Personeelsverloop Retentiemanagement
Veelgestelde vragen over personeelsverloop (FAQ)

Personeelsverloop of verloop van personeel kan een groot probleem zijn binnen een organisatie. Zeker als al jouw high performers vertrekken en de low performers achterblijven. Hieronder leert u hoe u het personeelsverloop berekenen, wat de nadelen van verloop zijn en wat de gemiddelde cijfers hieromtrent zijn. Op deze manier kan u enerzijds nagaan hoe u scoort ten op zichten van uw concurrentie of de sector. Anderzijds kan u gepaste acties bedenken om het personeelsverloop te verlagen of terug te dringen. Kortom u krijgt antwoord op de veelgestelde vragen over personeelsverloop.

Personeelsverloop Retentiemanagement

[box type=”tick” style=”rounded”]Heeft u hulp nodig bij het verminderen van uw personeelsverloop? Ga dan naar de bibliotheek, de kennisbank en/of de webshop.[/box]

De veelgestelde vragen over personeelsverloop

Wat is personeelsverloop?

Personeelsverloop is het al dan niet vrijwillig weggaan van werknemers binnen een organisatie. Personeelsverloop heeft dus alles met uitstroom van personeel te maken.

Het personeelsverloop berekenen

Personeelsverloop kent een aantal nadelen (zie hieronder) die tot grote problemen kunnen leiden. Om echter tot oplossingen te komen zullen organisaties eerst een aantal gegevens aan verloop moeten meten. Deze gegevens kunnen in percentages worden voorgesteld.

Het totale verlooppercentage

Organisaties moeten uitgaan van het totale verlooppercentage. Het totale uitstroomcijfer wordt berekend door het totale aantal vertrokken werknemers in de loop van het jaar te delen door het totale aantal tewerkgestelde in het begin van het jaar. Als een organisatie het per maand wil bekijken dan geldt volgende formule: het totale aantal werknemers dat de organisatie verliet gedurende een maand gedeeld door het gemiddelde aantal werknemers uit diezelfde maand. Het maakt dus niet uit of het gaat over een vrijwillig of onvrijwillig vertrek, omdat hier discussies aan verbonden zijn.

Het vermijdbare verlooppercentage

Als een organisatie het verlooppercentage echter meer in detail wil bekijken is het bijvoorbeeld interessant om naar die van vermijdbare verloop te kijken. Dit is het aantal vertrokken werknemers dat vermeden had kunnen worden, gedeeld door het aantal vertrokken werknemers uit diezelfde maand. Onvermijdbaar verloop is wederom minder interessant, omdat een organisatie daar niets aan kan doen. Bijvoorbeeld een werkneemster die beslist om huismoeder te worden.

Verloop gekoppeld aan prestaties

Of als een organisatie een idee wil krijgen over het verloop gekoppeld aan de prestaties van een werknemer, dan kan het verlooppercentage van een high performer berekenen. Dit wordt berekend door het aantal vertrekkende high-performers in een maand te delen door het totale aantal vertrekkende werknemers. Voor functioneel verloop geldt dezelfde formule, maar dan met low-performers in plaats van high-performers. Het mag overduidelijk zijn dat het vertrek van een high-performer veel harder aankomt (disfunctioneel verloop) dan het vertrek van een low-performer.

Het tijdstip waarop iemand vertrekt is belangrijke variabele

[box type=”info” style=”rounded”]TIP: Een belangrijke variabele is het tijdstip waarop de werknemer de organisatie verlaat, want hoe eerder een werknemer vertrekt hoe eerder een organisatie kan uitgaan van een verkeerd selectie-, oriëntatie- en socialisatieproces. Dit ratio wordt berekend door het aantal vertrokken werknemers in de eerste 60 dagen te delen door het aantal aangeworven werknemers in dezelfde periode.[/box]

Wat is het gemiddeld personeelsverloop percentage?

