Categorie Lectuur (retentie-management.com)
Retentie versus de War for Talent van Sandra Steegmans (boekreview)

Retentie versus de war for talent is een boek van Sandra Steegmans. Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel schetst Steegmans een theoretisch kader. Het tweede deel omvat de meer praktische kant van het retentiebeleid dat zich toespitst op begrippen als motivatie, het loopbaanbeleid en materiële maatregelen. Hierbij maakt ze gebruik van de kwaliteitscirkel van Deming. Deze cirkel bestaat uit 4 stappen: plan, do, check en act. Ik focus me nu echter meer op het theoretische kader. 

Retentiemanagement in de jaren ‘90

In de jaren ’90 bij het ontstaan van retentiemanagement werd het beleid hierrond voornamelijk defensief ingevuld met allerlei juridische retentietechnieken. Een voorbeeld hiervan is het concurrentiebeding of het anciënniteitsdenken. Deze defensieve insteek is echter niet meer van deze tijd. Om de “knowledge workers” beter te bereiken en beter in te spelen op hun toenemende behoeften moet het retentiebeleid proactiever en meer anticiperend worden.

Moeten organisaties binden of boeien?

Dit impliceert dat organisaties meer moeten inzetten op het boeien van het personeel in plaats van hen te binden met juridische retentietechnieken. Steegmans stelt organisaties voor de keuze of het talent te binden of te boeien. Daarnaast maakt ze terecht het onderscheid tussen betrokken zijn bij de organisatie en bevlogen zijn in het werk. Er bestaan namelijk grote verschillen in de benadering die organisaties moeten toepassen. Het is duidelijk dat organisaties hun personeel niet in hokjes kunnen noch moeten opdelen.

Knowledge workers moeten worden behouden

Retentie versus de war for talent begint echter met een definitie waarna de verschillende soorten retentie worden besproken. Deze soorten – mensenretentie en kennisretentie – tonen aan dat retentiemanagement niet voor iedereen is bedoeld. Steegmans schrijft dat de zogenaamde “knowledge workers” moet worden behouden. Deze “knowledge workers” dragen bij aan het succes van de organisatie, omdat zij een bepaalde kennis bezitten. Volgens Steegmans spitst kennisretentie zich echter toe op ouderen die (vervroegd) op pensioen (willen) gaan. Ik vind ook dat ouderen gebonden en geboeid moeten worden, maar ik denk dat kennisretentie verder moet gaan dan enkel en alleen ouderen.

Instrumenten bij een strategisch retentiebeleid

In grote lijnen kan ik het niet oneens zijn met Steegmans haar theoretisch kader. Ze haalt dezelfde argumenten aan – verloop reduceren, het prijskaartje van verloop en de war for talent in de huidige arbeidsmarkt – waarom organisaties een strategisch retentiebeleid zouden moeten hebben. Los van deze argumenten beschrijft ze ook een groot aantal instrumenten die op mijn site aan bod zijn gekomen: exitinterviews, post-exitinterviews alsook het model van turnover gebaseerd op onderzoek van Thomas Lee. Exitgesprekken hebben echter een reactief karakter. Het is daarom veel beter om preventief, maar vooral oprecht, tevredenheidsenquêtes te voeren.

Is de keuze: binden of boeien terecht?

Volgens Steegmans heeft de keuze binden of boeien te maken met financiële middelen en de perceptie van medewerkers. Zelf denk ik dat geld weinig motiverend is ongeacht de perceptie, de leeftijd en/of de generatie van de medewerkers. Ik vind dat organisaties zich moeten inzetten op zowel het binden als het boeien van werknemers waarbij geld onderdeel uitmaakt van de volledige retentiestrategie.

Mening van Lodi Planting

Ik heb het boek retentie versus de war for talent graag en vlot gelezen. Vooral het theoretisch kader sluit goed aan bij mijn eigen gedachtengoed over het binden en boeien van personeel. Daarnaast vond ik het interessant om te zien hoe het theoretisch kader praktisch kan worden ingezet. Ik had nog niet van de kwaliteitscirkel van Deming gehoord, maar mijn inziens lijkt het een goed model dat kan worden gebruikt bij het strategisch retentiebeleid.

Wil je het boek retentie versus de war for talent ook lezen?

Ben je benieuwd naar het tweede meer praktische deel? Wil je meer weten over retentie versus de war for talent? Ik kan me voorstellen dat je retentie versus de war for talent van Sandra Steegmans ook wilt lezen. Dit boek kun je bestellen op de website van Die Keure (de uitgever).

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.