Categorie Trends (retentie-management.com)

Het sociale kapitaal van een vertrekkende medewerker

Organisaties die zijn verwikkeld in een strijd om talent zien een vertrekkende medewerker niet graag naar de concurrent vertrekken. Zij zien dit als een verlies van concurrentieel voordeel op basis van sociaal kapitaal, kennis en het netwerk van de vertrekkende medewerker. Somaya pleit voor een nieuwe kijk op deze zaak waarbij de vertrekkende medewerker de basis vormt van nieuwe samenwerking zoals klanten, leveranciers en partners.

‘Oude’ verbeterprogramma’s lossen het probleem niet op

Somaya kijkt met minachting naar de van oudsher gebruikte verbeterprogramma’s die organisaties inzetten om het verloop tot een minimum te beperken. Hoewel dergelijke inspanningen misschien enig resultaat kunnen opleveren ligt de grondslag van de problematiek veel dieper. Organisaties zullen (hoe goede werkgever zij ook mogen zijn) altijd te maken blijven hebben met personeelsverloop en het daarbij horende verlies van het menselijke en sociale kapitaal. Somaya pleit daarom voor een meer innovatievere aanpak.

Actief richten op het benutten van nieuwe kansen

Uit het onderzoek van Somaya komt naar voor, dat organisaties zich beter actief kunnen richten op het benutten van de kansen die mobiliteit van medewerkers met zich meebrengt. Als een talentvolle medewerker de organisatie verlaat voor een andere baan, dan neemt hij zowel generieke als organisatie-eigen kennis met zich mee. Op die manier vergroot hij het menselijke kapitaal van zijn nieuwe werkgever en verkleint hij dat van zijn voormalige werkgever.

Maak slim gebruik van het sociale kapitaal

De vraag die u zich stelt is dan: hoe kan een organisatie zich actief richten op het benutten van nieuwe kansen? Somaya gelooft dat organisaties slim gebruik moeten maken van het sociale kapitaal van medewerkers. Hij omschrijft sociaal kapitaal als:

“de som van de daadwerkelijke en de potentiële middelen ingebed in, beschikbaar via en afgeleid van relaties.”

Hoe gebeurt dit in de praktijk?

In de praktijk betekent dit dat medewerkers die de organisatie hebben verlaten vaak nog contact houden met hun voormalige collega’s. Deze relaties kunnen dienen als doorgeefluik waardoorheen kennis en informatie van de éné naar de andere organisatie vloeit. Vaak gebeurt dit toch al dus kunt u er beter maar van profiteren. Deze relaties kunnen ook als basis voor toekomstige betrekkingen tussen organisaties dienen.

Blijf toegang houden tot het sociale kapitaal

De mobiliteit van medewerkers is niet eenvoudig een kwestie van winnen of verliezen. Hoewel een organisatie het menselijke kapitaal van voormalige werknemers soms kwijtraakt, kan het toegang houden tot het sociale kapitaal van die medewerkers al dan niet met een grote hoeveelheid toegevoegde waarde.

Mening van Lodi Planting

Het sociale kapitaal van een medewerker is, net zoals het menselijke kapitaal en de kennis, zeer belangrijk voor een organisatie. Dit zijn elementen waarmee de organisatie strategisch en concurrentieel voordeel kan boeken. Een verlies aan dit kapitaal kan catastrofale gevolgen hebben voor een organisatie. In die zin met ik het met Deepak Somaya eens.

Maar Somaya pleit voor het inzetten van het sociale kapitaal van zodra de medewerker vertrekt. Hij is van mening dat het dan deuren opent die anders dicht bleven. Terwijl ik geloof dat organisaties ook het sociale kapitaal van hun medewerkers kunnen inzetten terwijl zij nog gelukkig, tevreden en bevlogen aan het werk zijn.

Wanneer organisaties ten alle tijden het delen en verspreiden van het sociale kapitaal nastreven, dan versterkt dat de professionele relatie. Moest een medewerker vervolgens besluiten om de organisatie te verlaten voor een concurrent, dan ontstaat er geen krampachtige last-minute reflex van de organisatie om toch maar toegang te blijven houden tot het sociale kapitaal.

Daarom ben ik grote voorstander van organisaties die goed werkgeverschap nastreven en daaropvolgend hun uitstroom managen als een Beste Werkgever. Organisaties kunnen de mobiliteit van medewerkers nooit helemaal tegengaan (dat mag ook niet de bedoeling zijn), maar zorg er als organisatie dan voor, dat zowel het sociale – als het menselijke kapitaal en de kennis van een vertrekkende medewerker is geborgd.

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] hier nog een derde manier aan toe: de relationele. Want deze laatste manier houdt rekening met het sociale kapitaal van een vertrekkende medewerker. Hierbij maakt het niet uit in welk kwadrant u van de nieuwe matrix voor personeelsverloop […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.