Burn-out vermijden, kan dat?

Burn-out lijkt wel de ziekte van de tijd te worden. Over burn-out bestaan jammer genoeg nog heel wat misverstanden. Zo weten we uit onderzoek dat burn-out quasi niets te maken heeft met een gebrek aan zelfvertrouwen of veerkracht. Ook niet met een verkeerde instelling tav het werk.

Als alles goed gaat brengen we namelijk onze energie, toewijding en trots in onze job. Burn-out is nu net de totale erosie van die kwaliteiten. Burn-out is in essentie een aan het werk gerelateerde energiestoornis die gekenmerkt wordt door uitputting, cynisme en verminderde competentie of effectiviteit.

Onderzoek wijst immers al decennia lang in de richting van bepaalde managementpraktijken als hoofdoorzaak. Met name de manier waarop we mensen managen en het werk organiseren lijkt niet meer het beste in mensen naar boven te brengen. Voor we kijken naar hoe we burn-out vermijden onderzoeken we eerst de belangrijkste oorzaken.

De belangrijkste oorzaken?

De oorzaken van burn-out die het zwaarst op mensen wegen zijn tijdsdruk, werkdruk en een onevenwicht in scheiding tussen werk en privé. Daarnaast zijn ook rolconflicten of onduidelijkheid belangrijke stressoren. Ook te weinig controle over de eigen job en te weinig inspraak in de besluitvorming hebben een nefaste invloed, net als een gebrek aan feedback en steun van collega’s en de chef.

Burn-out vermijden

Burn-out vermijden kan uiteraard door te werken aan bovenstaande vaak voorkomende oorzaken. Enkele tips:

  • Laat mensen zo veel mogelijk keuzes maken als het gaat over hoe en wanneer ze hun werk uitvoeren. Betrek ze in alle beslissingen die hun werk beïnvloeden.
  • Zorg voor een positieve sfeer die minstens uitgaat van beleefdheid en respect.
  • Werk aan vertrouwen en goede relaties.
  • Communiceer als bedrijf op een proactieve, geloofwaardige en consistente manier met je medewerkers.
  • Maak problemen zoals gebrekkige samenwerking of ongewenst gedrag bespreekbaar en doe er iets aan.
  • Leef gezond: beweeg, eet en drink gezond en slaap voldoende.
  • Vriendelijk en behulpzaam gedrag lokt gelijkaardig gedrag uit bij de ander. Geef dus zelf het goede voorbeeld. Mensen doen wat hun leiders doen, niet wat hun leiders zeggen…

De dynamiek achter burn-out

Burn-out ontstaat doorgaans door een langdurig onevenwicht tussen de dingen die je energie geven (rechts op figuur) en de dingen die je energie kosten (links op figuur).

Burn-out ontstaat door een langdurig onevenwicht tussen te zware taakeisen vs beschikbare hulpbronnen. Ook het omgekeerde kan. Wanneer mensen te weinig uitdaging ondervinden in de job kan bore-out ontstaan (bvb. langdurig ver onder je capaciteiten moeten werken).

Wanneer uitdagingen en hulpbronnen netjes in evenwicht zijn spreken we over bevlogenheid. Een toestand van opperste voldoening die gekenmerkt wordt door vitaliteit, hoge betrokkenheid en flow.

Figuur 1: de dynamiek van burnout volgens het job demands-resources model (Bakker & Schaufeli)

Job demands resources model

Wil je weten hoe je in jouw organisatie risico’s op burn-out minimaliseert en je medewerkers duurzaam bevlogen en performant kunt maken? Neem dan snel contact op met Capeus voor een vrijblijvend gesprek.