Categorie Lectuur (retentie-management.com)
Generatie Z – de onstuitbare opkomst van een digitale generatie

(ik heb het e-book over generatie Z samengevat. Wil je dit e-book ook lezen? Download het dan hier.)

Kinderen geboren rond 1995 weten niet beter dat het internet bestaat. Deze generatie groeit dus op in een digitale wereld en vindt het normaal om altijd en overal online te zijn. Rond 2020 stroomt deze generatie op de arbeidsmarkt en dat zal een aantal verregaande implicaties hebben. In deze samenvatting komen er onder andere antwoorden op vragen als: wie zijn ze? Wat verwachten ze van de wereld? Welke eisen gaan ze stellen?

wie zijn generatie Z?

Iedereen die tussen 1992 en 2010 is geboren wordt gerekend tot generatie Z of Digital Natives zoals ze ook worden genoemd. Deze laatste naam is gangbaar en veelgebruikt omdat zij zoals gezegd zijn opgegroeid met het internet.  Deze generatie blijft onveranderd vertrouwen houden in de toekomst ondanks afgelopen de economische recessie en mogelijk andere tegenslagen. Een profielschets die zal veralgemeniseren:

“Generatie Z groeit op in een 24/7 informatie maatschappij. Vaak wordt gesteld dat het een generatie is die wordt gekenmerkt door een korte aandachtsboog. Ze vervelen zich snel en ze zappen door het leven. Dit leidt er ook toe dat ze razendsnel informatie kunnen vinden en filteren. Al betekent dat soms ook dat informatie oppervlakkig wordt verwerkt.”

Deze groep maakt in Nederland ongeveer 22,5% van de totale bevolking uit en omvat  ook veel jongeren van allochtone afkomst. De verwachting is dat deze groep hooggeschoold zal zijn en een feit is dat zij van gaming houden. Als generatie Z zich online begeeft dan heeft dat meerendeel van de tijd een sociale functie. Zij hebben ook allemaal een mobiele telefoon. De verwachting is dat mobiel internet daarom razendsnel aan populariteit zal winnen. Een negatief gevolg van deze beeldverslaafde generatie is obesitas.

zeven wereldwijde trends m.b.t. generatie Z

Er bestaan een zevental trends die de wereld van generatie Z beïnvloeden.

 1. “demografische verschuivingen
 2. de evolutie van de informatie-economie
 3. globalisatie
 4. nieuwe wereldleiders
 5. een overvloed aan arbeidskrachten en een gebrek aan talent
 6. uitputting van natuurlijke bronnen
 7. wantrouwen ten aanzien van het bedrijfsleven”

Deze 7 trends sluiten natuurlijk naadloos aan op de tendensen die ik al eerder beschreef en zullen hun weerga niet kennen. Net daarom poneren de onderzoekers/auteurs 12 stellingen.

12 stellingen die een beeld scheppen van generatie Z anno 2020

Deze stellingen zijn bedoeld als prikkelend en zeker niet als te beschouwen als voor waar aangenomen waarheid. Hieronder volgen de stellingen en een korte uitleg.

stelling 1: in 2020 stroom de eerste netwerkgeneratie de hiërarchische werkvloer op

Generatie Z is opgegroeid met (sociale)netwerken waar men tegen iedereen hetzelfde communiceert. Dit staat haaks op de meeste organisaties die hiërarchisch zijn georganiseerd en waarbij macht centraal staat. Zij zijn dus niet gewend aan het oude arbeidsethos “hard werken, doen wat de baas zegt, zelf je mond houden en loyaal blijven aan het bedrijf”. Hoe speelt jouw organisatie in op de komende “clash of cultures”?

stelling 2: Generatie Z wil wel delen maar geen offers brengen

Generatie Z weet niet wat delen is zoals andere generaties dat weten. Delen betekent voor hun dus iets anders, namelijk beschikbaar stellen en door iets beschikbaar te stellen wordt je netwerk allen maar beter nooit slechter. Schaarste is een onbekend fenomeen geworden.

stelling 3: Van beroepskeuze naar beroepsdwang

Het toenemende tekort aan geschoolde arbeidskrachten in cruciale sectoren zal er toe leiden dat de ruimte om een opleiding te kiezen enkel en alleen op basis van persoonlijke interesse zal afnemen.

stelling 4: in 2020 wordt internet gezien als primaire levensbehoefte

Bij generatie Z leeft de gedachte dat het internet als primaire levensbehoefte moet worden aanzien. Het is een onmisbaar deel uit het leven geworden. En toegang tot het internet staat gelijk aan toegang tot sociale netwerken. Organisaties die de toegang tot het internet verbieden zullen dus moeilijker generatie Z kunnen aantrekken en behouden.

