Interview met Arie van Ingen van Ares Mental Power

Waar komt de naam Ares Mental Power vandaan?

Ares is de Griekse god van de oorlog. Daar ik zelf over een periode van 16 jaar ruim 12 jaar bij het Nederlandse Korps Mariniers heb gewerkt en veel van mijn werkwijze en gedachtes (levens- en bedrijfsfilosofie) uit het militaire bestel voort zijn gekomen, was dat eerste gedeelte van mijn bedrijfsnaam een makkelijke keuze. Ares is dan ook de vlag waaronder ik al mijn activiteiten bedenk en uitvoer.

De achtervoeging “Mental Power” doelt op het coaching, engagement & mental power gedeelte van mijn activiteiten. Zo is er ook nog o.a. Ares Sales Power, Ares Security Services en Ares Media Services. Deze opdeling in segmenten acht ik noodzakelijk om telkens een heldere propositie neer te kunnen zetten, geënt op het vakgebied of de branche waar ik mij op dat moment op richt.

Hoe lang ben je al bezig met Ares Mental Power? Is dat dezelfde tijd dat je het binden en boeien van personeel belangrijk acht?

Met Ares ben ik al bezig sinds 1999. Met de Mental Power variant officieus sinds 2003. Toen begon ik met o.a. het (mentaal) begeleiden van (top)talenten in de sportwereld. Daarna hebben er nog veel activiteiten in die sfeer plaatsgevonden maar eind 2009 ben ik officieel met dat bedrijf gestart en sinds begin 2010 daar fulltime in werkzaam.

Tot wie richt Ares Mental Power zich?

Tot mensen en organisaties die een doel voor ogen hebben en hulp behoeven bij het realiseren daarvan. Een eerste vereiste om tot een goede samenwerking te komen is dus ambitie en lef hebben. Dit laatste omdat de dienstverlening van Ares helder, eerlijk en dus soms hard en non-conformistisch is. Ambitie zonder lijden bestaat niet in de wereld van Ares, er is durf voor nodig om dat te accepteren en samen met Ares in zee te gaan. Bij aanvang van de dienstverlening hoeft men nog niet het geloof te hebben dat engagement de sleutel is, daar komen ze gaandeweg vanzelf wel achter (ervaringsleren)

Wat doet Ares Mental Power? Welke producten en of diensten biedt Ares Mental Power aan?

Ares Mental Power richt zich feitelijk op 2 rollen. Engagement Consultancy; hierbij helpt zij bij het inzichtelijk maken van de level of engagement en de waarde die engagement levels verhogen zou kunnen hebben (interim-management, presentaties, workshops, scans, assessments, rapporten en adviezen). Daarnaast en voor mij ook veel belangrijker doet Ares Mental Power ook aan Engagement Supply. Hierbij levert Ares daadwerkelijk engagement door het verzorgen van (Re)BootCamps, Engagement Works, Engagement Trails en diverse trainingen. Hoewel het meeste van de dienstverlening van Ares Mental Power maatwerk is, staan in de engagement matrix wel een aantal diensten die als basis dienen voor dat maatwerk. De diensten in die matrix zijn bijna allemaal middels blox en bouwstenen uit te breiden. Ik geloof in een vorm van dienstverlening waarbij men telkens maatwerk kan ervaren en waarbij een eventuele behoefte aan the next step mogelijk is. Die opvolging in de hoogte of de breedte zal zorgen voor structureel engagement beleid binnen de klantomgeving. De dienstverlening is in die zin dus “stapelbaar” te noemen.

Wat houdt Mental Awareness in? En wat is het verschil met Mental Fitness?

Awareness duidt op het verschaffen van (zelf)inzicht ten aanzien van de mentale vaardigheden en het engagement. De fitness variant duidt op het opbouwen en onderhouden van de mentale vaardigheden en datzelfde engagement. Laten we zeggen dat awareness de consultancy zijde van mijn bedrijf is en fitness de supply zijde.

Hoe kijk jij naar employee engagement?

Ik zie dat als een Kritische Sleutel Factor (KSF) binnen de bedrijfsvoering van organisaties die duurzaam succes nastreven. De factor arbeid is een belangrijke factor in de bedrijfsvoering. Het gaat altijd om mensen en middelen. Je ziet dat er veel gekeken wordt naar het optimaliseren van de middelen en (wat mij betreft) te weinig naar de optimalisatie van de mensen (Human Resources). Meestal worden er ten aanzien van dat laatste alleen maar optimalisaties uitgevoerd met betrekking tot het WAT en HOE en lang niet genoeg met betrekking tot het WAAROM. Dat terwijl daar juist de multiplier verscholen ligt die tot echt duurzaam succes kan leiden. Om deze gedachte kracht bij te zetten heb ik een soortement van relativiteitstheorie voor ondernemen bedacht. Die gaat als volgt:

Theory of Business Relativity:

(talent x mentalpower) – (smallcircleofinfluence x greed) = Your future sustainable success !

