Categorie Lectuur (retentie-management.com)
De grote salarisenquête van Vacature 2012

De grote salarisenquête van Vacature 2012 kopt met de titel regering bevriest lonen, maar 1 op 2 wil opslag. Dit lijkt mij geen al te fijn vooruitzicht en ik word hierbij bijgestaan door tal van cijfertjes en conclusies. Ook de correlatie tussen loon, functie en jobtevredenheid als de verloopintentie van de ondervraagden stemt mij ontevreden over de toekomst. Gelukkig komt de grote salarisenquête met manieren om je inkomen te optimaliseren. Het vertelt zelfs bij wie je moet zijn en wat je moet doen om opslag te krijgen.

De cijfertjes uit de grote salarisenquête van Vacature

45.769 personen vulden de enquête in. Deze mensen hadden varieerden van leeftijd en diplomaniveau waardoor het gemiddeld bruto maandloon op 3.133 euro uitkwam. Meer dan 60% verdient echter minder dan het gemiddeld bruto maandloon. De topverdieners in de lijst zijn: operationeel directeur, marketing directeur en een internationale directeur. Hiermee wordt meteen aangetoond dat  de best betaalde functies op directie en topmanagement niveau liggen. De best betalende sector is nog steeds de farmacie. Zij betalen maar liefst 14% meer dan het gemiddelde. De slechts betalende sector is de maatschappelijke dienstverlening. Ondanks een kleine stijging van het bruto maandloon ten opzichte van vorig jaar, wil toch 1 op 2 Belgen opslag. De makkelijkste manier om meer te verdienen is langer studeren. Met een universitair diploma op zak verdien je 49,6% meer dan iemand zonder diploma. Indien je Chinees kent krijg je 7% meer loon. Ben je een man dan verdien je gemiddeld 8,4% meer dan een vrouw. Werk je voor een grote werkgever krijg je gemiddeld 14,9% meer dan wanneer je voor een kleine werkgever werkt. Ook de locatie heeft invloed op de hoogte van jouw salaris. In het hoofdstedelijk gewest Brussel kun je het meest verdienen. Werk je in de provincie Namen verdien je het minst.

De correlatie tussen loon, functie en jobtevredenheid

Uit de grote salarisenquête van Vacature blijkt dat er een correlatie bestaat tussen loon en jobtevredenheid. Per 100 euro stijgt de jobtevredenheid met 0,49%. Daarnaast bestaat er ook een correlatie tussen de functie en de jobtevredenheid. Journalisten (meest tevreden) zijn gemiddeld 10% meer tevreden over hun job(inhoud) dan de gemiddelde werknemer. Hun startloon is nochtans niet schitterend. Wie in de horeca of in sales werkt (minst tevreden), is doorgaans veel minder tevreden over zijn job. Tot slot bestaat er ook een correlatie tussen leeftijd en jobtevredenheid. Hoe ouder, hoe ontevredener. Werknemers tussen de 30 en 39 jaar zijn gemiddeld 2,5% minder tevreden met hun job dan werknemers die jonger zijn dan 30 jaar. Voor werknemers tussen de 40 en 49 is dat 2,9% en voor werknemers ouder dan 50 jaar is dat 3%. Hoe kijk jij naar deze correlaties?

De verloopintentie zoals uit de grote salarisenquête van Vacature

In de klein- en groothandel wil bijna 38% van de werknemers van job veranderen. Bij de overheid, daarentegen, gaat het amper om 18% van het personeelsbestand. Daartussen variëren de percentages met hun verloopintentie. De redenen die de salarisenquête van Vacature aanhalen in chronologische volgorde zijn: hoger nettoloon, meer uitdaging in de job, een betere werksfeer onder collega’s, meer autonomie, meer flexibiliteit, meer extralegale voordelen, meer vertrouwen van de werkgever, kleinere afstand woon- werkverkeer, meer werkzekerheid, beter jobinhoud, meer doorgroeimogelijkheden en een bedrijfswagen. Tot slot concludeert Vacature dat weinig ondervraagde mensen bereid zijn loon in te leveren voor wat dan ook. In welke sector ben jij werkzaam? Komt dat overeen met jouw eigen verloopintentie?

Wie, en wat, beslist of je opslag krijgt?

1 op 2 Belgen wil opslag. 47,8% vindt dat zijn loon ligt dan wat hij rechtvaardig beschouwt. Oftewel mijn nettosalaris moet 305 euro stijgen om rechtvaardig te zijn. De gemiddelde werknemer zegt dat zijn salaris met 2,4% is gestegen in vergelijking met vorig jaar. Dat komt ongeveer overeen met de indexstijging. Er is dus niet echt sprake van opslag, maar een opslag zonder evaluatie bestaat niet. Wie beslist over opslag? 35% denkt de directe chef, 13% de personeelsdienst en 52% hoger management. Dan rest nog de vraag wat beslist of je opslag krijgt? De grote salarisenquête van Vacature concludeert de volgende criteria: individuele prestaties (50%), eigen competenties (37%), op vraag van de werknemer (24%), bedrijfsprestaties (21%) en teamprestaties (14%). Weet jij bij wie jij opslag kunt vragen en wat je daarvoor moet doen?

9 tips om je inkomen te optimaliseren

Naast het maandelijks bruto maandloon kan de werkgever beroep doen op extra legale voordelen. De 9 minder gekende extra legale voordelen die uit de grote salarisenquête van Vacature komen zijn: sport- en cultuurcheques; tickets voor culturele manifestaties; korting op producten van het huis; betaalde ziekte- en opvangdagen; crèches en extralegale kinderbijslag; niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen; renteloze rekening; aandelenopties en woning ter beschikking. Van welke extra voordelen had jij al gehoord? En welke extra legale voordelen in bovengenoemd lijstje krijg jij?

Mening van Lodi Planting

Veel resultaten uit de grote salarisenquête van Vacature beangstigen mij over de (nabije) toekomst. Zo neem ik een aantal dingen waar. In de eerste plaats dat de overgrote meerderheid aan het werken is voor het geld en niet omdat ze hun job heel graag doen. Deze conclusie staat haaks op tal van andere onderzoeken, maar als meer dan 45.000 ondervraagden dit te kennen geven dan zal er iets van waarheid in zitten. In de tweede plaats de verloopintentie van de ondervraagden. Zelfs de werkzekere en stabiele omgeving van de overheid heeft te kampen met een verloopintentie van 18%. Er is niets mis met een gezonde verloopintentie, maar wat gebeurt er wanneer al die mensen die overwegen een andere baan te gaan zoeken dat ook daadwerkelijk gaan doen? Ik ben blij dat Vacature de grote salarisenquête uitvoert, maar ik hoop dat de resultaten in 2013 rooskleuriger zullen zijn.

 

Klik op de hyperlink om de grote salarisenquête van Vacature in te zien. Let wel: dit is het volledige blad en bevat advertenties. Aan de hand van alle ingevulde salarisenquêtes heeft Vacature een salariscompas ingevuld. Deze handige tool bekijkt of jij een marktconform loon ontvangt van jouw werkgever.   

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.