Retentie-management.com is het onafhankelijk kennisplatform waar het binden en boeien van personeel centraal staat. Hieronder krijgt u antwoord op de meeste gestelde vragen (FAQ). Heeft u een andere vraag? Contacteer dan de redactie.

Waarom is retentie-management.com ontstaan?

Retentie-management.com is ontstaan als passie van Lodi Planting. Hij is altijd gefascineerd geweest door het binden en boeien van personeel. Zo schreef hij in 2007 bij het afstuderen voor zijn Bachelor diploma een scriptie over exitgesprekken. En in 2010, toen hij zijn postgraduaat HRM behaalde, ging zijn scriptie over retentiemanagement. Zijn scriptie was in 2009 tevens het startsein voor retentie-management.com. Nu is het een succesvol onafhankelijk kennisplatform over het binden en boeien van personeel dat een duidelijke behoefte voorziet.

Wie zit er achter retentie-management.com?

Retentie-management.com is het platform van Lodi Planting. Hij maakt websites voor (startende) freelancers en helpt hen bij hun online personal branding. Hij past dezelfde strategieën overigens toe voor HR professionals en bedrijven.

Wat zijn de doelgroepen van retentie-management.com?

Retentie-management.com focust zich op iedereen die meer informatie wenst over het binden en boeien van personeel. In de praktijk vertaalt zich dit in twee doelgroepen (vraag & aanbod).

De vraagzijde is vertegenwoordigd door HR professionals, leidinggevende en geïnteresseerden. Zij zoeken vooral naar informatie.

Aan de kant van het aanbod bevinden zich aanbieders en leveranciers van producten en/of diensten die (in)direct bijdragen aan het binden en boeien van personeel. Zij willen meer visibiliteit.

Wat is het doel van retentie-management.com?

Retentie-management.com wil een bijdrage leveren aan discussie over Human Capital door een bewustzijn van noodzaak en urgentie te creëren, door te stimuleren, activeren en provoceren en door ideeën bij elkaar brengen zodat er doelgerichte en proactieve acties kunnen worden opgezet.

Retentie-management.com wil ook de referentie zijn op het gebied van (actuele) kennis, informatie, aanbieders, afnemers, etc. in verband met het binden en boeien van personeel.

Tot slot wil retentie-management.com vraag en aanbod op één platform samenbrengen.

Hoe gaat retentie-management.com zijn doelen realiseren?

De eerste stap is een actieve bijdrage leveren aan de discussie door te informeren in inspireren.

De tweede stap is de referentie worden. Hiervoor zorgen wij voor een technisch functionerend platform, doen wij aan Search Engine Optimalisation, zetten wij sociale media in en maken wij gebruik van ambassadeurs.

De derde stap is vraag en aanbod samenbrengen. Hiervoor verspreiden we speciale informatie voor de HR professional, leidinggevende en geïnteresseerde alsook voor de aanbieders en leveranciers.

Hoe brengt retentie-management.com vraag en aanbod bij elkaar?

Retentie-management.com brengt vraag en aanbod op verschillende manieren bij elkaar.

Denk hierbij aan artikelen, boeken, scripties, e-books, onderzoeken, trendrapporten en whitepapers.

Aanbieders kunnen hun producten en diensten ook vermarkten in de webshop.

Hoe verdient retentie-management.com zijn geld?

Retentie-management.com probeert de vaste kosten terug te verdienen aan de hand van advertenties. Dit is vooral interessant voor de aanbieders en leveranciers die hun zichtbaarheid op het platform willen vergroten. Word ook partner.