 Wat is de engagement Matrix?

De engagement matrix is een overzicht van de blox en bouwstenen die Ares Mental Power kan aanbieden. Het is het uitgangspunt voor een cradle-to-cradle maatwerk pakket dat de opdrachtgevers af kunnen nemen. Zie ook vraag 4.

Waarom zijn geëngageerde werknemers zo belangrijk volgens jou?

Hier zou ik natuurlijk kunnen stellen dat ze zorgen voor meer productiviteit, meer rendement, minder verzuim, minder ongewenst verloop en minder waste maar eigenlijk telt voor mij maar 1 ding: meer geluk ! Mijn gedachte is dat als mensen met veel geluk in hun werk zitten dit uitstraalt naar hun resultaten. Ergo; al die kwantitatieve doelstellingen zijn een logisch gevolg van die ene kwalitatieve doelstelling. De klant wil echter nu eenmaal graag weten wat er na investering in engagement voor hem onder aan de streep over blijft en dus tellen die meetbare aspecten waar o.a. Gallup mooie rapporten over heeft wel degelijk mee als het gaat om verkooptrajecten en prospectering.

Hoe ga je te werk bij een klant? Hoe verloopt een traject bij jou?

Om te beginnen gaan we aan tafel zitten om uitgebreid kennis te maken. Het gevoel moet goed zijn bij de klant maar ook bij mijzelf. Juist bij engagement dienstverlening is een goed gevoel van essentieel belang. Eerder gaf ik al aan dat men lef moet hebben om met mij samen te werken aan het inzichtelijk maken en vergroten van het engagement. Na kennismaking met de opdrachtgever verzoek ik ook altijd kennismaking met hen die de dienstverlening betreft.

In de kennismakingsfase onderzoek ik met alle betrokken partijen wat de huidige stand van zaken is en wat de ambities en verwachtingen zijn. Om een goede eerste analyse van de situatie te maken dien ik alle kanten van het spectrum te benutten. Vaak gebruik ik hierbij de engagement scan. Deze geeft een zeer goed beeld van het individuele en het collectieve gevoel m.b.t. het engagement binnen een organisatie.

Hierna kom ik meestal met een voorstel waarbij ik vooral kijk naar ambitie en budget en daar een zo optimaal mogelijk totaalprogramma voor aanbiedt. Daarin zitten dus meestal meerdere blox en bouwstenen die samengesmolten zijn tot 1 synergetisch bouwwerk. Daarbij lever ik graag een roadmap zodat e.e.a. ook SMART gemaakt kan worden, men zicht op het doel heeft en dat ook kan behouden.

Wie is het gezicht achter Ares Mental Power? Wat is/doet Ares / Arie van Ingen?

Zelf ben ik het creatieve, strategische en coachende gedeelte van de bedrijfsvoering van Ares. Zowel de marketing, (pre & after) sales, inkoop, het schrijven van alle concepten en het volledig tot rekening nemen van  iedere planningsfase verzorg ik zelf. Bij de uitvoering maak ik gebruik van een aantal beschikbare freelance medewerkers die ik allen geselecteerd heb op basis van hun persoonlijke capaciteiten. Er is dus diversiteit binnen dat bestand zodat ik ook daarmee maatwerk kan bieden. Uiteraard ben ik zelf ook bij de uitvoering betrokken. Arie van Ingen is een 39 jarige man uit Ede (Gelderland) met 2 fantastische dochters en een hele lieve vriendin. Zijn voornaamste hobby is buiten zijn: liefst op of bij het water

Hoe ziet een dag van Arie van Ingen eruit?

Dat wisselt sterk. Elementen die natuurlijk regelmatig terugkeren zijn acquisitie en netwerk gesprekken (warme en koude prospects) maar ook administratie. De afgelopen 2 jaar ben ik veel bezig geweest met het bouwen van mijn propositie en natuurlijk zit ik veel bij mensen aan tafel of ben ik buiten met ze. Dit laatste heeft mijn allergrootste voorkeur en dit aandeel groeit dan ook gestaag. Uiteindelijk hoop ik ongeveer 40% van mijn tijd buiten door te brengen en die andere 60% binnen, verdeeld over (pre- and after-) sales en organisatiebegeleiding.

