het vliegwielmodel van J.J. Phillips
Stap 2: ontwikkel een overzicht van alle kosten aan verloop

Dit artikel maakt onderdeel uit van het vliegwielmodel van J.J. Philips. Het vliegwielmodel stond destijds centraal in mijn scriptie. Nu staat het centraal in het e-book: Retentiemanagement – een ROI benadering en de reden is simpel. De impact van dit model is namelijk supergroot. In dit tweede artikel leg ik de tweede stap uit: ontwikkel een overzicht van alle kosten aan verloop.

het vliegwielmodel van J.J. Phillips

het vliegwielmodel van J.J. Phillips

Nu de organisatie een acceptabel verlooppercentage heeft vastgesteld en alle gegevens hiervoor in kaart heeft gebracht is het tijd om alle kosten aan verloop in kaart te brengen. De literatuur toont aan, dat er voldoende redenen zijn waarom het belangrijk is om te weten wat de kosten aan een vertrek zijn (bvb. het al dan niet geven van een loonsverhoging).

Ontwikkel een overzicht van alle kosten aan verloop

Onder andere daarom moeten organisaties een schematisch overzicht ontwikkelen waarin alle (soorten kosten) die gepaard kunnen gaan met het vertrek van een werknemer. Het zogenaamde kostenplan. Het opstellen van een dergelijk plan is niet eenvoudig getuige ook de uiteenlopende geraamde kosten van één vertrekkende werknemer door de verschillende auteurs en organisaties. Bedragen tussen de $40.000 en $125.000 en percentage tussen de 40% en 200% van het bruto jaarsalaris worden genoemd

Wat nu het juiste bedrag of percentage is, hangt af van een aantal variabelen waarmee de organisatie rekening dient te houden.

De variabelen aan verloop

De eerste variabele hieromtrent is de anciënniteit van een vertrekkende werknemer. Deze heeft veel invloed. Hoewel het evident lijkt geen appels met peren te vergelijken, zal iemand die na 1 week de organisatie verlaat aanzienlijk minder kosten dan iemand die na 10 jaar dienst de organisatie verlaat. Een organisatie moet dus weten met hoeveel anciënniteit de werknemer de organisatie verlaat.

De tweede variabele die een belangrijke variabele is rond de accuraatheid van het kostenplaatje is de zogenaamde “employment cycle”. Deze cyclus duidt schematisch aan in welke stap van iemands carrière de werknemer de organisatie verlaat. Als een organisatie hier zicht op heeft kan het uiteindelijk tot voorspellingen leiden (bvb. iemand die ongelukkig is zal veel eerder zelf de organisatie verlaten).

Het classificeren van de kosten aan verloop

Om de kosten aan verloop te kunnen classificeren (in hokjes te kunnen plaatsen) moet de organisatie ook weten waar de mogelijke kosten in kunnen schuilen. Een aantal voorbeelden van mogelijke kosten: verkoopadvertenties en/of een headhunter; kosten aan een sollicitatiegesprek; tijd van de (lijn)manager en teamleden voor de interviews; werk dat uitgesteld is tot de vervanger aan boord is; extra last op het team (bvb. overuren); tijd voor oriëntatie, training en opleiding van de vervanger; verloren klanten (die bvb. worden meegenomen door de vertrekkende werknemer); verloren contracten of zaken (bvb. klanten die enkel met de vertrekkende werknemer willen samenwerken); daling van het moreel en productiviteit en de tijd die hierover wordt gespendeerd door het voeren van gesprekken; verlies van andere werknemers; aanvangsbonussen en andere extra’s voor de nieuwe werknemer; enzovoorts.

Bepaal gerichte acties

De kosten aan verloop graven dus veel dieper dan men in eerste instantie zou denken. Veel dieper. Voor de volledigheid zou een organisatie al deze kosten kunnen onderverdelen naargelang de soort bijvoorbeeld kosten voor een organisatie of naargelang het type bijvoorbeeld (in)directe kosten. Dus als een organisatie bovenstaande variabelen serieus neemt en geen wartaal wil uitkramen, dan moet zij de kostenposten aan verloop classificeren. Enkel dan, en dan alleen, is een organisatie in staat om gerichte actie te kunnen ondernemen met goedkeuring van het management.

[box type=”tick” style=”rounded”]Wilt u aan de slag met het vliegwielmodel? Ga dan naar de bibliotheek, de kennisbank en/of de webshop.[/box]

12 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] Ik vat de stappen kort samen. Meet de verloopgegevens is de eerste stap. Dan moeten organisaties een overzicht van alle kosten maken. Vervolgens moeten organisaties onderzoeken wat de meest voorkomende reden van verloop zijn. De […]

 2. […] Hiervoor moet men uiteraard de meest voorkomende vertrekredenen in het achterhoofd houden, maar ook het overzicht van alle kosten dat al eerder is […]

 3. […] Kosten aan verloop zijn juist heel hoog. Soms wel tot 200% van het bruto jaarsalaris. In het vliegwielmodel bestaat daarom de stap ontwikkel een overzicht van alle kosten aan verloop. […]

 4. […] Ik vat de stappen kort samen. Meet de verloopgegevens is de eerste stap. Dan moeten organisaties een overzicht van alle kosten maken. Vervolgens moeten organisaties onderzoeken wat de meest voorkomende reden van verloop zijn. De […]

 5. […] kunnen verwachtingen naar eigen werknemers niet inlossen, maar gaan wel nieuwe talenten aanwerven? Houden organisaties geen rekening met de kosten die aan verloop verbonden zijn? Organisaties kunnen dus veel beter proactief en intensief investeren in de talentvolle en […]

 6. […] strategische tafel worden gehouden ofwel het retentieprobleem zwaar onderschatten. Als HR nu eens de kosten van verloop liet zien aan de CEO dan zal engagement snel op de agenda […]

 7. […] worden vastgesteld.  Pas dan kan een organisatie overgaan tot de tweede stap namelijk het ontwikkelen van een kostenoverzicht  aan verloop. Het kostenoverzicht geeft de organisatie een inzicht in de kosten van een […]

 8. […] stap 2: ontwikkel een overzicht van alle kosten aan verloop […]

 9. […] Hiervoor moet men uiteraard de meest voorkomende vertrekredenen in het achterhoofd houden, maar ook het overzicht van alle kosten dat al eerder is […]

 10. […] haren recht overeind. Natuurlijk is het kwijtspelen van talent wel erg als is het maar voor de kosten die hier mee gemoeid zijn. Echter, en dat is ook wat het artikel wil zeggen, er schuilen ook een […]

 11. […] van het vliegwiel beland en weten dat we de verloopgegevens moeten meten en eveneens dat we een kostenoverzicht moeten maken. Voordat ik oplossingen aanreik is de derde stap van het vliegwiel, het onderzoeken van de redenen […]

 12. Talent kwijtspelen is niet zo erg als het lijkt : Lodi Planting | en zijn Alter Ego's schreef:

  […] haren recht overeind. Natuurlijk is het kwijtspelen van talent wel erg als is het maar voor de kosten die hier mee gemoeid zijn. Echter, en dat is ook wat het artikel wil zeggen, er schuilen ook een […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.