Loopbaancoaching: werkt het voor u?

Om een beter inzicht te krijgen in de motieven en de effecten van loopbaan coaching heeft My Future Works een onderzoek uitgevoerd. Aan dit onderzoek namen 95 coachees deel die in 2015 loopbaan coaching bij My Future Works hebben gevolgd. Is loopbaancoaching een goed instrument om de arbeidsmarkt te versterken?

Kaderstuk:My Future Works is de divisie binnen het HR & Organisatie bedrijf The Future Alliance NV die zich exclusief op loopbaan coaching focust. Vandaag realiseert My Future Works méér dan 1000 coaching trajecten/jaar met een equipe van 33 coaches van Alveringem tot Hasselt.

Wie doet aan loopbaancoaching?

De vragenlijststeekproef is ruwweg op te delen in vier leeftijdsgroepen (cfr. F1). Opvallend is dat vrouwen ruim tweederde van de respondenten uitmaken; deze meerderheid manifesteert zich ook in de globale groep van coachees die loopbaanbegeleiding volgen bij My Future Works en in de Vlaamse populatie (cijfers VDAB). Hoe dit komt kan niet meteen uit de data worden afgeleid. Zijn mannen per definitie minder happig om begeleiding te zoeken wanneer het om hun loopbaan gaat? Of worden vrouwen in hun loopbaan meer geconfronteerd met het vinden van een balans tussen carrière en gezin? Uit ons onderzoek blijkt alvast dat van de 32 coachees die work-life balans als motief voor loopbaan coaching aanhalen maar liefst 27 vrouw zijn. We noteren ook dat de deelname sterk gespreid is over diverse beroepscategorieën: van zelfstandigen (10%), uitvoerende medewerkers (33%), experten en professionals (32%) tot midden- en hogere kaderleden (25%).

Onderzoek loopbaancoaching (MyFutureWorks.be)

 

Waarom investeert men tijd in coaching?

Onderzoek loopbaancoaching (MyFutureWorks.be) 1

Wanneer we kijken naar de redenen voor loopbaancoaching, zien we drie groepen van motieven (cfr. F2). Ten eerste (50%) is er het gebrek aan evenwicht tussen het werk dat men doet en de talenten en ambities die men heeft, m.a.w. het werk sluit onvoldoende aan bij het talent en de goesting van het individu, wat leidt tot negatieve effecten en frustratie waar men een oplossing voor zoekt. Ten tweede (35%) is er het realiseren van een beter evenwicht tussen het werk en het privé leven en het zoeken van advies om juiste loopbaankeuzes en -beslissingen te nemen. Tenslotte (15%) zijn ontslag, het actief op zoek zijn naar een nieuwe job en drempelvrees voor verandering van job een derde reeks motieven. Dit leert ons dat de focus op talenten van medewerkers het belangrijkste werkpunt is voor organisaties.

Wat haalt men uit de coaching?

Onderzoek loopbaancoaching (MyFutureWorks.be) 2

De effecten die loopbaancoaching teweegbrengt zijn meervoudig en soms verrassend (cfr. F3). Loopbaan coaching biedt de coachees inzicht in hun talenten, waarden en interesses (>95%). Daarnaast biedt loopbaancoaching bij My Future Works in meer dan 85% van de gevallen ook inzicht in mogelijk uit te oefenen rollen of functies en de werkomgeving die men nodig heeft om optimaal te kunnen presteren. Dat de coaching bovendien leidt tot een duidelijke focus en actieplan mag geen verrassing zijn. Dat de coaching echter ook inhoudelijke motivatie geeft aan de coachees (85%) is wel een opsteker en een belangrijk versterkend effect.

Loopbaancoaching helpt in het behalen van een reeks doelstellingen. Zo rapporteert 89% beter beslissingen te kunnen nemen over zijn of haar loopbaan – het eigenlijke doel van de begeleiding – en kan 88% zijn of haar talenten beter inzetten. Bovendien helpt loopbaancoaching coachees om zich beter in hun vel te voelen (84%) en om beroepsmatig op een gezonde wijze actief te blijven (81%). Daarnaast zijn belangrijke waarden die men als uitkomst koppelt aan loopbaancoaching ‘zelfvertrouwen’, ‘zelfbewustzijn’ en ‘positieve energie’, respectievelijk gerapporteerd door 87%, 92% en 94% van de bevraagde coachees. Coaching hielp ook meer dan 60% van de deelnemende coachees om met hun management in dialoog over het werk te gaan.

Tevredenheid over de keuze voor loopbaancoaching

Onderzoek loopbaancoaching (MyFutureWorks.be) 3

Kaderstuk: De Net Promoter Score is een tevredenheidsmeetinstrument. NPS-scores liggen tussen -100 en +100. De score zelf wordt berekend door het aantal ‘detractors’, personen die een score tussen 0 en 6 toekennen, van het aantal ‘promoters’, personen die een score 9 of 10 toekennen, af te trekken. Een NPS-score die positief is, wordt als goed beschouwd. Er zijn in dat geval immers meer ‘promoters’, ofwel coachees die de organisatie aan vrienden of collega’s aanbevelen, dan ‘detractors’, ofwel coachees die anderen eerder afraden samen te werken met de desbetreffende organisatie. Een NPS-score van 50 of hoger wordt in het algemeen als uitstekend beschouwd.

My Future Works krijgt als tevredenheidsscore een solide 8,3 op 10. Dit vertaalt zich in een Net Promoter Score van 49 waarbij ruim 58% van de coachees My Future Works ten zeerste zou aanraden bij een vriend of collega. Uit het onderzoek blijkt dat deze positieve resultaten voornamelijk toegeschreven kunnen worden aan de coach zelf en de goede match die door My Future Works werd gemaakt tussen coach en coachee.

Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat de voornaamste motieven voor loopbaan coaching het gebrek aan verbinding tussen werk en talenten en het gebrek aan balans tussen werk en privé zijn. Als effect van loopbaanbegeleiding zien we een sterk verhoogd inzicht in talenten, interesses en waarden, een inzicht in mogelijk uit te oefenen rollen en een hogere motivatie. Coaching helpt om betere beslissingen te kunnen nemen over loopbaan, inzet van talenten en zich beter in hun vel te voelen. In tijden waar het langdurig ziekteverzuim hoger is dan de werkloosheidspercentages is dit een sterk pleidooi voor coaching als middel om gezond actief te blijven.

De survey werd uitgevoerd door My Future Works, het erkende loopbaancentrum van The Future Alliance en vond plaats eind 2015. Voor meer informatie over loopbaan coaching: www.myfutureworks.be Voor meer informatie over dit onderzoek: Patrick Meirlaen: patrick@thefuturealliance.com, 0477 67 66 24

Download het onderzoek als PDF.