Categorie Trends (retentie-management.com)

HR Metrics & Analytics – op weg naar meetbaar personeelsbeleid?

HR Metrics & Analytics – op weg naar meetbaar personeelsbeleid? is een (downloadbare) whitepaper (in de kennisbank) van ADP en geeft inzicht op vragen als: Wat levert HR op? Wat zijn de kosten én baten van een HR-beleid? Wat draagt HR bij aan de organisatiestrategie?

HR wordt als het ware om verantwoording gevraagd voor haar eigen functioneren. Voor veel HR professionals is het antwoorden op dergelijke vragen moeilijk omdat zij onvoldoende inzicht hebben op HR metrics & Analytics en dus weinig strategisch HR business partner zijn. De uitdaging ligt in het vinden van een juiste aanpak om HR inspanningen op de organisatie meetbaar te maken. Dergelijke zaken werden bevraagd in een onderzoek waarbij twee experts Luk Smeyers en Gerard Evers commentaar geven op de resultaten.

Verschillen tussen HR Metrics & HR Analytics

De begrippen ken- en stuurgetallen worden vaak in één adem genoemd, terwijl de doelstelling en toepassing ervan wezenlijk verschillen. Kengetallen worden gebruikt als instrument voor diagnose van de huidige situatie. Voorbeelden hiervan zijn: in-, door-, en uitstroomcijfers of verzuimcijfers. Stuurgetallen worden gebruikt om bij te sturen naar de gewenste situatie. Ken- en stuurgetallen vormen tezamen een set van data die we kunnen aanduiden met de Engelse term HR Metrics. HR Metrics leggen de focus op het verzamelen en rapporteren van statische HR-data. Bij HR Analytics is het verzamelen van data niet het eindpunt maar juist het startpunt. Hierbij gaat het nadrukkelijk om het in kaart brengen van de business impact van HR praktijken door deze te combineren met andere data.

Wat meet HR op dit moment?

De top 5 van meest gemeten elementen bestaat uit het gemiddelde ziekteverzuimpercentage (89%), de gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand (83%) het percentage medewerkers met een vast en tijdelijk contract (72%), het percentage uitstromers (72%) en de totale omvang van personeelskosten (70%). Het verbaast Evers dat er zo weinig wordt gekeken naar arbeidsproductiviteit (22%) en betrokkenheid (23%).

Dit zijn toch essentiële zaken als het gaat om de toekomstige verdiencapaciteiten

Een kwart van de respondenten meet het verband tussen personeelsverloop en omzet en het verband tussen medewerkersbetrokkenheid en omzet. Dit valt eenvoudig te verklaren vanwege het feit dat het gemiddeld ziekteverzuimpercentage de meeste gemeten eenheid is. Een gemiste kans dus als je het mij vraagt!

Wat doet HR met de uitkomsten?

Over de uitkomsten van hun metingen rapporteert HR in de meeste gevallen aan de directie. Daarnaast rapporteert men aan het hoofd van de HR-afdeling en de direct betrokken lijnmanagers. Het spijtige is dat in veel gevallen blijkt dat men er alleen wat mee doet als de directie hierom vraagt. Tegen deze achtergrond valt er voor predictive HR Analytics, waarin wordt gewerkt met toekomstige scenario’s, nog een wereld te winnen.

HR-beleid is gelukkig niet altijd reactief. Maar de waan van de dag en korte-termijn probleem gedrevenheid overheersen vaak wel

Waar veel HR-managers volgens Evers afhaken is de stap van HR Metrics naar HR Analytics.

Je gaat dan niet alleen metingen doen om iets te kunnen vertellen over het hier en nu, maar om de uitkomsten te combineren met relevante informatie op organisatieniveau met marktontwikkelingen en met de te verwachten toekomstige ontwikkelingen.

Welke knelpunten ervaart HR op het gebied van meetbaarheid?

De respondenten geven aan dat zij hun meetgegevens hoofdzakelijk halen uit de personeels- en salarisadministratie. Zo’n 60% geeft aan hiervoor medewerkerstevredenheidsonderzoeken als bron te gebruiken. Slechts een kwart gebruikt omzetrapportages en Marketing & Sales bungelen onderaan als bronnen. Als knelpunten bij het verzamelen van de gegevens worden de volgende redenen aangegeven: geen vereiste software of rapporteringsmogelijkheden (39%), de bronnen zijn moeilijk toegankelijk (32%), onvoldoende interne medewerking (15%) of onvoldoende expertise om de gegevens te interpreteren (15%).

Werk jij met ken- en stuurgetallen? Zo ja, wat meet je dan? Wat doe jij met de uitkomsten? En welke knelpunten ervaar jij op het gebied van meetbaarheid? Laat jouw mening horen!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.