het vliegwielmodel van J.J. Phillips
Stap1: meet de verloopgegevens

Dit artikel maakt onderdeel uit van het vliegwielmodel van J.J. Philips. Het vliegwielmodel stond destijds centraal in mijn scriptie. Nu staat het centraal in het e-book: Retentiemanagement – een ROI benadering en de reden is simpel. De impact van dit model is namelijk supergroot. In dit eerste artikel leg ik de eerste stap uit: meet de verloopgegevens.

het vliegwielmodel van J.J. Phillips

het vliegwielmodel van J.J. Phillips

Deze tijd wordt alles gemeten. Van het aantal unieke bezoekers tot en met de motivatiegraad van werknemers. De evidentie zegt mij ook dat alles wordt gemeten ook wordt gedaan. Of toch op zijn minst de aandacht krijgt die het nodig heeft. Daarom pleit ik, net als een aantal Amerikaanse auteurs,  voor het meten en monitoren van verloop en retentiegegevens. Enkel als deze gegevens voorhanden zijn kunnen er adequate en objectieve oplossingen worden bedacht voor onze doelgroep en kunnen bepaalde factoren niet meer worden ontkent. Dit kan confronterend zijn, maar op lange termijn is het een win-win situatie.

Welke gegevens moet een organisatie meten?

Er zijn 2 soorten gegevens die een organisatie moet meten. Enerzijds zijn er de organisatorische gegevens en anderzijds de economische gegevens.

1. Organisatorische gegevens

In elk geval wordt er uitgegaan van het totale verlooppercentage. Het totale uitstroomcijfer wordt berekend door het totale aantal vertrokken werknemers in de loop van het jaar te delen door het totale aantal tewerkgestelde in het begin van het jaar. Als een organisatie het per maand wil bekijken dan geldt volgende formule: het totale aantal werknemers dat de organisatie verliet gedurende een maand gedeeld door het gemiddelde aantal werknemers uit diezelfde maand. Het maakt dus niet uit of het gaat over een vrijwillig of onvrijwillig vertrek, omdat hier discussies aan verbonden zijn.

Als een organisatie het verlooppercentage echter meer in detail wil bekijken is het bijvoorbeeld interessant om naar die van vermijdbare verloop te kijken. Dit is het aantal vertrokken werknemers dat vermeden had kunnen worden, gedeeld door het aantal vertrokken werknemers uit diezelfde maand. Onvermijdbaar verloop is wederom minder interessant, omdat een organisatie daar niets aan kan doen. Bijvoorbeeld een werkneemster die beslist om huismoeder te worden.

Of als een organisatie een idee wil krijgen over het verloop gekoppeld aan de prestaties van een werknemer, dan kan het verlooppercentage van een “high-performer” berekenen. Dit wordt berekend door het aantal vertrekkende “high-performers” in een maand te delen door het totale aantal vertrekkende werknemers. Voor functioneel verloop geldt dezelfde formule, maar dan met “low-performers” in plaats van “high-performers”.

Het mag overduidelijk zijn dat het vertrek van een ”high-performer” veel harder aankomt (disfunctioneel verloop) dan het vertrek van een “low-performer” (functioneel verloop).

Een belangrijke variabele is het tijdstip waarop de werknemer de organisatie verlaat, want hoe eerder een werknemer vertrekt hoe eerder een organisatie kan uitgaan van een verkeerd selectie-, orientatie- en socialisatieproces. Dit ratio wordt berekend door het aantal vertrokken werknemers in de eerste 60 dagen te delen door het aantal aangeworven werknemers in dezelfde periode.

2. Economische gegevens

Alle organisatorische berekende standaarden moeten worden bekeken in een economische context. Ik denk hierbij aan het bruto binnenlands product (BBP), de beurs, de index van leidende economische indicatoren, gewerkte uren per week, werkloosheidcijfers, (collectieve) ontslagenen en nationale verloopcijfers indien deze bestaan.

Wat is een acceptabel verlooppercentage voor onze organisatie?

Alle verkregen organisatorische en economische gegevens zijn onbruikbaar wanneer er geen standaarden, ratio’s of triggers zijn bepaald. De vraag: wat is een acceptabel verlooppercentage voor onze organisatie? is daarom de sleutel in deze stap. Het antwoord varieert van organisatie tot organisatie, van sector tot sector en van industrie tot industrie en wordt bepaald door volgende 2 punten:

1)     het antwoord moet altijd boven nul liggen. Anders leidt dit tot ongezonde situaties. Het beïnvloedt de gedachtestroom doordat er geen nieuwe ideeën de organisatie meer binnenkomen en tegelijkertijd zal een nultolerantie resulteren in hogere salarissen wat op langer termijn tot kwalijke gevolgen zal leiden. Een vertrekkende werknemer is dus niet per definitie slecht, maar het gaat erom diegene te engageren die je niet wilt zien vertrekken.

2)     het antwoord moet worden afgewogen ten opzichte van de nationale rapporten die voorhanden zijn, organisaties in dezelfde industrie, beroepsgegevens, regionale en/of lokale data, maar wellicht de meest accurate manier is een organisatie-eigen benchmark studie.

Het resultaat uit zo’n benchmark studie kan confronterend, maar ook vele uitkomsten bieden. Wat het resultaat ook is, een organisatie moet minstens een jaarlijkse verbetering nastreven.

[box type=”tick” style=”rounded”]Wilt u met het vliegwielmodel aan de slag? Ga dan naar de bibliotheek, de kennisbank en/of de webshop.[/box]

8 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] al een hele weg bewandeld in het vliegwielmodel van J.J. Phillips. Ik vat de stappen kort samen. Meet de verloopgegevens is de eerste stap. Dan moeten organisaties een overzicht van alle kosten maken. Vervolgens moeten […]

  2. […] de organisatie een acceptabel verlooppercentage heeft vastgesteld en alle gegevens hiervoor in kaart heeft gebracht is het tijd om alle kosten aan verloop in kaart te brengen. De literatuur toont aan, dat er […]

  3. […] is wel degelijk te controleren. De eerste stap in het vliegwielmodel is meet de verloopgegevens van een organisatie. Deze gegevens dienen als basis om het verdere beleid uit te tekenen. Het is […]

  4. […] eerste stap van het vliegwielmodel is de verloopgegevens meten binnen in de organisatie. Op deze manier kan er een acceptabel verlooppercentage worden vastgesteld.  Pas dan kan een […]

  5. […] al een hele weg bewandeld in het vliegwielmodel van J.J. Phillips. Ik vat de stappen kort samen. Meet de verloopgegevens is de eerste stap. Dan moeten organisaties een overzicht van alle kosten maken. Vervolgens moeten […]

  6. […] zitten en op botsen. Intussen zijn we bij de derde stap van het vliegwiel beland en weten dat we de verloopgegevens moeten meten en eveneens dat we een kostenoverzicht moeten maken. Voordat ik oplossingen aanreik is de derde […]

  7. […] Greet Box WordPress PluginNu de organisatie een acceptabel verlooppercentage heeft vastgesteld en alle gegevens hiervoor in kaart heeft gebracht is het tijd voor stap twee van het vliegwielmodel van Phillips. De tweede stap is het in kaart […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.