Literatuurlijst over Employee Engagement

Retentie-management.com verzamelt, leest en vat alle boeken die (in)direct verband houden met het binden en boeien van personeel samen. U kunt al deze samenvattingen gratis downloaden. De boeken staan in alfabetische volgorde en bevatten een rating (must-read, aanbevolen en/of interessant). 

> ADAMSKY, H., Hiring and Retaining Top IT Professionals. The guide for savvy managers and job hunters alike. California, Osborne/McGraw-Hill, 2001.

Moet nog worden samengevat.

> ARTHUR, D., The Employee Recruitment and Retention Handbook. United States of America, Amacom, 2001.

Moet nog worden samengevat.

> BRANHAM, L., The 7 Hidden Reasons Employees Leave. How to recognise the subtle signs and act before it’s too late. United States of America, Amacom, 2005.

Branham vertelt hier op basis van honderdzuizenden interviews wat de 7 meest voorkomende redenen van verloop zijn. Een must-read voor iedereen die het personeelsverloop wil verminderen.

> BRANHAM, L, Re-Engage, How America’s Best Places to Work inspire extra effort in extraordinary times. United States of America, McGraw-Hill, 2010.

Branham schetst een model dat het engagement van werknemers kan verhogen tijdens economisch moeilijke tijden. Een must-read gezien onze huidige economie.

> BRUEL, M., COLSEN, C., De geluksfabriek. Over het binden en boeien van mensen in organisaties. 12e druk, Schiedam, Scriptum Books, 2006.

De geluksfabriek is voor het millennium geschreven, maar blijft actueel. Breul en Olsen hebben een eigenzinnige kijk op het binden en boeien van personeel. Interessant.

> CAPPELLI, P., A Market-Driven Approach to Retaining Talent. In: Harvard Business Review on finding and keeping the best employees, derde druk, Harvard Business School Publishing Corporation, 2001.

Cappelli schetst een compleet nieuwe kijk op retentiemanagement. Eentje die mee gaat met zijn tijd. Een must-read wanneer je op zoek bent naar een andere visie!

> CIALDINI, R., Influance, The Psychology of Persuasion. First Collins Business Essentials Edition, United States of America, 2007.

Een super interessant boek, maar hoort minder thuis in de boekenkast over retentiemanagement.

> COLLINS, J., PORRAS, J., I., Built to Last. Successful habits of visionary companies. First Paperback Edition, HarperCollins, 1997.

Is het verhaal voor Good to Great, maar zou er eigenlijk pas na moeten komen. Interessant in vergelijking met het andere boek.

> COLLINS, J., Good to Great. Why Some Companies Make the Leap and Other Don’t. First Edition, United States of America, HarperCollins Publishers, 2001.

Een absolute must-read. Behoort inmiddels tot de klassiekers en vertelt hoe goede bedrijven extreem goed zijn of kunnen worden.

> COLVIN, G., Talent is Overrated, What Really seperates World-Class Performers from Everybody Else. United States of Amercia, Portfolio, 2010.

Talent bestaat niet. Talent komt tot uiting in diegene die meer dan 15.000 uren oefenen. Zeer aanbevolen voor een andere kijk op talent.

> DERIJCKE, L., THOELENS, N., Retentiemanagement: binden of boeien, Ced Samson, Kluwer, 2001.

Een Nederlandstalig boek dat retentiemanagement vanuit een financiële achtergrond bekijken. vandaar de keuze tussen binden of boeien. Interessant 

DIBBLE, S., Medewerkers vasthouden. De slag om schaars talent. Vert. GIJSEN, R., Scriptum, 2001.
Dibble vertelt beschrijvend hoe je medewerkers kunt vasthouden. Ze doet dit door de meeste HR processen uit te leggen. Interessant.

> DUBINSKY, A., J., SKINNER, S., J., Recruiting & Retaining Top Employees.High Performers. United States of America, Thompson, 2004.

Moet nog worden samengevat.

> ERNST, M., HRM Witboek: Rekrutering via social media. Mythes & realiteit.Gent, HRMinfo, januari 2010. (EBook)

Moet nog worden samengevat.

FERRIS, T., The 4-Hour Workweek, escape 9-5, live anywhere, and join the new rich. New York, Crown Publishers, 2007.

Een super interessant boek, maar hoort minder thuis in de boekenkast over retentiemanagement.

> FINNEGAN, R., P., Rethinking Retention in Good Times and Bad.Breakthrough Ideas for Keeping Your Best Workers. United States of America, Davies-Black, 2010.

Finnegan schetst een model dat het engagement van werknemers kan verhogen tijdens economisch moeilijke tijden. Een must-read gezien onze huidige economie.

> GLADWELL, M., the Tipping Point, How Little things can make a Big difference. London, Abacus, 2000

Een super interessant boek, maar hoort minder thuis in de boekenkast over retentiemanagement.

> GLANZ, B., A., Handle with CARE: motivating and retaining employees.Creative, low-cost ways to raise morale, increase commitment, and reduce turnover. McGraw-Hill, 2002.

Moet nog worden samengevat.

> HAUDAN, J., The Art of Engagement, Bridging the Gap Between People and Possibilities. United States of America, McGraw-Hill, 2008.