Hoe kijk jij naar de toekomst? Houd je rekening met de komst van de hybride arbeidsmarkt? En zo ja, welke invloed heeft dat volgens jou op het binden en boeien van werknemers?

De hybride arbeidsmarkt ? Volgens mij is die er altijd al geweest maar wilden velen het niet zien. Als je lui bent of als het je voor de wind gaat is het voor de hand liggend dat je telkens maar 1 dimensie bekijkt/gebruikt. Misschien is nu door de vreemde combi van een recessie en een vermeende krapte aan de aanbodzijde de noodzaak ontstaan om meer in die richting te gaan denken.

Op mij komt het toch voornamelijk over als hype-denken. HR mensen zijn over het algemeen erg reactief van aard en om reactieve mensen het gevoel te laten geven dat ze actief zijn moeten ze als early adapters ergens achteraan lopen totdat het mainstream wordt. Trendsetters zullen het niet gauw worden en het bedenken van oplossingen ligt al helemaal niet in het verlengde van hun normale wereld. Dit komt deels door de persoonlijkheidsprofielen die goed schijnen te passen bij een baan in de HR maar het komt vooral doordat bedrijven HR niet inzetten op de wijze waarop deze ingezet zou moeten en kunnen worden. HR staat nog steeds voor Human Resources maar het heeft er alle schijn van dat de meeste organisaties helemaal vergeten zijn dat de mens en dus de factor arbeid een “resource” zijn. Een bron die je optimaal moet benutten.

In alle andere aspecten van bedrijfsvoering is suboptimalisatie allang tot een minimum beperkt, slechts ten aanzien van human resources lijken wij de bronnen niet optimaal en volledig te (willen/kunnen) gebruiken. Als men de mens weer als bron van arbeid zou gaan zien en er net als naar een olieveld of gasbel naar zou kijken, deden we vast meer moeite om het gebruik ervan te optimaliseren.

Hybride is een mooie term maar diegene die dacht dat we tot op heden met een homogene of 1-dimensionale arbeidsomgeving te maken, heeft al veel te lang geslapen wat mij betreft.

De invloed op het binden en boeien is natuurlijk simpel: Als je denkt dat apen alleen maar pinda’s lusten, ga je ze die ook alleen maar geven. Ongeacht het gegeven dat apen vast ook nog wel andere wensen kunnen hebben. Diegene die als eerste beseft dat apen ook graag mango’s of bananen eten en deze ook zal aanbieden, zal de aandacht van (uiteindeljk) de gehele apenkolonie naar zich toe trekken. Maslow en Mclelland gaven al heel helder aan hoe de menselijke behoeftes werken. Het is eigenlijk zorgwekkend en opzienbarend dat daar zelfs nu nog zo weinig mee gedaan wordt als het gaat om het optimaliseren van de factor arbeid binnen organisaties.

Wie of wat heeft jou geïnspireerd met betrekking tot het binden en boeien van personeel? Gebruik je specifieke theorieën of modellen?

Mijn voornaamste bron van informatie en inspiratie komt uit mijn eigen werkverleden. Als oud marinier heb ik jarenlang mogen ervaren wat engagement voor een effect heeft op de kwaliteit van arbeid en het klimaat waarin deze arbeid plaats vindt. Er was voor mij geen betere leerschool en geschiktere opmaat denkbaar dan deze wereld. Nimmer ben ik een omgeving tegengekomen waar het employee engagement zo hoog was als daar. Het grootste gedeelte van mijn werk en mijn gedachtes stammen af uit die wereld. Door het lezen van heel veel verschillende bekende en minder bekende werken heb ik daar mijn eigen “ding” van gemaakt. Uiteindelijk kan ik wel stellen dat Sun Tzu’s “Art of War” voor mij de basis is van alle andere materie die ik tot mij neem en gebruik in de bedrijfsvoering.

Het specifieke model dat ik tegenwoordig zelf gebruik is een model dat ik ook zelf ontwikkeld heb en het heet “de krACHTmeting” Het is een universeel model dat bruikbaar is voor organisaties om zowel intern als extern de inzet van mensen en middelen te optimaliseren gedurende een bepaalde periodiek. Het model is ook nog eens bruikbaar van directiekamer tot werkvloer en het is toepasbaar op de organisatie als geheel als ook op ieder individu separaat die er in actief is. De krACHTmeting is een synergetische manier van bedrijfsvoering waarbij het beste van allerlei werelden middels maatwerk zal leiden tot het efficiënt en effectief nastreven van de Visie en & Ambitie (zowel van de organisatie als die van de mensen erin)

Wat zijn jouw belangrijkste eigenschappen, talenten, vaardigheden, competenties om de projecten tot een goed einde te brengen?

