Retentie-management.com verzamelt en clustert scripties die (in)direct verband houden met het binden en boeien van personeel. U kunt al deze scripties, in willekeurige volgorde, gratis downloaden (via deze link). 

Employer Branding in de praktijk. De relatie tussen imago en objectieve en subjectieve uitkomsten.

Eliza De Rijcke onderzocht in haar scriptie welke invloed Employer Branding heeft op diverse organisatorische uitkomsten. Het grootste effect werd gevonden in domeinen als personeelsverloop, jobtevredenheid en organisatie-identificatie.

Binden en boeien van de jongste generatie medewerkers

Kim Swinkels en Peter Heuven schreven hun scriptie over het binden en boeien van de jongste generatie medewerkers. Hiermee doen zij aanbevelingen naar organisaties die met deze doelgroep werken.

Exitgesprekken als strategisch hulpmiddel

In het kader van zijn studie schreef Richard van der Lee meerdere scripties. In dit formuleert van der Lee een advies voor organisaties om exitgesprekken als strategisch hulpmiddel in te zetten.

Quid Pro Quo. Should I stay or should I go?

Liesbeth Dijkgraaf deed in opdracht van KMPG onderzoek naar de invloed van verwachtingen die medewerkers hebben ten aanzien van hun leidinggevende op de intentie tot vertrek van de medewerker.

Met Tauw gebonden. Een onderzoek naar het behoud van personeel.

Carlijn Oosterik schreef onder begeleiding van Nicole Torka een boeiende scriptie. Deze beschrijft letterlijk en aan de hand van meerdere instrumenten hoe de organisatie ‘Tauw’ hun personeel kan binden en boeien.

Ik wil jouw hart, je ziel en je zaligheid

Steven de Lira concludeert, in een korte ‘scriptie’, dat het winnen van de ziel en zaligheid van medewerkers om 5 punten draait. Maar de reis om tot deze punten te komen is net zo mooi.

Flexibel maar toch betrokken

Nicole Torka schreef in 2003 reeds over de samenhang tussen contractrelatie en betrokkenheid. Anno 2014 is dit een ‘hot topic’ waar veel organisaties mee worstelen.

Retentie versus War for Talent.

Sandra Steegmans beschrijft in haar scriptie de relatie tussen het binden en boeien van personeel en de war for talent. Steegmans haar scriptie is ook verschenen in boekvorm.

De invloed van leiderschap en teamontwikkeling op teamprestaties.

Martijn van der Meer schrijft dat teamontwikkeling blijkt een zeer grote invloed te hebben op teamprestaties. Taakgericht en mensgericht leiderschap zorgen beide voor teamontwikkeling, waarbij taakgericht leiderschap ook nog leidt tot teamprestaties en mensgericht leiderschap leidt tot bevlogenheid.

Talenten op de loop. Een onderzoek naar het behoud van hoogopgeleiden.

De Vries heeft onderzoek gedaan binnen een onafhankelijke organisatie hoe zij hun hoger opgeleide medewerkers kunnen behouden in tijden van economische spanningen.

Branding yourself – a necessity?

Reunes heeft een analyse gemaakt van jonge professionals en hun mening naar het begrip personal branding. Is jezelf branden noodzaak of gewoon leuk om te doen?

De basis voor het benutten van het verborgen potentieel binnen organisaties.

Van der Lee schrijft vanuit zijn visie op talent over talent. Met een nieuw model om het verborgen potentieel van talent optimaal te kunnen benutten als resultaat.

Retentiebeleid op de een krappe arbeidsmarkt. De rol van een leidinggevende binnen het retentiebeleid.

Verbist schrijft in haar thesis over de rol van een leidinggevende binnen het retentiebeleid. Interessant voor iedere leidinggevende en een retentiebeleid wil uitwerken of verfijnen.

Relatie tussen appreciative inquiry (AI) en bevlogenheid.

Verleysen legt in in zijn scriptie tot in detail uit wat de relatie tussen appreciative inquiry en bevlogenheid is. Maar bestaat er wel een relatie?

Uw scriptie?

Heeft u een scriptie geschreven? Wilt u uw scriptie delen met honderden anderen HR professionals? Stuur uw scriptie dan op naar de redactie. Wij zetten het dan graag online.