Interview met Richard van der Lee van Visie Op Talent

Waar komt de naam Visie Op Talent vandaan?

De naam komt van de titel van de disseration, behorende bij de MBA-studie die ik 2011 heb afgerond. Feitelijk is de dissertation een beschrijving van mijn gedachtegoed dat gebaseerd is bouwstenen om te komen tot een Visie op Talent. Dit is iets wat binnen veel organisaties volgens mij ontbreekt waardoor talent niet tot bloei kan komen.

Hoe lang ben je al bezig met Visie Op Talent?

De dissertatie is feitelijk gebaseerd op mijn levensverhaal dus eigenlijk kan je zeggen 42 jaar. Het echt profileren als ‘Visie op talent’ met website, artikelen, etc. is halverwege 2011 begonnen. Ik ben, naast mij werkzaamheden in het bankwezen, 6 april begonnen als Talent Entrepreneur onder de naam Visie op Talent Consultancy

Wat zijn je plannen met Visie Op Talent?

Ik wil Visie Op Talent uitbouwen tot een platform dat voor een ieder die interesse heeft in talent van toegevoegde waarde is. Dit door artikelen, (gast)blogs, tips en tools en vooral interactie. Dit laatste is iets wat ik nog op moet zetten.

Wat is jouw Visie Op Talent?

Goede vraag. Ik stel de geïnteresseerden voor mijn artikelen/blogs en vooral de dissertation te lezen die zijn geplaatst op www.visieoptalent.nl

Wat betekent talent voor jou?

Voor mijn dagelijkse doen en laten: Passie van 24/7

In de definitie voor werknemers:

Medewerkers met één of meerdere (latente) relevante persoonlijke eigenschappen die significant uitstijgen boven het gemiddelde in de directe werkomgeving.

Zijn organisaties eerder goed of eerder niet goed bezig met hun talentontwikkeling? En waarom?

Het beeld is wisselend. Ik zie mooie initiatieven maar ook organisaties die achter de feiten aanlopen. Veel organisaties worden op dit moment geleefd door de wan van de dag en vergeten daarbij dat er ook voor de toekomst nog veel uitdagingen liggen die belangrijk zin voor de continuïteit. Talent staat in dat opzicht niet hoog op de agenda.

Op welke manier draag jij daar een steentje aan bij?

Ik probeer door middel van schrijven van blog/presentaties en gesprekken bewustwording te creëren en doe dit soms ook bewust op een provocerende manier. Daarnaast ben ik in mijn werk veelvuldig bezig met talentontwikkeling in relatie tot collega’s en werknemers die ik in dit kader mag faciliteren. En natuurlijk ook sinds kort als Talent Entrepreneur.

Wat zijn jouw do’s en don’ts op het gebied van talentmanagement?

Niet doen: Wel zeggen als organisatie dat talentontwikkeling belangrijk is maar hier niet naar handelen

Wel doen: Tijd maken en aandacht geven aan het faciliteren van werknemers, zonder te ‘pamperen’.

Hoe belangrijk is talentmanagement voor jou?

It is my way of life!

Welke ontwikkelingen komen er weldra op het gebied van talentmanagement?

Naar mijn mening zijn werknemers nu mentaal al bezig met zelfontplooiing alleen zorgt de crisis voor teveel onzekerheid. Op het moment dat er weer enig licht gaat schijnen verwacht ik veel beweging op de arbeidsmarkt, waardoor het kaf van het koren wordt gescheiden. Met dit laatste doel ik op organisaties die wel zeggen talentmanagement belangrijk te vinden maar hier alleen voor een selecte groep werknemers op doelen.

Daarnaast verwacht ik dat de huidige vaak instrumentele insteek meer en meer komt te vervallen.

Als laatste verwacht ik dat talentmanagement in de toekomst breder wordt gezien dan alleen de ‘jonge toppers’ die binnenstromen. Het grootste kapitaal van organisaties wordt nu nog niet benut en dat gaat veranderen.

Mijn website gaat over het binden en boeien van personeel. In welke mate speelt, volgens jou, talentmanagement een rol bij het binden en boeien van personeel?

Talentontwikkeling (herkennen, erkennen en faciliteren) is een wezenlijk onderdeel van het binden en boeien van personeel.

Zijn geëngageerde werknemers belangrijk volgens jou?

Zonder geëngageerde werknemers heeft geen enkelen organisatie naar mijn mening bestaansrecht. Zonder engagement geen passie voor de klant. Zonder klanten geen levensvatbaarheid voor organisaties

Wat is volgens jou de rol van HR?

