Categorie Theorieën & Processen (retentie-management.com)
Veel werknemers vertrekken na conflict

werknemers vertrekken vaker na conflict

Begin dit jaar heb ik al eens geblogd over het proces dat plaatsvindt voordat iemand daadwerkelijk vertrekt. Het is namelijk nooit zo dat iemand van de éné op de andere beslist om zijn/haar ontslag te geven. Ik gaf toen ook aan dat een conflict een reden kan zijn om het proces te doen versnellen. Dit gegeven wordt bevestigd door een onderzoek gepubliceerd op hrpraktijk.nl: veel werknemers vertrekken na conflict.

Een conflict met een collega of een leidinggevende kan er voor zorgen dat werknemers vertrekken. Dit gebeurt bij meer dan 40 procent van de werkgevers in Nederland. Dit percentage stijgt tot ruim 45 procent als de werknemers die vertrekken omdat zij zich niet thuis voelen in de organisatie worden meegeteld.

diversiteit en een mogelijke reden tot vertrek

In het artikel/onderzoek wordt er echter de koppeling gemaakt met diversiteit. De onderzoekers concluderen dat 70% van de werkgevers nog geen diversiteitbeleid heeft en dat dit een aantal consequenties heeft.

Doordat bedrijven niet adequaat inspelen op de verschillen tussen werknemers, ontstaan spanningen op de werkvloer. Werkgevers doen er goed aan de verschillen te erkennen en deze in te zetten bij het realiseren van de doelstellingen.

Om dit tegen te gaan sturen de onderzoekers aan op een doelgroepenbeleid. Dit betekent dat er specifiek aandacht wordt  geschonken aan gesignaleerde achterstanden bij bepaalde groepen.

Een ander voorbeeld is een beleid dat gebaseerd is op een gelijke behandeling en gelijke kansen voor iedereen.

mogelijke valkuilen diversiteitsmanagement

De onderzoekers hebben ook een aantal mogelijke valkuilen omtrent diversiteitsmanagement geconstateerd:

  • het verschil wordt weggewerkt in plaats van gewaardeerd;
  • de verschillen zo worden benadrukt dat zij stigmatiserend en polariserend werken;
  • vrees voor negatieve reacties van klanten en medewerkers;
  • communicatiestoornissen;
  • uw onwennigheid en ook die van uw medewerkers in het omgaan met andere waarden, normen en gebruiken;
  • verstrikt raken in vooroordelen, slechte ervaringen of stereotypen;
  • vervallen in incidenten of ad-hocbeleid;
  • krijgen van tegengas waardoor ontmoediging optreedt.

mening van de auteur

Ik heb al meermaals gepleit voor een diverser personeelsbestand bijvoorbeeld om meer creativiteit in de organisatie te krijgen. Dat dit mogelijk consequenties heeft op een vroegtijdig vertrek lijkt mij evident, maar dat dit de grootste boosdoener zou zijn, dat vind ik een brug te ver. Een diversiteitsbeleid betekent niet dat we op een andere onrespectvolle manier met elkaar omgaan. Integendeel een diversiteitsbeleid, eventueel aangevuld met een doelgroepenbeleid, zorgt er juist voor dat we elkaar beter leren kennen en daar met respect naar kunnen handelen.

Daarbovenop vind ik de mogelijke valkuilen zeer terechte en belangrijke voetnoten. Het zou immers zo maar kunnen dat de goedbedoelde initiatieven met het oog op een positieve uitkomst averechts uitdraaien. Een vinger aan de pols houden en respect hebben voor iedereen is daarom als organisatie noodzakelijk.

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] werknemers. Zo zou 6 op 10 werknemers ontevreden zijn met zijn eigen manager en daarnaast vertrekken veel werknemers na een conflict. Onderzoek heeft uitgewezen dat ongemotiveerd personeel jaarlijks zo’n 15 miljard euro zou […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.