Categorie Theorieën & Processen (retentie-management.com)
Retentiemanagement doorheen economische cyclussen (thesis)

De economie kent cyclussen van welvarendheid (hoogconjunctuur) en crisissen (laagconjunctuur). Hoewel er meerdere factoren een rol spelen is het in principe zo dat wanneer de economie welvarend is, en de werkloosheidsgraad laag is, ontstaat er de zogenaamde war on talent.

de war on talent zou geen parameter mogen zijn

Ten tijde van deze oorlog wordt er vaker over retentiemanagement gesproken als in het binden van talentvolle werknemers. Maar in feite zouden organisaties altijd, ongeacht de economische situatie, een consequent retentiebeleid moeten voeren, omdat talentvolle werknemers altijd een keuze hebben. Dit geldt op elk niveau binnenin een organisatie.

de houdbaarheidsdatum van retentiemaatregelen

Deze ups en downs in de economie zullen altijd blijven plaatsvinden. Volgens Geert Van Hootegem, professor arbeidssociologie aan de K.U. Leuven, schuilt hierin een gevaar. Hij zegt dat organisaties moeten uitkijken naar de houdbaarheidsdatum van retentiemaatregelen zoals bijvoorbeeld: oplossingen voor de meest voorkomende redenen van verloop.

is retentiemanagement pro- of reactief?

Deze maatregelen zijn bedacht om op een bepaalde toestand te reageren, maar tegen de tijd dat die effect ressorteert, is de situatie al helemaal veranderd. Organisaties zouden daarom een soort contracyclische houding moeten aannemen om de arbeidsmarkt niet achterna te hinken. De vraag die hier eigenlijk moet worden gesteld; is retentiemanagement proactief of reactief?

retentiemanagement doorheen economische cyclussen

Geert Van Hootegem stelt hierboven dat, retentiemanagement bij voorbaat reactief is en hoewel ik zijn redenering begrijp, ben ik het daar niet volledig mee eens. Ook Luc Sels weerlegt dit en zegt dat retentie vaak in hoogconjunctuur wordt bedreven, maar dat het er eigenlijk op aankomt om een retentiestrategie al klaar te hebben op het moment dat de economie opnieuw aantrekt. Dit is namelijk het moment dat het verloop een piek kent.

Nu de eerste tekenen van herstel zich voordoen zal dit al dan niet blijken, maar het lijkt er op dat Luc Sels op dit punt gelijk heeft: 8 op 10 werknemers zegt namelijk uit te kijken naar een nieuwe uitdaging. Het omgekeerde is ook waar. Wanneer de economie minder draait verzwakt dat de positie van werknemers en verhoogt hun Engagement.

Mijn inziens kan ik het als volgt concluderen: ongeacht de economische context zal een organisatie dat zich serieus neemt en groei nastreeft, te allen tijde moeten nadenken over mogelijke oplossingen om concurrenteerbaar te blijven ten opzichte van andere organisaties.

6 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] > 2/3de generatie Y ziet toekomst op arbeidsmarkt somber in. Generation Y gaat gebukt onder de gevolgen van de crisis. Een goed retentiebeleid gaat doorheen de economische cyclussen. […]

  2. […] dat ik heb beschreven kan mijn inziens in elke economische context worden gebruikt en gaat niet gebukt onder een houdbaarheidsdatum. In principe kan elke krantenkop of HR gerelateerd artikel aan retentie(management) worden […]

  3. Vision on Talent schreef:

    […] Hier leg ik uit dat het economisch klimaat in feite geen invloed mag hebben op het binden en boeien van personeel! (114 tekens) […]

  4. 140-interview met Lodi Planting Xpert op het gebied van binden en boeien van personeel « VisieopTalent Blog schreef:

    […] Hier leg ik uit dat het economisch klimaat in feite geen invloed mag hebben op het binden en boeien van personeel! (114 tekens) […]

  5. […] nog te vaak gekoppeld aan een economische context. Het komt er op neer dat organisaties altijd en ongeacht de economische conjunctuur aan retentie moeten doen. In dat opzicht heeft retentiemanagement nog een lange weg af te […]

  6. […] WordPress PluginVorige week werden er een aantal interessante vragen gesteld die ervoor pleten dat retentiemanagement ook in economisch moeilijke tijden moeten worden gemanaged. Deze week wil ik echter kijken naar de verhouding talentmanagement ten tijde van economische […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.