Meer motivatie iemand?

Je bent met de wagen aan het rijden en plots zie je een flitspaal aan jouw kant van de weg. Je gaat vaak afremmen om te vermijden dat je een boete krijgt. Zodra je een paar honderd meter verder bent gaat je voet weer naar het gaspedaal. Je bent geen snelheidsduivel, maar je kijkt ook niet constant naar je snelheidsmeter. Je weet maar nooit, dus beter remmen.

Na het werk ga je tennissen met je beste vriend. Het is iets wekelijks en je kijkt er altijd erg naar uit. Eerst wat vriendschappelijke competitie en daarna wat bijpraten bij een drankje. Er moet bij wijze van spreken iets erg gebeurd zijn om de afspraak af te zeggen.

’s Avonds laat overloop je nog even wat je morgen op het werk te doen hebt. Je realiseert je dat je vandaag een collega misschien wat hard aangepakt hebt en besluit je morgen te verontschuldigen en de situatie recht te zetten.

Meer motivatie iemand (Capeus.com)

Wat hebben deze drie situaties met motivatie te maken?

Motivatie is constant aanwezig is ons leven. Motivatie is de drijfveer achter ons doen en laten, en die kan erg afhankelijk zijn van de situatie, de personen met wie je te doen hebt, de activiteit, etc. Maar of het nu gaat over verkeersveiligheid, het werk, je hobby’s, school, je nieuwe dieet volhouden, … de principes achter motivatie zijn steeds dezelfde.

Die principes zijn ontrafeld door onderzoekers Edward Deci en Richard Ryan en samengebundeld in de zelfdeterminatietheorie. Na decennia onderzoek en honderden wetenschappelijke publicaties zijn een aantal interessante feiten naar boven gekomen die we hier bondig uiteenzetten.

Kwaliteit van motivatie

Een eerste inzicht van de zelfdeterminatietheorie is dat we drijfveren hiërarchisch kunnen rangschikken van sterk en duurzaam naar zwak en tijdelijk.

 1. De beste en meest autonome vorm van motivatie is intrinsieke Het gaat om alle dingen die we doen omdat we ze leuk of interessant vinden. (zie de wekelijkse tennisafspraak)
 2. Op de tweede plaats vinden we zingeving Het gaat om alle dingen die we doen om zin te geven aan ons leven en dus nauw aansluiten bij onze identiteit en waarden.
 3. Op de derde plaats hebben we alle dingen die we doen omdat we ze (rationeel) belangrijk
 4. Vierde plaats is voor alles wat we doen om ons gevoel van eigenwaarde te herstellen, met name uit schuld- of schaamtegevoel. (zie de collega die we wat hard aangepakt hebben)
 5. Vijfde plaats is voor alles wat we doen uit dwang, om een beloning te bekomen of een straf te vermijden. (zie de flitspaal)
 6. Zesde plaats is amotivatie, of het ontbreken van motivatie. We doen dan niets omdat we weten dat het geen zin heeft, dat we ons doel niet kunnen bereiken.

Tips voor het verbeteren van iemands motivatie

Hieruit leiden we alvast af dat we als leidinggevende een paar dingen kunnen doen om mensen hun motivatie te verbeteren. Enkele tips:

 1. Zet medewerkers in op hun sterktes en laat ze dingen doen die ze leuk, boeiend of interessant vinden zodat ze intrinsiek gemotiveerd zijn. Je kunt ook het werk leuker proberen te maken in overleg met je team.
 2. Het is belangrijk mensen aan te werven wiens waarden nauw aansluiten bij die van het bedrijf. Waarden en zingeving zijn een belangrijke drijfveer voor mensen.
 3. Overtuig hen van het belang van hun taak/job. Zorg ervoor dat hun rol duidelijk is en dat ze begrijpen hoe hun rol bijdraagt tot het grotere geheel.

Drie psychologische basisbehoeften

Het tweede belangrijk inzicht uit de zelfdeterminatietheorie is dat mensen drie psychologische basisbehoeften hebben die een essentiële rol spelen in het motiveren van medewerkers:

 • AUTONOMIE: het gevoel controle te hebben over je werk en je leven
 • VERBONDENHEID: goede constructieve relaties hebben
 • COMPETENTIE: het gevoel je uitdagingen aan te kunnen

Hoe speel je daar als leidinggevende op in? Alvast enkele tips:

 1. Laat medewerkers zo veel mogelijk hun eigen keuzes maken. Het moet duidelijk zijn wat hun rol is, maar hebben beslissingsmogelijkheden en regelmogelijkheden nodig in het hoe en wanneer van hun werk.
 2. Zorg voor een goede sfeer in het team en los conflicten op een constructieve en respectvolle manier op. Wees hard voor de zaak maar zacht voor de mens. Problemen worden zelden opgelost door de schuldige aan de schandpaal te nagelen.
 3. Wees vrijgevig in het tonen van erkenning en dankbaarheid. Dat sterkt immers mensen hun gevoel van competentie.

Waarom medewerkers motiveren?

Mensen die sterk gemotiveerd zijn, zijn minder vaak ziek, presteren beter, zijn creatiever en beter in problemen oplossen. Daarnaast loont het om in te zetten op de psychologische basisbehoeften omdat die een wezenlijke impact hebben op de mentale en fysieke gezondheid van je medewerkers.

Wil je op een halve dag helemaal mee zijn met wat teams duurzaam motiveert?
Kom dan zeker naar onze masterclass op 12 oktober.

Over Capeus

Wil je meer weten over hoe je je medewerkers kunt motiveren en hoe je van jouw team een top team maakt?
Neem dan contact op met Capeus voor een vrijblijvend gesprek.