De huidige HRM rol zal naar mijn mening verdwijnen. HRM gaat in de toekomst onderdeel uitmaken van de flexibele schil, waarbij er lokaal een coördinatiefunctie gaat ontstaan (Binnen grotere organisaties) die zorgt voor het ‘invliegen’ van specialisten die gevraagd worden door de business. Dit is het gevolg van automatisering, kostenreductie, efficiency en effectiviteit en het feit dat veel HRM taken zijn verplaatst naar de lijn.

Hoe kijk jij naar de toekomst? Houd je rekening met de komst van de hybride arbeidsmarkt? En zo ja, welke invloed heeft dat volgens jou op het binden en boeien van werknemers?

Ik kijk positief naar de toekomst en zie nog veel gebeuren op de arbeidsmarkt, zoals geschetst onder vraag 10. Ik kijk hier ook naar uit. De hybride arbeidsmarkt zie ik er wel van komen als voorloper van de situatie waarin organisaties alleen nog het ‘casco’ zijn waarbinnen ondernemers hun kunnen laten zien oftewel de optimale flexibele schil. ‘binden en boeien’ zal op dat moment een heel andere dimensie krijgen, waarbij naar mijn gevoel ‘boeien’ de boventoon zal gaan voeren.

Wie of wat heeft jou geïnspireerd met betrekking tot jouw visie op talent? Gebruik je specifieke theorieën of modellen?

Nee, ik gebruik geen specifieke modellen en theorieën behalve het gedachtegoed dat ik zelf heb ontwikkeld. Ik word geïnspireerd door mijn kinderen, collega’s die ik mag faciliteren en mensen die ik spreek en bezig zijn met talentontwikkeling. Zoals iemand onlangs zei; ‘Ik ben altijd vrolijk als ik een gesprek heb gevoerd over talent’ en ik kan dat volledig beamen.

Wat zijn jouw belangrijkste eigenschappen, talenten, vaardigheden, competenties om de projecten tot een goed einde te brengen?

Passie, conceptueel vermogen, doorzettingsvermogen, buiten de hokjes durven denken en (eigen)(wijsheid)

Wat zijn de kritische succesfactoren of een talentmanagement project goed of fout gaat?

Communicatie, juiste mensen op de juiste plaats (talent om een project te trekken), durf, doorzettingsvermogen en tijd voor aandacht zijn wat mij betreft sleutelfactoren.

Wat is het beste boek / cursus / blog dat je in het kader van talentmanagement gekoppeld aan retentiemanagement hebt gelezen?

Het Element van Sir Ken Robinson.

Wie moet iedereen, naast jezelf, in de gaten houden als het over talent gaat?

Ik denk dat je iemand als Helma van den Berg van SMETM in de gaten moet houden. Helma is zeer inspirerend, creatief en een doorzetter. Daarnaast is Egon Beaart ook een zeer interessante persoon om in de gaten te houden. Hij heeft een duidelijke visie op het gebied van persoonlijk leiderschap en dit ‘schurkt’ heel dicht langs talentontwikkeling. Hij durft ook buiten de hokjes te denken en zal hier meer en meer naar buiten komen. Wat mij betreft kunnen er niet voldoende van dit soort mensen opstaan. Daarnaast zijn namen als Jos Snippenberg, Maaike Huisman en Linda Harleman ook zeer interessant.

De laatste tijd ben je fanatiek aan het bloggen geslagen. Waarom doe je dat en welke voordelen heeft het je al gebracht?

Ik ben eigenlijk pas zeer kort echt actief via social media (augustus 2011) en dat kwam eigenlijk door reacties die ik schreef voor managersonline. Ik hoorde namelijk dat deze rondgingen via twitter en ik wilde daar meer van weten. Daarna heb ik ook een eigen website opgezet met een mogelijkheid te bloggen. Aangezien ik vaker mijn denkbeelden wil delen met een  breder publiek, waarbij ik niet binnen een vast stramien hoef te schrijven, heb ik besloten te gaan bloggen. Wat heeft het mij gebracht…. ? In ieder geval veel energie als ik kijk wat de reacties zijn die ik hiermee losmaak. Delen is een mooi iets!

Zijn er nog zaken die jij zou willen benoemen die niet naar voren zijn gekomen?

Ik kwam bij de vragen de term HRM tegen. Laten wij deze term nou eens vervangen.

Kijk voor meer informatie over Richard van der Lee op de website van Visie op Talent of volg hem op zijn Twitterprofiel. Richard blogt ook vaak op dit platform. 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.