Categorie Theorieën & Processen (retentie-management.com)

Iemand ontslaan? Denk eerst aan deze 4 dingen!

Organisaties proberen hun personeelsverloop tot het absolute minimum te beperken. In onze huidige economische situatie doen zij dat zonder al te veel moeite. Als er al mensen de organisatie verlaten, dan gebeurt dat vaak via een ontslag. In dit artikel vier overwegingen om iemand alsnog niet te ontslaan.

4 redenen waarom u moet nadenken voordat u iemand ontslaat

Iemand ontslaan betekent voor een manager dat hij ernstig moet nadenken over alle opties, de gevolgen van zijn keuze en wat het beste is voor de organisatie. In veel gevallen blijkt iemand ontslaan dan niet de beste optie. Laten we vier argumenten bekijken. 

  1. De kosten verbonden aan verloop

Iemand ontslaan impliceert dat er kosten mee gemoeid zijn. Behalve een eventuele gouden handdruk zijn het vooral verborgen kosten die in razendsnel tempo kunnen oplopen. Zelfs wanneer de ontslagen persoon allang weg is. Voorbeelden van dergelijke kosten zijn een verlaagde productiviteit, verhoogde werkdruk voor de overgebleven medewerkers, etc. 

Voor één medewerker kunnen de kosten al oplopen tot 200% van het bruto jaarsalaris. Dus voordat u besluit om iemand te ontslaan moet u nagaan of de organisatie de financiële last kan dragen. De hoge kosten aan personeelsverloop is überhaupt één van de belangrijkste voordelen om uitstroom te managen als een Beste Werkgever.

Leer in dit e-book hoe u uw uitstroom kunt managen als een Beste Werkgever!

  1. Iemand met de vinger wijzen

Behalve in absoluut dringende redenen (ontslag om dringende reden) wordt er zelden iemand van de ene op de andere dag ontslagen. Dus wanneer u iemand ontslaat, dan betekent dat, dat u diegene al een tijd lang viseert. In dat geval heeft u goede argumentatie kunnen opbouwen waarom u diegene ontslaat. Maar denken de overgebleven collega’s er ook zo over? Of blijft er ruimte voor interpretatie over? In die zin dat ze kunnen twijfelen aan uw reden(en) en mogelijks u met de vinger gaan wijzen? 

  1. Wat doet ontslag met het moraal?

Iemand ontslaan heeft ook invloed op de overgebleven medewerkers. Zoals we onder punt twee hebben kunnen lezen resulteert ontslag mogelijk in vingerwijzen. Wat buiten kijf staat is dat een ontslag impact heeft. De ontslagen medewerker had ongetwijfeld collega’s met wie hij goed kon opschieten en vice versa.

  1. Verlies van kennis

In sommige gevallen heeft u ook niet alle aanwezige kennis in kaart wat tot grote gevolgen kan leiden. Enerzijds heeft dit ook impact op het team. Anderzijds staat dit het voortbestaan van de organisatie in de weg. Zeker als het cruciale kennis omvat. Hetzelfde geldt overigens voor het sociale kapitaal van een medewerker. Gelukkig zijn er manieren om de aanwezige kennis te borgen, maar een betere vraag is wellicht: moet ik deze persoon echt ontslaan?

Iemand ontslaan? Alleen via een ontslaggesprek!

Een medewerker ontslaan klinkt als een goed plan in een moment van woede of frustratie, maar voordat u iemand ontslaat is het raadzaam te reflecteren over deze beslissing. Als u vervolgens nog steeds beslist om diegene te ontslaan, dan doet u dit best volgens vooraf bepaalde procedures in lijn met goed werkgeverschap. Denk hierbij aan het voeren van een ontslaggesprek in het kader van uitstroom managen als een Beste Werkgever.

Hoe gaat u om met mensen die u moet ontslaan? Welke overwegingen maakt u vooraf? Bent u op zoek naar manieren om uw uitstroom te managen als een Beste Werkgever? Bestel dan dit e-book!