Categorie Trends (retentie-management.com)

Investeer in al je mensen. Ook zij die minder loyaal zouden zijn

Organisaties die in staat zijn om het beste talent aan te trekken en te behouden zullen de uiteindelijke winnaars zijn. Maar hoe bind je de beste medewerkers in een markt van toenemende schaarste en wat fascineert de nieuwe generaties überhaupt?

War for talent

McKinsey & Company lanceerde de term war for talent in 1997. Hoewel deze term te pas en te onpas wordt gebruikt, is er anno 2015 geen sprake van een war for talent. In feite is het tegendeel eerder waar. Er zijn meer werklozen dan ooit te voren. Tegelijkertijd komen er steeds meer knelpuntberoepen bij. De dualiteit in deze discussie maakt het moeilijk. Is er nu wel of geen war for talent?

Een steeds groter wordende mismatch

Afhankelijk aan wie je het vraagt zal het antwoord dus ja of neen zijn. Als we kijken naar de maatschappelijke tendensen wordt de discussie de komende maanden of jaren alleen maar moeilijker. Het probleem is niet alleen van kwantitatieve aard; er is in toenemende mate een kwalitatieve mismatch. Een mismatch tussen business modellen, de huidige realiteit en het hebben of het toegang hebben tot bezit. Voorbeelden hiervan zijn Uber, AirBnB en Amazon.

Van kapitalisme naar talentisme

In het artikel investeren in minder loyale medewerkers las ik dat we ons bevinden in de Human Age. Hierbij gaan we van kapitalisme naar talentisme waarbij geld niet langer triviaal is noch onderscheidend genoeg voor het voortbestaan van bedrijven. Behalve dat ik denk dat dit een goede ontwikkeling is, denk ik ook dat dit een bepaalde impact zal hebben.

Zingeving word belangrijker

Bedrijven van de toekomst hebben een duidelijke boodschap waarbij zingeving belangrijker is dan geld verdienen. Natuurlijk moeten bedrijven nog steeds geld verdienen, net zoals ik geld verdien met datgene wat ik het liefste doe, maar de focus is anders. In de theorie wordt dit identiteitsmarketing genoemd en dat heeft invloed op het binden en boeien van personeel.

Het is tijd om te investeren

Het beste arbeidsvoorwaardenpakket is niet langer het belangrijkste. Roepen dat talent belangrijk is ook niet. Het gaat erom dat bedrijven het nu laten zien. Bedrijven die echt investeren in mensen gaan hier de vruchten van proeven. Medewerkers zoeken nu namelijk bedrijven die geld, tijd en middelen investeren in hun mensen om hen te ontwikkelen. Zij zoeken bedrijven waarbij ze kunnen werken rond inhoudelijke projecten met maatschappelijke meerwaarde. Enzovoort.

Investeringen moeten opbrengen

Meestal investeer je in iets waarvan je weet dat het later meer opbrengt. Bij mensen is de return on investment niet altijd gekend. Wellicht dat daarom veel bedrijven twijfelachtig staan om te investeren in de ontwikkeling van hun mensen. Zeker wanneer er economische tendensen zijn waaruit blijkt dat het financieel gezien niet super gaat. Maar niet investeren in de mensen die voor je werken is wellicht meer nefast voor jouw bedrijf.

Investeer in al je mensen

Bedrijven moeten ook investeren in minder loyale medewerkers. Nu lijkt het alsof een minder loyale medewerker iets slechts is. Er gaat weinig waardering uit van deze benadering, maar je kunt loyaliteit niet kopen. Loyaliteit moet je verdienen. Je moet als werkgever je best doen om een goede werkgever te zijn. En ja, dat betekent dat je geld, tijd en middelen in hen moet investeren zonder precies te weten bij wie het wel en bij wie het niet gaat opbrengen. Zo maak je ambassadeurs van je mensen en brengt het uiteindelijk ook het meeste op, qua geld, qua branding en qua status.

Investeer jij in al je mensen? Of laat je de minder loyale medewerkers buiten beschouwing? Laat je reactie na!