Categorie Theorieën & Processen (retentie-management.com)

VCK congres: alles is economie geworden door Paul Verhaeghe (2013)

Donderdag 19 september was ik te gast op het VCK congres. Dit congres stond volledig in het teken van kwaliteit en bevlogenheid en werd georganiseerd door VCK in samenwerking met Prebes.

Op mijn programma stonden 6 sessies met inhoudelijke sprekers. Paul Verhaeghe was de 3de spreker in rij en het vierde proefstuk op het VCK congres. Verhaeghe kwam binnen met twee krachtige stellingen. De eerste was: alles is economie geworden. De tweede: alles in onderworpen aan regels (anti-liberaal). Gedurende zijn verhaal werd duidelijk wat de link met bevlogenheid was. Het onderwerp van het congres.

De rol van een identiteit

Rond identiteit zijn er twee foute aannames. Identiteit is er altijd en het zit diep van binnen, maar in de realiteit is het exact het tegenovergesteld. Wat is de identiteit van een adoptiekind? Het spiegelen van de ander speelt een rol (proces) en bepaalt de identiteit die je uitdraagt. Daarnaast is seperatie een andere rol (proces) bij de identiteit. Een identiteit wordt dus ontwikkeld.

De verhoudingen van identiteit

Begrijp de identiteit in termen van verhoudingen. Verhaeghe typeert er vier: verhouding ten opzichte van het andere geslacht (man-vrouw), een autoriteit (kind-ouder), andere gelijken (broer-zus), eigen identeit (de dialoog start ’s morgens in de spiegel met jezelf). Binnen die verhoudingen zit het vol met normen en waarden. Identiteit is dus niet neutraal en dat verklaart onder andere de botsingen tussen culturen (lees: identiteiten).

Belangrijkste krijtlijnen

Tegen bepaalde krijtlijnen kan men niet ingaan omdat deze evalutionair zijn vastgelegd. Zo behoren we tot de sociale dieren. We zijn dus niet solitair. De tweede krijtlijn stelt dat er twee gedragspatronen in ons zitten. De eerste is gebaseerd op solidariteit (geven) en de tweede is gebaseerd egoïsme (nemen). De omgeving kan worden bewerkt zo is bewezen door wetenschappelijk onderzoek.

De functie van de omgeving

De omgeving (de maatschappij) bepaalt dus welk gedragspatroon leidend is. Tegenwoordig verandert de maatschappij steeds sneller. Dit heeft dus ook invloed op onze identiteit in die zin dat de verhoudingen veranderen.

Dit brengt ons naar een contractsamenleving

Onze huidige identiteit is een product van een nieuw dominant verhaal (neoliberale mediotacratie) met een visie op de mens en de maatschappij. Wij zich het beste inzet zal de beste resultaten boeken is de idee van mediotacratie. Dit model is naoorlogs en niet meer van deze tijd. Daarom voegt Verhaeghe er neoliberalisme aan. De vrije markt zal zich zelf gaan regulieren en zou gebruikt moeten voor alles. Dus ook in relaties, school, onderzoeken, etc. Resultaat is een gedeguraliseerde markt in plaats van de vrije markt.

Het darwinisme en identiteit

Vanaf 1990 komen er twee zaken samen. De mens is een hypercompetitief wezen die alleen maar uit is op het eigen belang. De mens is maakbaar als hij zich voldoende inspant. Deze ideeën kennen hun oorsprong uit het Darwinisme en het sociaal Darwinisme. Dus als je het niet maakt is het je eigen schuld. Dit christelijke element hebben we de afgelopen decennia van ons afgeschud, maar is nu dus weer terug.

Taalgebruik en onze identiteit

Onze identiteit is gekleurd door taal, beelden en verhalen. Als een huwelijk mislukt, dan zeggen we als snel “ze hebben niet genoeg geinvesteerd”. Investeren doet een belegger nooit in één ding dus dat is een slechte woordkeuze. Hetzelfde geldt voor succes. Het meestgebruikte scheldwoord op de lagere school is ‘loser’. Sommige kinderen zijn dus op voorhand als mislukt, dat creërt een spanningsveld gebaseerd op vertrouwen en dat is niet goed voor de identiteit. Het vertrouwen en de collegialiteit is weg.

De conclusie van Paul Verhaeghe

Kortom dit is geen goed model vindt Verhaeghe. Het gaat in tegen biologische krijtlijnen. Daarnaast functioneert de samenleving niet (goed) meer. Bijvoorbeeld een stijging van het aantal zelfmoorden. De cijfers slaan de negatief uit. De middenklasse verdwijnt wat correleert met de toenname van de inkomstenverschillen en dat is typisch met het neoliberalisme. De paradox is dat dit alleen maar meer regels wenst (en dat gaat dus in tegen de gedachten van het neoliberalisme).

De mening van Lodi Planting

Ik vond de presentatie van Verhaeghe inhoudelijk boeiend, sterk en bovenal zeer wetenschappelijk. Logisch want hij is een professor. Met gepaste voorbeelden kon Verhaeghe zijn soms theoretisch verhaal meer inzichtelijk maken. Persoonlijk geloof ik ook in de rol van de identiteit bij bevlogenheid. Voor mij geldt die identiteit zowel voor de persoon als voor de organisatie. Bevlogen medewerkers krijg je wanneer deze congruent zijn en op individueel niveau worden uitgeklaard en uitgespeeld. Meer informatie hierover kunt u lezen in het artikel: identiteitsmarketing en het binden en boeien van personeel.

Vindt jij ook alles economie? Hoe kijk jij naar de geschetste theorie van Paul Verhaeghe? Laat je mening achter in de comments! 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.