stelling 5: het internet raakt zo vervuild dat het als informatiebron irrevant wordt

De hoeveelheid informatie die via het internet beschikbaar is groeit exponentieel. Naarmate deze groei wordt het steeds moeilijker om nog te onderscheiden wat waar en wat niet waar is. In 2020 zal de waarheid dus voornamelijk in sociale netwerken of geverifieerde website worden gezocht.

stelling 6: online reputatie is belangrijker dan online zichtbaarheid

Het gaat er niet meer om hoeveel mensen je kent, maar welke mensen je kent. Online onderscheid je je niet meer door het aantal vrienden, maar door de kwaliteit van jouw volgers. Dit betekent ook dat online kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit.

stelling 7: de war on talent is op zijn hoogtepunt in 2020

Tegen 2020 zullen de babyboomers en de eersten generatie X met pensioen gaan. Dit versterkt de vergrijzing. Niet alleen in getallen zijn er te weinig opvolgers, maar ook op het gebied van ambitie en interesse zal er een gat vallen. Generatie Z zal naar verwachting minder trouw aan de organisatie zijn. Als zij al in vast dienstverband willen werken. Dit houdt in dat organisaties alles op alles moeten zetten om hun eigen hoog opgeleid personeel vast te houden, maar dat maken de toekomstige trends het er niet makkelijker op.

stelling 8: in 2020 is het een statussymbool om meerdere werkgevers te hebben

Generatie Z streeft naar afwisseling, flexibiliteit en zelfontplooiing. Dit in combinatie met de schaarste op de arbeidsmarkt en de toename van ZZP’ers zal er voor zorgen dat werken voor meerdere opdrachtgevers een statussymbool zal worden. Hierdoor zal het moeilijker worden om talent te binden.

stelling 9: generatie Z zit aan het bureau van de baas

Autonomie is voor generatie Z een vanzelfsprekendheid. Tegelijkertijd zijn zij gewend om voortdurend getest te worden en hebben zij voortdurend de behoefte om externe feedback te krijgen. Generatie Z wil dus een één-op-één gesprek om te horen wat er van ze wordt verwacht, waarom dat van ze wordt veracht en hoe ze het doen. Niet hoe ze het moeten doen!

stelling 10: generatie Z kiest eerst een plek om te leven, daarna volgt de baan

Generatie Z vindt de balans tussen werk en privé zeer belangrijk dat hun carriére van hun woonplaats afhangt. Hier hangt dus de nodige flexibiliteit aan vast. Tegelijkertijd voelen zij weinig scheiding tussen werk en privé. Werken van negen tot vijf is iets uit de industriële revolutie. Internet maakt het ook mogelijk om overal te wonen en werken. Kwaliteit van het leven zal een belangrijke arbeidsvoorwaarde worden.

stelling 11: bedrijven moeten brandschoon zijn

De samenleving wordt steeds transparanter en bedrijven moeten daarom duurzaam ondernemen. Zoniet dan wordt het bedrijf daarop afgerekend. “Do good” wordt de eis en aangezien tegen 2020 generatie Z de werkgevers voor het uitkiezen hebben ligt hier nog een grote uitdaging.

stelling 12: werk moet leuk zijn

Het onderscheid tussen collega’s en vrienden wordt steeds kleiner. Daarom moet het werk voor generatie Z leuk zijn. En leuk wordt dan bepaalt door de sfeer op het kantoor. Bedrijven moeten dus actief investeren in een leuke positieve sfeer als ze generatie Z willen vasthouden.

concrete tips

Tot hier de stellingen. Gelukkig geven de auteurs ook nog een aantal tips mee om al of toch een aantal van deze mogelijke pijnpunten te overwinnen.

 • intensieve begeleiding is een vereiste
 • investeer in de onderlinge werkrelaties
 • communiceer kraakhelder
 • zet sociale netwerken in

Is jouw organisatie klaar voor generatie Z? Welke andere tips en adviezen wil jij nog meegeven?

 

(ik heb het e-book over generatie Z samengevat. Wil je dit e-book ook lezen? Download het dan hier.)

 

3 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] Ps. Bekijk ook de blog generatie Z – de onstuitbare opkomst van een digitale generatie. […]

 2. […] aantrekkelijke werkgever voor generatie Y? Of waarmee moet je als organisatie rekening houden met de opkomst van generatie Z? Hiermee bedoel ik dat organisaties zich continue focussen op het talent dat de arbeidsmarkt nog […]

 3. […] personen met reeds de nodige werkervaring. Dit zelfbewuste komt ook sterk naar voor in het e-boek generatie Z – de onstuitbare opkomst van een digitale generatie. Het is dankzij het zelfbewuste in combinatie met het digitale aspect dat generatie Z doelbewust […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.