Categorie Trends (retentie-management.com)

Employee Engagement trend rapport 2015

Quantum publiceerde vorige week, voor de vijfde keer op rij, haar Employee Engagement Trend Rapport. De resultaten zijn gebaseerd op 440.000 mensen van meer dan 5.500 organisaties. De conclusies zijn dus onderbouwd.

De belangrijkste conclusie

De belangrijkste conclusie van dit rapport is dat bedrijven die het engagement van hun medewerkers omarmen beter presteren, dan diegene die dat niet doen. Quantum ligt dit toe op basis van 6 onderdelen. Bent u een werkgever die Employee Engagement belangrijk vindt?

Algemene Employee Engagement Trends

Het niveau van Employee Engagement staat sinds 8 jaar op een dieptepunt. Ondanks het voorzichtige economische herstel is het dus triest gesteld met de betrokkenheid van medewerkers. Concreet betekent dit dat slechts 65,9% geëngageerd is en dat komt grotendeels doordat mensen in onzekerheid verkeren.

Regionale Employee Engagement Trends

Alle mensen en organisaties die hebben meegedaan zijn van Amerikaanse origine. Quantum heeft 40 Amerikaanse steden ondervraagd. Hieruit blijkt dat het Westen als enige een stijging van het Employee Engagement weet waar te nemen. Hoewel deze regio’s voor ons (Nederland en België) weinig zeggen op dit moment, is het vaak wel een aanwijzing voor de komende twee jaar.

Organisatorische Employee Engagement Trends

Met betrekking tot trends binnen organisaties zijn het de kleinere organisaties die een hoger Employee Engagement meten. Hier staat tegenover dat KMO’s/SME de grootste daling meten. Ook hier maak ik graag dezelfde opmerking als hierboven.

Industriële Employee Engagement Trends

Quantum onderzocht 17 industrieën. De resultaten in vergelijking met 2014 waren zodanig verschillend dat het niet eenvoudig was om conclusies te trekken. Wel wisten ze te melden dat de top 3 industrieën (Management Entreprises, Real Estate en Construction) gemiddeld 73,2% geëngageerde medewerkers hadden.

Demografische Employee Engagement Trends

Als we kijken naar de resultaten tussen mannen en vrouwen, dan zijn de mannen (ietsje) meer geëngageerd dan vrouwen. Dit komt, volgens de onderzoekers, door de onzekerheid en hoe vrouwen hier mee omgaan in vergelijking met mannen. Als we kijken naar de generaties, dan zijn de babyboomers (zoals verwacht!) het meest geëngageerd. Hetzelfde geldt voor mensen met een hoger diploma.

Professionele Employee Engagement Trends

Het laatste onderdeel van het trend rapport kijkt naar de professionele situatie van de ondervraagden. Hieruit blijkt dat nieuwe medewerkers vaak het meest geëngageerd zijn ten opzichte van medewerkers die langer in dienst zijn. Dit komt doordat de laatste groep niet langer zeker is van hun toegevoegde waarde. Qua positie op de carrièreladder is de conclusie: hoe hoger je positie, hoe meer engagement je kan tonen. Ook de verschillen tussen departementen is interessant om eens te bekijken.

Conclusie van Lodi Planting

In andere woorden, onzekerheid is het sleutelwoord betreffende dit rapport. Hoewel het voor iedereen iets anders betekent, kunnen organisaties vertrouwen bieden om het niveau van betrokken- en bevlogenheid te vergroten. De grote vraag is: wat ga jij doen?

Wat vindt jij van de conclusies die Quantum heeft getrokken? En wat ga jij doen om de bevlogenheid te vergroten? Laat je reactie hieronder na.