Mijn strongpoints zijn: analytisch & empatisch sterk, creatief &  oplossingsgericht, slagvaardig & direct en ik heb een enorme passie voor mensen en hun welzijn & ontwikkeling. Mijn grootste kracht is dat ik van een praktisch probleem een theoretische routekaart kan maken om vervolgens een praktisch uitvoerbare route naar de oplossing kan genereren en deze ook kan begeleiden/uitvoeren. Dit laatste is wat mij betreft hetgeen mij onderscheidt van veel andere (engagement) consultants.

Wat zijn de kritische succesfactoren of een project goed of fout gaat?

Nou, het kan niet anders dan dat ik hier engagement voorop stel. Er zijn nog vele andere factoren die meetellen maar als het engagement niet in orde is, is sleutelen aan de rest zinloos wat mij betreft. Werken aan het engagement is het enige dat echt werkt ! :-)

Wat is het beste boek / cursus / blog dat je in het kader van retentiemanagement hebt gelezen?

Zonder enige twijfel is de ruim 6 maanden durende opleiding om marinier te mogen worden voor mij de eerste en meest indrukwekkende vorm van retentiemanagement geweest die mij ooit voorgeschoteld is. Als ik dit zou moeten vertalen naar een setting die iemand zou moeten begrijpen die daar niet aan deel genomen heeft komt een serie als Band of Brothers misschien nog wel het beste in de buurt. Het gevoel om te behoren bij een bepaalde groep mensen, de ultieme wil om te gaan voor je doel en jouw organisatie en haar doelen met trots en waardigheid te willen vertegenwoordigen is uniek in deze context.

Het is zeer zeker niet mijn ideaalbeeld dat alle organisaties naar een militair model zouden moeten gaan werken. Wel zou het goed zijn als organisaties voor bepaalde sterke elementen uit die wereld een vertaalslag naar hun eigen omgeving zouden maken. Het is juist daarom dat mijn inkleding van engagement ligt in zaken als: bevlogenheid, committment, kampfgeist en esprit de corps. Daar heb ik verstand van, daar ben ik goed in en daar kan ik anderen mee helpen.

Op welke manier behalve je website prospecteer je naar nieuwe klanten? Merk je dat het thema binden en boeien steeds meer aan belang wint bij organisaties?

Ik probeer zoveel mogelijk aan prospectering te doen via warme connecties. Social media helpen daarbij enorm om relaties op te bouwen en ze op te warmen voor prospectering. Ik geef geen geld uit aan marketing en leef daarom vooral van het netwerk dat ik reeds heb.

Door kwalitatief uitstekende dienstverlening te leveren poog ik gebruik te maken van het beste marketinginstrument wat er bestaat: goede referenties. Gelukkig heb ik heel veel goede referenties en testimonials en willen mijn klanten zich graag inzetten om mijn dienstverlening bij anderen onder de aandacht te brengen. Daarbij is het is lastig om zomaar bij koude prospects binnen te komen met een verhaal over engagement. Het is toch een vinger op een zere plek leggen binnen zo’n organisatie en vaak is de leiding van de organisatie zelf verantwoordelijk voor de huidige situatie die voor verbetering vatbaar blijkt.

Ergo: ik kom vaak met een impopulaire boodschap voor hen die mij juist willen inhuren. Echter ik doe geen concessies ten aanzien van mijn bevindingen en adviezen en dus maak ik het mij in die zin niet altijd even makkelijk. Toch hecht ik er belang aan om zo integer en helder mogelijk te zijn want een ieder weet wat men zegt over zachte heelmeesters… Regelmatig verzorg ik lezingen en workshops in het land over gerelateerde HR thema’s zoals engagement, war for talent en medewerker 2.0. Dan komen de mensen al met een interesse voor dat bepaalde thema, dan krijg ik de kans om mijn gedachtes goed te formuleren en middels voorbeelden kracht bij te zetten. Daarna is dan is het inhoudelijk voeren van een gesprek over zo’n thema vele malen beter te doen. Als 1-pitter moet je selectief zijn in je activiteiten omdat je nu eenmaal met een fysiek plafond zit. Er voor kiezen om middels dit soort lezingen en workshops doelgroepen te bereiken werkt voor mij dan erg goed en is het meest effectief.

Kijk voor meer informatie over Arie van Ingen op zijn de website van Ares Mental Power of volg hem op zijn Twitterprofiel.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.