Categorie Lectuur (retentie-management.com)
Bouwen aan Het Nieuwe Employer Brand (boekreview)

De wereld verandert en de wereld blijft maar veranderen. Dat maakt dat Employer Branding steeds belangrijker wordt in onze huidige samenleving van arbeidskrapte, war for talent en knelpuntberoepen. Toch zijn er maar weinig organisaties die bewust investeren in hun werkgeversmerk. Daarom schreven de auteurs van Het Nieuwe Employer Brand een onderzoeksverslag dat zich eveneens perfect leent als handleiding voor organisaties die met hun Employer Branding aan de slag willen. Hoe dit allemaal in zijn werk gaat leest u hieronder.

Het Nieuwe Employer Brand (retentie-management.com)

Waarom het klassieke employer brand niet meer voldoet

Toen employer branding het licht zag in de jaren 90 waren er een aantal elementen die employer branding kenmerkten. Zo is de duur op de lange termijn gericht, is het doel de organisatiedoelstellingen behalen, is de strategie ‘preferred employer’ worden en moeten organisaties intern beginnen om extern te winnen. Deze elementen komen terug in de samengestelde definitie uit de tijd.

“Het verkrijgen en behouden van een positieve en bij voorkeur unieke positie als werkgever in de mindset van huidige en potentieële medewerkers en hun beïnvloeders op basis van de identiteit van de werkgever.”

Wat doet Employer Branding in de praktijk?

De auteurs vinden deze klassieke manier van kijken naar employer branding niet meer actueel, maar hoe gaan professionals hier in de praktijk mee om? De auteurs besluiten om een onderzoek te doen onder allerlei professionals in Nederland die (in)direct bezig zijn met employer branding, zodat zij kunnen zien wat employer branding in de praktijk doet.

De belangrijkste vaststellingen uit het onderzoek

Allereerst heeft het onderzoek vastgesteld dat de doelen voor employer branding vastgelegd vanuit de verschillende betrokken rollen: HR, recruitment, communicatie, arbeidsmarktcommunicatie en de directie niet altijd indezelfde lijn liggen.

Ten tweede bleken de doelen van employer branding vooral voor 1 jaar worden beslist en dat terwijl het bouwen aan een goed werkgeversmerk al gauw 1 tot 5 jaar duurt.

Als derde punt kwam naar voren dat draagvlak creeëren voor employer branding essentiëel is voor iedereen die wil starten met employer branding. In de praktijk blijkt dit echter niet altijd even eenvoudig.

Ten vierde bleek uit het onderzoek dat het identificeren van de juiste stakeholders en coalities zeer belangrijk is voor het uitbouwen van een sterk werkgeversmerk. Als belangrijkste stakeholders werden de medewerkers zelf aangeduid.

Als vijfde punt bleken de professionals het meeste budget nog extern te besteden in relatie tot employer branding in plaats van intern of een duidelijke fifty-fifty balans. Hetzelfde geldt voor de focus van de doelen die zijn bepaald. Deze waren voornamelijk extern georiënteerd.

Het zesde punt wees uit dat de zichtbaarheid een belangrijke factor is in welke mate een bedrijf of organisatie succesvol is.

Tot slot zijn er verschillende HR instrumenten die gebruikt kunnen worden vor employer branding. Een voorbeel lhiervan is investeren in de werksfeer.

Het is tijd voor Het Nieuwe Employer Brand

Met het onderzoek zijn de auteurs te weten gekomen hoe employer branding in de praktijk gebeurt en vinden zij het tijd voor Het Nieuwe Employer Brand.

“Een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie verkrijgen en behouden als werkgever in de mindset van (potentiële) medewerkers en hun beïnvloeders met als doel het aantrekken en het behouden van de juiste medewerkers.”

Het Nieuwe Employer Brand dat is gebaseerd op nieuwe doelen (kenmerken en elementen), een stappenplan en dat rekening houdt met de ken- en stuurgetallen, instrumenten en communicatiemiddelen, normcijfers en prestatie-indicatoren van een organisatie. Kortom een kijk op het Nieuwe Employer Brand anno 2012 en 2013 waarbij meten weten is.

Mening van Lodi Planting

Goed werkgeverschap is van alle tijden. Dat blijkt ook uit de oorsprong van de term employer branding want deze stamt uit de jaren 90. Maar de term kende eigenlijk geen verdere ontwikkeling de afgelopen 25 jaar totdat de auteurs van het boek Bouwen aan Het Nieuwe Employer Brand hun onderzoek startten. Mijn inziens een broodnodig en zeer nuttig onderzoek dat perfect past in de huidige tijdsgeest.

De resultaten van het onderzoek ,wat leidde tot Het Nieuwe Employer Brand, zijn opgedeeld in 8 kant-en-klare hoofdstukken. Ik kan niet anders zeggen dat het boek zeer gestructureerd en overzichtelijk is gepresenteerd. Mijn inziens zijn de auteurs er in geslaagd om het boek als handleiding voor organisaties te laten dienen die willen werken aan hun Employer Branding.

Het is wellicht misplaatst maar dit boek heeft perfect verwoord wat ik wil gaan doen en bereiken en hoe ik dat wil gaan doen met Employerbility. Ik geloof als geen ander in het menselijke kapitaal als hoogste goed binnen een organisatie en vindt dat organisaties dat kapitaal moeten uitspelen om het nodige talent te kunnen aantrekken en behouden.

Wilt u het boek Het Nieuwe Employer Brand ook lezen?

Ik kan me voorstellen dat u Het Nieuwe Employer Brand van o.a. Martijn Hemminga en Geert-Jan Waasdorp wilt lezen. Dit boek kunt bestellen op Managementboek.nl (let wel: zij leveren niet in België) door op de volgende link (affiliate link) te klikken: Het Nieuwe Employer Brand van Martijn Hemminga.

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Bouwen aan Het Nieuwe Employer Brand is een prachtige handleiding dat vertelt hoe organisaties goed werkgeverschap kunnen nastreven. Het is een must-read voor iedereen die rond arbeidsmarktcommunicatie en/of employer branding werkt. Veel van de ideeën die in dit boek worden besproken streef ik na met Employerbility. […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.