschoven de interne arbeidsverhouding enorm, omdat niet iedereen evengoed Engels kon. Mensen die voorheen veel aanzien hadden en vaak werden ingeroepen als hulp, bleken nu van weinig toegevoegde waarde.

Maar ook voor zij die wel goed Engels konden, bleek de grote verandering niet evengoed uit te pakken. De betrokkenen ontleenden hun statusverbetering immers aan een toevallige beslissing of domweg geluk. Zij verbeterden hun status niet op een natuurlijke organische manier waarop iemand normaal status ontleent.

Dynamische machtsverhoudingen

Kortom iemands status is geen vaststaand gegeven en kan plotsklaps worden weggevaagd door iemand anders zijn of haar beslissing. Hoewel de onderzoekers vooral de nadruk leggen op negatieve bijwerkingen, kan het (denk ik) ook positieve bijwerkingen hebben. Zeker wanneer iedereen zich bewust is, dat iemands macht van de ene op de andere dag gedaan kan zijn.

Positieve bijwerkingen

Wanneer iedereen zich bewust is van dit gegeven, dan zullen veel mensen zich meer joviaal en vriendelijker opstellen. Zeker als je macht ontleent aan een beslissing van buitenaf. Dit is natuurlijk anders voor mensen die bottom-up zich hebben opgewerkt tot een bepaalde status. Vaak zijn zij “allemans vriend” zonder aan authenticiteit te verliezen.

Wat kun je hier van leren?

Organisaties die grootschalige veranderingen door willen voeren, zullen ook rekening moeten (gaan) houden met interne en externe machtsverhoudingen. Niet dat er een politiek steekspel moet plaatsvinden, maar men moet wel nadenken over de mogelijke gevolgen van een beslissing. Niet alleen op de financiële kant, maar misschien juist op de persoonlijke kant. Tenminste zo laten de Amerikaanse onderzoekers zien met het voorbeeld van de Japanse multinational.

Houd jij rekening met de machtsverhoudingen binnen jouw organisatie als je een verandering doorvoert of wilt doorvoeren?

2 antwoorden
 1. Annelies Knuttel
  Annelies Knuttel zegt:

  Het gaat niet om goed of slecht. Het is een dynamiek die zich voordoet. Altijd. Soms positief soms negatief. Dat hangt weer van je eigen perspectief af.

  • Lodi Planting
   Lodi Planting zegt:

   Je hebt helemaal gelijk Annelies. Er is geen goed of slecht in dezen. Wel moet je als organisatie rekening houden met de machtsverhoudingen die er zijn. Of ben je het daar niet mee eens?

Reacties zijn gesloten.