Categorie Theorieën & Processen (retentie-management.com)

Gestructureerde exitgesprekken voeren in 4 stappen

Gestructureerde exitgesprekken voeren in 4 stappen. De resultaten van het uitstroomonderzoek, waar exitgesprek.be aan heeft meegewerkt, zijn bekend. Het resultaat: HR professionals zien het belang van gestructureerde exitgesprekken, maar besteden hier vaak onvoldoende aandacht aan. Hierdoor zijn de resultaten weinig effectief. Hoe lost u dat een simpele manier op?

De belangrijkste resultaten uit het onderzoek

In totaal hebben 132 mensen de vragenlijst ingevuld en meegewerkt aan het uitstroomonderzoek uitgevoerd door Barry Pietersen van Presearch & Consulting i.s.m. Employerbility waar exitgeprek.be onderdeel van is. Het voornaamste resultaat was dat bijna de helft (45%) van de participanten regelmatig exitinterviews houdt. Terwijl 21% hier helemaal geen gebruik van maakt.

Organisaties ontbreekt het aan een visie op uitstroom

Binnen heel wat organisaties worden medewerkers door een HR professional uitgenodigd voor een gesprek waar hen onder andere om de reden van vertrek wordt gevraagd. Maar hoeveel nut heeft het om een dergelijk gesprek te voeren zonder de antwoorden te noteren? Of nog een stap verder: iets met de resultaten doen? Deze organisaties ontbreekt het aan een strategie, een visie op het managen van uitstroom.

Gestructureerde exitgesprekken voeren in 4 stappen

Om iets met de resultaten te doen moet het managen van uitstroom gemanaged zijn. Er moet een duidelijke en eenduidige strategie zijn. En ook de aanpak moet hetzelfde zijn. Dan kunnen er conclusies worden getrokken en initiatieven worden opgestart om het ongewenste en vrijwillige personeelsverloop tegen te gaan.

Stap 1: laat vertrekkende medewerkers een exitvragenlijst invullen

Nadat de werknemer heeft aangekondigd de organisatie te verlaten moet uw hem of haar een exitformulier voorleggen en vragen deze in te vullen. Het is belangrijk dat de vertrekkende werknemer dit formulier invult aangezien het veel belangrijke informatie herbergt. Deze eerste stap in het uitstroomproces mag niet worden onderschat.

Stap 2: analyseer de resultaten

Van zodra de werknemer het exitformulier heeft ingevuld moet er een analyse volgen op de antwoorden. Deze stap die voor het exitgesprek plaatsvindt heet de exitanalyse en dient ter voorbereiding van het exitgesprek. U kunt ons inschakelen om één of meerdere exitformulieren te analyseren. De verkregen analyse zal input leveren aan de te maken rapportage en actieplan om enerzijds vrijwillig personeelsverloop tegen te gaan en anderzijds uw uitstroom te managen als een Beste Werkgever. Dit is de belangrijkste stap in het uitstroomproces.

Stap 3: voer exitgesprekken met uw vertrekkende medewerkers

Tijdens het exitgesprek kunnen de antwoorden die de vertrekkende werknemer heeft ingevuld extra worden bevraagd. Onduidelijkheden kunnen worden uitgelegd en eventuele toelichtingen kunnen worden gedaan. Het is belangrijk voor de organisatie om de daadwerkelijke vertrekreden te achterhalen om soortgelijke situaties te voorkomen. Indien u graag een onafhankelijke professional bij uw te voeren exitgesprekken heeft, dan kunt u op ons rekenen. Dit is de grootste stap in het uitstroomproces.

Stap 4: voer eventueel nog postexitgesprekken

De laatste stap van het uitstroomproces is het voeren van postexitgesprek. Tijdens een postexitgesprek kunnen oude banden nog eens worden aangehaald. Ook kan er worden gepolst naar een eventuele terugkomst naar uw organisatie (indien van toepassing). Daarnaast lenen postexitgesprekken zich perfect voor het controleren van eerder gegeven antwoorden. Consistentie speelt hier dus een grote rol.

Waar hapert bij u het schoentje? Hoe gaat u om met vertrekkende medewerkers? Welke aanpak en strategie hanteert u? Laat uw reactie hieronder na!

Wilt u alles weten over exitgesprekken? Koop dan het e-book: Manage uw uitstroom als een Beste WerkgeverDeze blog heeft het exitgesprek als thema. Klik op de hyperlink voor alle artikelen met dit thema.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.