Categorie Theorieën & Processen (retentie-management.com)
Wie voert het exitgesprek het beste?

Wie voert het exitgesprek het beste? Dit is de vierde blog in de reeks van exitgesprekken. De eerste ging over de definitie, de tweede over de doelstellingen en de derde over verschillende vormen van het exitgesprek. Deze blog gaat hier dieper op in door na te gaan wie het exitgesprek het beste voert.

Zijn de collega’s de beste optie?

Als een organisatie opteert voor de mondelinge variant of dé gecombineerde aanpak, dan gebeurt het exitgesprek best niet door collega’s of de direct leidinggevende. Waarom zou een werknemer nogmaals zijn verhaal aan hen vertellen? Ervan uitgaande dat hij zijn leidinggevende en collega’s al meerdere malen heeft geconfronteerd met zijn ongenoegen. Bovendien kunnen zij – de direct leidinggevende en de collega’s – een vertekend en gekleurd beeld geven, doordat zij te nauw betrokken of zelf de reden van vertrek zijn.

Wat met de HR professional?

Meer geschikt is een HR professional. Zij hebben een meer neutrale positie en kunnen daadwerkelijk iets met de redenen van vertrek doen. Wat als nadeel geïnterpreteerd kan worden is dat de personeelswerker zich verder van de werkvloer bevindt. Dit heeft invloed op het nagaan van de echtheid van het verhaal.

Een externe interviewer misschien?

Een externe interviewer heeft als voordeel dat hij in een neutrale positie bevindt en gespecialiseerd is op het gebied van exitgesprek. Hij staat echter nog verder van de werkvloer wat de kans op interpretatiefouten verhoogt. Ook het aspect “waardig en formeel afstand nemen” valt weg.

Pleidooi voor één verantwoordelijke

Doordat een exitgesprek enerzijds statistisch en analytisch verwerkbaar moet blijven is een uniforme (consequente) aanpak gewenst. Dit kan een organisatie enerzijds bekomen door enerzijds een gestandaardiseerd exitformulier (het formulier wat als schriftelijke variant dient) te gebruiken en anderzijds door telkens dezelfde persoon het exitgesprek laten voeren.

Andere argumenten om één persoon (in ieder geval zoweinig mogelijk) verantwoordelijk te maken zijn: consistentie in afnamen zorgen voor een beperking van situatiegevoeligheid en dit maakt het vergelijken van exitgesprekken mogelijk. Daarnaast vergt het op een correcte en gepaste wijze voeren van een exitgesprek speciale (basis)vaardigheden, (basis)competenties en –attituden.

Het ideale profiel van de interviewer

Zo moet de interviewer over goede gespreksvaardigheden als actief luisteren, vertrouwen opbouwen, hoofdzaak van bijzaak onderscheiden, omgaan met emoties en omgaan minder makkelijke gesprekssituaties evenals over conflictvaardigheden beschikken. Daarnaast moet hij/zij nauwkeurig zijn in de administratie en verslaggeving. Naar attituden toe mag de interviewer geen ‘schrik’ hebben van moeilijkere gesprekken, moet hij/zij leergierig, mobiel en flexibel in agenda zijn, een evenwicht tussen empathie en de organisatiedoelstellingen vinden, voldoende afstand bewaren en bovenal proces- en projectmatig kunnen werken.

Conclusie: wie voert het exitgesprek het beste ?

Al bij al is de meest ideale manier een gecombineerde aanpak: waarbij de interviewer – de personeelswerker of HR professional – een gestandaardiseerd exitformulier gebruikt als leidraad voor het persoonlijke en semigestructureerde interview met de vertrekkende werknemer. Hiermee heeft de interviewer alle voordelen van zowel het exitformulier als het interview zelf en blijven de nadelen achterwege. Deze manier heeft bijkomende voordelen of mogelijkheid tot een volledige aanpak tijdens het interview, waarbij de interviewer (de personeelswerker) vrijuit kan noteren van korte punten evenals het kunnen letten op non-verbale communicatie: wat een argument versterkt of verzwakt.

Deze blog heeft het exitgesprek als thema. Klik op de hyperlink voor de beste blogartikelen over het exitgesprek?

Dit hoofdstuk is mee opgenomen in het e-book: manage uw uitstroom als een Beste Werkgever. Dit e-book kan u nu aankopen voor 8,99 EUR. Surf voor meer informatie over de specifieke diensten die Employerbility aanbiedt naar www.exitgesprek.be.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.