Appels met peren vergelijken heeft weinig zin. De vraag wat is het gemiddeld personeelsverloop percentage is dus niet relevant. Maar als organisatie wil je echter wel weten hoe je scoort op het verloop. Van zodra organisaties hun personeelsverloop hebben berekend kunnen zij zich vergelijken (benchmark), met andere organisaties in de buurt, sector, regio, land enzovoorts.  Op deze manier kan een organisatie erachter komen wat een gemiddeld personeelsverloop percentage is en hoe zij ten op zichten van het gemiddelde scoren en vergelijk je geen appels met peren.

[box type=”info” style=”rounded”]TIP: wanneer een organisatie consequent en maandelijks, per kwartaal of jaarlijks het personeelsverloop berekent, dan kunnen zij het personeelsverloop doorheen de verschillende jaren vergelijken (benchmark). Op deze manier komt een organisatie te weten of hun georganiseerde acties het gewenste resultaat hebben opgebracht.[/box]

Nadelen van personeelsverloop

Een hoog personeelsverloop kent een aantal mogelijke nadelen voor organisaties die allemaal vertaalt kunnen worden naar geldelijke zaken.

Neem nu het vertrek van een talenvolle werknemer. Hij of zij vertrekt met de nodige competenties en ervaring die mogelijks naar een concurrent vertrekt en/of een aantal vaste klanten of leveranciers meeneemt. Dit kan een organisatie miljoenen kosten.

Personeel dat is vertrokken wordt in de meeste gevallen vervangen. Ook het werven en selecteren van talentvol personeel kost een organisatie handenvol geld. Denk hierbij maar aan het plaatsen van advertenties, de tijd en energie van de recruiters en managers die betrokken zijn in het aanwervervingsproces en het inwerken van de nieuwe collega.

Hoe ga je personeelsverloop tegen?

Personeelsverloop kent dus een heleboel nadelen. Het goede nieuws is dat deze nadelen niet onoverkoombaar zijn. Dit wil zeggen dat organisaties met de nodige acties het verloop kunnen terugdringen, verlagen of onder controle houden.

Dit waren de veelgestelde vragen over personeelsverloop. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Laat deze dan na in de comments.

[box type=”tick” style=”rounded”]Wilt u weten hoe u het personeelsverloop binnen uw organisatie kan verminderen? Schrijf u dan nu in voor de nieuwsbrief, koop het e-book retentiemanagement – een ROI benadering of vraag aan Employerbility om u te helpen.[/box]

[box type=”info” style=”rounded”]Deze blog heeft personeelsverloop als thema. Wilt u nog meer lezen over personeelsverloop? Klik dan op de hyperlink.[/box]

7 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] omdat je aan de slag wilde met de inhoud ervan. De reden zou kunnen zijn omdat je veel ongewenst personeelsverloop hebt, omdat je moeite hebt met het talent te binden en boeien of omdat je hulp […]

  2. […] De behoefte aan waardering en erkenning is ook belangrijk met het oog op ongewenst personeelsverloop verminderen of tegengaan. Het ontbreken van waardering versterkt namelijk het gevoel van ergens niet bij horen of ergens […]

  3. […] namelijk in de data duiken om problemen en oplossingen te bedenken om het engagement te verhogen en het verloop tegen te gaan. Organisaties kunnen in de verschillende stappen van het vliegwiel hun mosterd […]

  4. […] Personeelsverloop, heeft jouw organisatie er mee te maken? […]

  5. […] de jaarlijkse studies van Securex blijkt dat personeelsverloop in KMO’s hoog is. Sterker nog deze is hoger dan in grote organisaties. En dan spreken ze over […]

  6. […] > Een derde van de werknemer geeft baan een 7 als rapportcijfer. Interessant en een goed cijfer als je het mij vraagt. Wat zou het cijfer in België zijn? En in welke mate werkt dit tegen personeelsverloop? […]

  7. […] van de HR business partner. Ben jij klaar om ook een HR business partner worden? Wil jij het personeelsverloop op een strategische manier benaderen? Schrijf je dan in op mijn nieuwsbrief en ontvang het gratis […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.