Retentie-management.com verzamelt en clustert  onderzoeken die (in)direct verband houden met het binden en boeien van personeel. U kunt al deze onderzoeken, in willekeurige volgorde, downloaden (via deze link)

It’s about time. Salarisgids 2013.

Office Team publiceerde begin 2014 de salarisgids met benchmarks uit 2013. Hier wordt er een verband gelegd tussen het salaris en het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers.

Preparing for take off

Onderzoek van Hay Group wat uitwijst wat organisatie moeten doen gezien de huidige economische situatie in relatie tot het binden en boeien van medewerkers. Deze resultaten hangen samen met een ander onderzoek dat Hay Group heeft uitgevoerd. Voor meer details zie hieronder.

How to stop your talent taking flight?

Dit onderzoeksrapport heeft onderzoek gedaan naar de factoren die de betrokkenheid vergroten. Vanuit Hay Group ontstonden hier praktische adviezen. Deze resultaten hangen samen met een ander onderzoek dat Hay Group heeft uitgevoerd. Voor meer details zie hierboven.

Engaging for success. Enhancing performance through Employee Engagement.

David Macleod schreef dit onderzoeksrapport en legde de link tussen employee engagement en verbeterde bedrijfsresultaten.

Engagement: naar een cultuur van vertrouwen en samenwerking.

SD Worx onderzocht engagement en concludeerde dat organisaties een cultuur van vertrouwen en samenwerking moeten nastreven wanneer zij meer engagement wensen. SD Worx publiceert met regelmaat nieuwe resultaten inzake engagement.

Engagement: in winnende bedrijven is meer dan 60% geëngageerd.

Target Point heeft engagement onderzocht en concludeert dat er in winnende bedrijven meer dan 60% geëngageerde medewerkers zijn.

Employer Branding van neventaak naar strategische noodzaak.

Goals publiceerde in 2011 al de resultaten van de benchmark werven 2011 met als belangrijkste conclusie dat er een grote professionaliseringsslag plaatsvind.

Business Think Thank on Employee Engagement.

Synthetron deed onderzoek naar Employee Engagement en liet er nadien een aantal specialisten op los. De resultaten leest u in de Think Thank.

Flexibilisering de balans opgemaakt.

De Burcht deed voor hun eerste publicatie onderzoek naar de flexibilisering in Nederland en zij hebben de balans opgemaakt. Het betreft hier een zeer gedegen rapport dat zeker het lezen waard is.

Which is more important? Engaged or satisfied employees?

Beiden zijn belangrijk, zo schrijft Paul Fairly Consulting. Engagement heeft meer invloed op de productiviteit terwijl tevredenheid iets zegt over de intentie om er te blijven werken.

Employee Engagement Forum 2013.

De Hay Group organiseerde in juni 2013 een Engagement Forum waar zij een keynote gaven op basis van hun eigen onderzoek betreffende Employee Engagement.

Randstad Award 2013. Onderzoek naar de kwaliteit van het Employer Brand van de grootste Belgische bedrijven.

Een sterke employer brand laat bedrijven niet alleen toe gemakkelijker mensen aan te werven maar deze ook langer te behouden. Dat is het uitgangspunt in dit onderzoek van Randstad.

Q12® Meta-Analysis: The Relationship Between Engagement at Work and Organizational Outcomes.

Gallup is wereldwijd het meest geciteerde onderzoeksbureau als het om Employee Engagement gaat. Vooral hun Q12 is een veelgehoorde en wel gekende formule / vragenlijst. Wat dit betekent leest u wanneer u het onderzoeksrapport download.

The Analytics Era. Transforming HR Impact on the business.

CEB deed internationaal onderzoek naar HR analytics en zette twee vragen centraal. 1. Welke data moeten we meten? 2. Hoe laat ik de data voor me werken?.

Employee Engagement. A literature review.

In vijf delen wordt het begrip Employee Engagement ontleed.

Global Workforce Study

Towers Watson publiceren met regelmaat nieuwe onderzoeken. In dit onderzoeksrapport combineerden ze een wereldwijde werkstudie met het begrip employee engagement. Resultaat is dat er veel efficiënter en effectiever gewerkt kan worden.

The cost of Employee Turnover

Het ‘Center for American Progress’ heeft onderzoek gedaan naar de kosten van verloop. Daarnaast haalt het onderzoek aan dat organisatie retentiemaatregelen moeten voorzien als zij de kosten willen doen dalen.

The Drivers of Employee Engagement

IES is een gekend onderzoeksinstituut en zij hebben een zeer uitgebreid onderzoek gedaan naar Employee Engagement. Hun onderzoek hebben zij gepubliceerd in dit onderzoeksrapport wat evengoed een boek had kunnen zijn.

Medewerkerbeleving in Nederland 2011

Integron heeft de medewerkerbeleving in Nederland in 2011 gemeten en trekt een aantal belangrijke en verrassende conclusies. Lees ook de samenvatting.

Het Intermediair Imago Onderzoek 2011

Het Imago onderzoek van Intermediair laat zien hoe “Beste Werkgevers” omgaan of om moeten gaan met hun imago anno 2011. Lees ook de samenvatting.

Het Intermediair Imago Onderzoek 2012

Het Imago Onderzoek van Intermediair laat zien hoe “Beste Werkgevers” omgaan of om moeten gaan met hun imago anno 2012. Lees ook de samenvatting.

Hoe denkt werkend België over betrokkenheid en productiviteit?

Securex heeft onderzoek gedaan naar twee belangrijke begrippen namelijk betrokkenheid en productiviteit. Hoe verhouden deze begrippen zich tegen over elkaar?  Lees de samenvatting en vraag het onderzoek gratis op bij Securex.

Personeelsverloop in de privésector 2011

Securex heeft een benchmarkonderzoek gedaan naar het personeelsverloop in de privésector voor het jaar 2011. Lees de samenvatting en vraag het onderzoek gratis op bij Securex.

Retentiemanagement in KMO’s

Securex heeft onderzoek uitgevoerd bij werknemers werkzaam in een KMO. Hun bevindingen met het oog op retentiemanagement in KMO’s vindt u terug in dit onderzoek. Vraag het onderzoek gratis op bij Securex en lees de samenvatting.

Uw onderzoek?

Heeft u een onderzoek gepubliceerd? Wilt u dit onderzoek delen met honderden anderen HR professionals? Stuur uw onderzoek dan op naar de redactie. Wij zetten het dan graag online.