Categorie Tips (retentie-management.com)

Kennistekort dreigt voor werkgevers. En nu?

Een pakkende titel: kennistekort dreigt voor werkgevers. Het gaat dus lekker met de Nederlandse arbeidsmarkt. Al zal deze niet zo heel veel verschillen met de situatie in België. Hoe heeft het zover kunnen komen?

De kwaliteit van de arbeidsmarkt

Steeds meer bedrijven en partijen trekken aan de alarmbel als het gaat over de kwaliteit van de arbeidsmarkt. Zowel Start People als UWV waarschuwen voor een mismatch op de arbeidsmarkt. Hiermee bedoelen zij dat er wel genoeg werknemers beschikbaar zijn, maar dat de kwalificaties die nodig zijn niet overeenkomen.

Dreigend kennistekort voor werkgevers

Werkgevers hebben de afgelopen jaren wel veel geïnvesteerd in technologische mogelijkheden en het gladstrijken van bedrijfsprocessen, maar hebben de opleiding van hun personeel laten liggen.”

Het resultaat is dat er een kennistekort dreigt voor werkgevers. In die zijn de benodigde kwalificaties alsmaar gestegen en blijft de nodige opleidingen, cursussen en workshops achterwege. Als we Start People en UWV mogen geloven is dit een budgettaire kwestie. Of liggen hier nog een andere redenen aan de grondslag?

Redenen voor het tekort

Geld speelt altijd een rol. De vraag is alleen of hier in dezen de nadruk op mag liggen. Als we kijken naar een aantal maatschappelijke tendensen zoals de automatisering, robotisering of de vergrijzing, dan moeten we realistisch zijn. Maar het is ongelofelijk dat bedrijven, werkgevers en ook de overheid hier niet adequaat op anticiperen. Het immers allang gekend dat deze tendensen zich ontwikkelen.

De rol van werkgevers

Meer nog. Feit is dat werkgevers steeds hogere eisen stelt aan hun medewerkers. De huidige economie die draait rond kennis vraagt dit ook. Medewerkers hebben andere competenties en vaardigheden nodig om hun steentje bij te (kunnen) dragen. Maar is het dan niet vreemd dat juist de werkgevers die baat hebben bij goed opgeleid personeel geen geld voor opleidingen beschikbaar maakt?

Wat gaan we er aan doen?

Al deze verschillende dragen bij dat kennis niet aan boord wordt gehouden of niet opnieuw wordt aangesterkt. Dit kennistekort raakt veel sectoren en wordt versterkt door het korte termijn denken van veel bedrijven en organisaties. Maar dat is een andere discussie. De grote vraag blijft natuurlijk: hoe behouden we kennis wel binnen onze organisatie? Hoe bieden we een antwoord op het dreigend kennistekort? En wanneer schieten bedrijven eindelijk in actie?

Oplossingen voor het dreigend kennistekort

In deze kwestie zijn er heel wat zaken die een bedrijf zal kan doen. Veel adviezen staan al tussen de regels door vermeld. Maar ook op dit platform staan er veel nuttige tips hoe je kennis kunt borgen en zelfs verloop kunt tegengaan.

Wat is jouw tip om het kennistekort tegen te gaan?

2 antwoorden
  1. tanjacavalje
    tanjacavalje zegt:

    Goed artikel Lodi. Nog belangrijker dus om te zorgen dat je met passie werkt. Dat je werk aansluit op je talent en interesse. Dan gaat kennis slurpen als vanzelf.

Reacties zijn gesloten.