Categorie FAQ (retentie-management.com)

Het retentiemodel van Lean Six Sigma

Lean Six Sigma heeft een model dat het binden en boeien van personeel stimuleert. In dit artikel leg ik uit hoe het retentiemodel van Lean Six Sigma werkt.

Wat is Lean Six Sigma?

Veel bedrijven gebruiken Lean Six Sigma als verbeteringsmethode. Hiervoor doen zij behalve de principes en wetten van Lean Six Sigma beroep op het DMAIC framework. Zo kunnen organisaties continu verbeteringen blijven nastreven op basis van analytische en statische gegevens die worden verzameld en onderzocht. Kortom via Lean Six Sigma methodieken kunt u personeel binden en boeien (retentiemanagement).

Het retentiemodel van Lean Six Sigma

Om organisaties hierbij te helpen heeft Lean Six Sigma een model ontwikkeld. Dit model kreeg de toepasselijke naam ‘Retention Model’ mee. Laat ons dit model beter bekijken.

Retention Model van Lean Six Sigma

Werkzekerheid staat centraal in het model

Het retentiemodel van Lean Six Sigma gaat uit van werkzekerheid. Deze zekerheid kan van twee kanten worden bekeken. Vanuit het perspectief van de organisatie is zekerheid het voorkomen van een vroegtijdig vertrek. Oftewel het verminderen van personeelsverloop. Vanuit medewerkersperspectief gaat het veel meer over het hebben van een baan. In die zin geloof ik dat zekerheid een illusie is. Hoe dan ook: werkzekerheid is het uitgangspunt.

Wat beïnvloedt de werkzekerheid?

Er zijn een aantal factoren die deze werkzekerheid controleren, beïnvloeden en/of stimuleren. Dat zijn de elementen uit de eerste kring rond werkzekerheid: organizational development, compensation, organizational culture, motivational compatibility, workload en management. Natuurlijk zijn er nog andere zaken die de werkzekerheid bepalen. Denk maar aan de economische situatie, maar deze liggen buiten de cirkel van invloed van de organisatie en daarom minder interessant/nuttig om naar te kijken.

De variabelen van het retentiemodel

De buitenste ring van het retentiemodel van Lean Six Sigma zijn variabelen die thuishoren bij de elementen die de werkzekerheid beïnvloeden. Zo moet u bij het management denken aan een directeur, een manager of de organisatie zelf. Of bij compensation aan het salaris, de extra legale voordelen en eventuele bonusregelingen. Dit zijn de variabelen waar een organisatie mee kan spelen, maar ook verbeteringen op uitvoeren. Laten we daarom kijken naar hoe het model werkt.

Hoe werkt het retentiemodel van Lean Six Sigma?

Om dit retentiemodel succesvol te laten zijn moeten organisaties beginnen met het definiëren van elementen die ze willen meten. De tweede stap is dan de verschillende metingen uitvoeren. In het kader van personeelsverloop zijn exitgesprekken aan de hand van een exitformulier natuurlijk erg nuttig. Daarnaast winnen stayinterviews ook steeds meer aan populariteit. Terecht overigens!

De uitgevoerde metingen moeten worden geanalyseerd. Idealiter worden de resultaten gesegmenteerd zodat de organisatie met concrete, kleine en uitvoerbare oplossingen kan komen. Dat is de derde stap en vierde stap tegelijkertijd. Lean Six Sigma hebben namelijk hun credits verdiend door het continu optimaliseren en verbeteren van problemen, maar ook hun oplossingen.

De vijfde, en laatste, stap is het controleren. Keer op keer. Net als bij het vliegwielmodel is de laatste stap niet te verwaarlozen.

Bekijk het voorbeeld van een organisatie die het retentiemodel van Lean Six Sigma heeft gebruikt. Heeft u dit model ook al gebruikt? Heeft u andere voorbeelden? En denkt u ook dat maatwerk de oplossing is?