Categorie Lectuur (retentie-management.com)
Rekruteren in een wereld zonder kandidaten

Een aantal vooraanstande figuren in de Vlaamse arbeidsmarkt hebben een masterclass georganiseerd met als titel: rekruteren in een wereld zonder kandidaten.

De doelstelling van de masterclass

De toekomstige arbeidsmarkt is verre van rooskleurig. Allerlei maatschappelijke tendensen worden kenbaar duidelijk en de war on talent woedt als nooit te voren. Het lijkt erop dat België in 2015/2020 moeilijk tot geen kandidaten kan rekruteren omdat deze er niet meer zijn. Een tekort aan talentvolle werknemers zoals dat heet. De doelstelling van deze masterclass is dan ook om samen een visie te maken, op zoek te gaan naar synergiën, voorstellen te formuleren en deze te delen op basis van bovengeschetste probleemstelling.

De knelpunteconomie kent 2 redenen

Luc Sels verduidelijkt het tekort aan talentvolle werknemers met een aantal verrassende cijfers die terug te vinden zijn in het gratis verslag. Hij beklemtoont dat we naar een knelpunteconomie groeien waarin in er een structurele krapte op de arbeidsmarkt bestaat. Dit zal vanaf 2015 het geval zijn. Volgens Sels heeft dit 2 redenen. Een kwantitatieve reden waar er te weinig hoogopgeleiden afgestuderen en een kwalitatieve reden waarbij er een mismatch is tussen opleiding en de vraag van de business. De demografie wordt hierbij als motor aanzien.

De oplossing ligt bij allochtonen en 55+

Dit onheilspellende vooruitzicht beloofd de war on talent alleen nog maar verder aan te wakkeren. De vraag is niet of er nog arbeidsreservers te vinden zijn, maar waar organisaties deze nog wel kunnen halen. Het antwoord blijkt bij de allochtonen en de hertewerkstelling van 55plussers te liggen. Een strategisch diversiteitsbeleid of een een strategisch retentiebeleid dat rekening houdt met diversiteit is dus een must voor organisaties. In een aantal Europese landen wordt hier reeds goed op geanticipeerd. In Noorwegen bijvoorbeeld is 75% van alle 50-plussers nog aan het werk.

Werven in plaats van selecteren

Organisaties moeten deze problematiek dus systematisch mee opnemen in hun beleid omtrent personeel. Maar uiteindelijk moeten organisaties hun beleid nog wel gaan waarmaken. In de masterclass wordt daarom gesproken over de professionalisering van werving. Bij arbeidskrapte kunnen de kandidaten immers kiezen voor een bepaalde werkgever in plaats van andersom (selecteren). Organisaties zullen dus wellicht hun wervingstrategieën moeten herzien waarbij er niet wordt vastgehouden aan lineaire CV’s. In die lijkt dit verhaal sterkt op het competentiedenken van Jef Staes in zijn boek Ik was een schaap.

Binden van medewerkers wordt ook belangrijk

Bij arbeidskrapte wordt binding ook belangrijk. Organisaties kunnen werven en talent binnenhalen, maar als zij aan de achterkant gewoon weer weglopen is het dweilen met de kraan open. De genodigden van de masterclass zijn het er over eens dat het loon een zwakke predicator is van vrijwillig verloop. Ontevredenheid in de job daarentegen is een sterke predicator.

Meer weten over rekruteren in een wereld zonder kandidaten?

Dit waren mijn inziens de voornaamste conclusies uit de masterclass rekruteren in een wereld zonder kandidaten. Graag laat ik je zelf kennismaken met de conclusies uit de ronde tafeldebatten die nadien worden beschreven en/of hebben plaatsgevonden. Het uitgeschreven verslag kun je downloaden door op de link te klikken. Wil je andermans verslag lezen? Lees dan het verslag van Marc Drees, host van recruitmentmatters, die in het huis van de toekomst aanwezig was bij de masterclass.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.