Categorie Theorieën & Processen (retentie-management.com)

Strategische antwoorden op personeelsverloop

Uit het onderzoeksrapport van Deepak Somaya blijkt dat organisaties op verschillende manieren kunnen reageren wanneer iemand heeft besloten de organisatie te verlaten.

Somaya herkent van oudscher twee soorten strategische reacties, defensief en/of vergeldend, en voegt hier nog een derde manier aan toe: de relationele. Want deze laatste manier houdt rekening met het sociale kapitaal van een vertrekkende medewerker. Hierbij maakt het niet uit in welk kwadrant u van de nieuwe matrix voor personeelsverloop werkt.

Een defensieve houding van organisaties

Bij een defensieve houding, doet een organisatie alles binnen hun mogelijkheden om een vrijwillig vertrek van een talentvolle medewerker te vermijden. De logica die hieraan de grondslag ligt is de volgende: maak de werkomgeving zo aantrekkelijk mogelijk, dan zijn medewerkers minder snel geneigd in te gaan op een aanbod van een externe partij. In andere woorden: organisaties die goed werkgeverschap nastreven zullen minder ongewenst en vijwillig personeelsverloop hebben.

Een vergeldende aanpak van organisaties

Bij een vergeldende aanpak nemen organisaties stappen om vertrekkende medewerkers of het bedrijf dat hen in dienst wil nemen te bedreigen of schade toe te brengen. Bijvoorbeeld door het laten naleven van het concurrentiebeding. Het voornaamste doel hiervan is om de waardevolle kennis en relaties van de vertrekkende medewerker niet te laten in te zetten voo hun nieuwe werkgever. Op deze manier wordt het vertrek kostbaarder hopelijk ontmoedigt dit hen in de toekomst om het nog eens te proberen.

Het doel van defensieve en vergeldende strategieën

Het doel van zowel de defensieve als de vergeldende strategie is om het verloop onder medewerkers terug te dringen, ofwel door de voordelen te vergroten waarvan medewerkers profiteren als ze blijven ofwel door het kostbaarder voor hen te maken om te vertrekken.

De relationele strategie gebaseerd op het sociale kapitaal

Bij geen van beide strategieën wordt er formeel rekening gehouden met de rol van sociaal kaptiaal en dat is waar het bij de relationele benadering om draait. De relationele benadering richt zich op het benutten van het potentieële sociale kapitaal dat door mobiliteit wordt gecreërd in plaats van te proberen het verloop een halt toe te roepen.

Voordelen van de relationele strategie

Als deze methode effectief wordt geïmplementeerd kunnen relationele strategieën op ten minste drie vlakken voordelen opleveren. Relationele strategieën vergroten de toegang tot potentiële klanten, ze vergroten de pool van menselijk kapitaal en ze generen goodwill voor de organisatie.

Hieruit voortkomend biedt de relationele strategie vele andere voordelen. Zo is het inzetten van deze strategie bijzonder nuttig voor organisaties die nieuwe markten wil betreden, kunnen relationele strategieën de toegang vergroten tot alternatieve bronnen van het menselijke kapitaal en de kosten verlagen die het in dienst nemen van nieuwe mensen met zich meebrengt.

Tot slot kunnen organisaties die relaties met hun vertrokken medewerkers onderhouden deze ook makkelijker terug aan boord halen wanneer blijkt dat de carrièrekansen bij de andere werkgever niet veel beter zijn/waren. Lees ook deze blog hoe u als organisatie deze boomerangmedewerkers kunt managen.

Mening van Lodi Planting

Voor elke strategie is iets te zeggen. Elke strategie kent voor- en nadelen. Afhankelijk van de situatie is voor beiden – defensieve en vergeldende –  strategieën iets te zeggen.

Defensieve strategieën zouden mijn inziens altijd moeten worden gebruikt omdat organisaties zo het menselijke kapitaal centraal zetten en goed werkgeverschap nastreven.

In sommige gevallen werkt het inzetten van vergeldende strategieën. Persoonlijk denk ik dat deze strategie beter werkt voor grotere organisaties en/of multinationals en niet zozeer voor het MKB/KMO landschap van Nederland en België.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.