The Art of Engagement vertelt zeer visueel waar engagement om draait. Het schort organisaties o.a. visueel voorstellingsvermogen. Aanbevolen.

> HEATH, C., HEATH, D., Made to Stick, Why Some Ideas Survive and Others Die. New York, Random House, 2008.

Een super interessant boek, maar hoort minder thuis in de boekenkast over retentiemanagement.

NIEUW > HEMMINGA, M., WAASDORP, G-J., Bouwen aan Het Nieuwe Employer Brand. Werf&media. Tweede druk september 2012.

Een must-read voor iedereen die bezig is met arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en goed werkgeverschap. Het is een praktische handleiding.

> KATCHER, B.,L., SNYDER, A., 30 Reasons employees hate their managers.What your people may be thinking and what you can do about it. United States of America, Amacom, 2007.

De manager is de schuld van alle problemen en tegelijkertijd ook de oplossingen. 30 redenen waarom werknemers hun managers haten. Aanbevolen.

> KAYE, B., JORDAN-EVANS, S., Love it Don’t leave it. 26 Ways to Get What You Want at Work. First Edition, Canada, Berrett-Koehler Publishers Inc, 2003.

Weggaan is de makkelijkste keuze. Krijgen wat je wil is de moeilijkste. Kate beschrijft hoe je daarin slaagt. Een interessant boek omdat het vanuit de werknemer handelt.

> KAYE, B., JORDAN-EVANS, S., Love ‘em or lose ‘em, Getting Good People to Stay. Fourth Edition, United States of America, Berrett-Koehler Publishers Inc, 2008.

Moet nog worden samengevat.

> KING, M., How to Create the BEST Employee Engagement Program for YOUR Organization, California, Carneros Press, 2010.

Een typisch Amerikaans boek. Deze durf ik zelfs weinig interessant te noemen.

> KOHN, A., Punished by rewards. The Trouble with Gold Stars, Incentive Plans, A’s, Praise, and other Bribes. Second Edition, United States of America, Houghston Mifflin, 1999.

Moet nog worden samengevat.

> LEVIN, R., ROSSE, J., Talent Flow. A strategic Approach to Keeping Good Employees, Helping Them Grow, and Letting Them Go. Jossey-Bass, 2001.

Levin en Rosse hebben een goed verhaal inclusief model over retentiemanagement. Dit is wel vrij technisch (ook hun Engels). Interessant.

> MACEY, W., Employee Engagement, Tools for Analysis, Practice and Competitive Advantage. Wiley-Blackwell, 2009.

De ondertitel zegt het allemaal. Tools voor analyses. Ideaal voor de meer strategische HR professional. Aanbevolen.

>McCOOEY, D., Keeping good Employees on Board, Employee Retention Strategies to Navigate Any Economic Storm. New York, Morgan James, 2010.

Retentiemanagement wordt vergeleken met een boot. Leuke symboliek, maar vaak wel vergezocht om het in te kunnen kaderen. Interessant.

> McKEOWN J., L., Retaining Top Employees. United States of America, McGraw-Hill, 2002.

Moet nog worden samengevat.

> MURPHY, M., BURGIO-MURPHY, A., The Deadly Sins of Employee Retention. Cutting-edge strategies for keeping your best people. Leadership IQ Press, 2005.

Wat mag je absoluut niet doen bij het opstellen en uitvoeren van een strategisch retentiebeleid? 5 doodzonden die Murphy beschrijft. Aanbevolen.

> NAUTA, A., Tango op de werkvloer. Een nieuwe kijk op arbeidsrelaties. Assen, Van Gorcum, 2011.

Een Nederlandstalig boek van Nauta dat werkelijk een nieuwe kijk op arbeidsrelaties geeft. Aanbevolen.

> OFMAN, D., Bezieling en kwaliteit in organisaties. Negende druk, Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, 2004.

Moet nog worden samengevat.

> PHILIPS, J., J., PULLIAM PHILIPS, P., Retaining Your Best Employees. United States of America, ASTD, 2002.

Moet nog worden samengevat.

> PHILIPS, J., J., CONNELL, A., O., Managing Employee Retention. A strategic Accountability approach, United States of America, Elsevier, 2003.

Mijn inziens het beste boek op de markt in verband met retentiemanagement. Het vliegwielmodel komt van Phillips. Als je een boek koopt moet het deze zijn! Must-read!

> PHILIPS, J., J., EDWARDS, L., Managing Talent Retention. An ROI Approach. United States of America, Pfeiffer, 2009.

Zelfde inhoud als Managing Employee Retention, maar met een hoofdstuk over talent meer. Beetje copy/paste. Interesssant.

> PINK, D., H., Drive, The surprising truth about what motivates us. United States of America, Penguin Group, 1995.

Pink legt uit wat werknemers werkelijk motiveert! Een must-read.

> PINK, D., H., Free Agent Nation, The Future of Working for Yourself. New York, 2002.

Een super interessant boek, maar hoort minder thuis in de boekenkast over retentiemanagement.

> PLANTING, L., Retentiemanagement – een ROI benadering, Antwerpen, België, 2011.

Mijn eigen e-boek. Samenvatting in het Nederlands van mijn scriptie uit 2010 gebaseerd op alle boeken uit deze lijst. Aanbevolen.

> PLANTING. L., Managen van uitstroom als een Beste Werkgever, Antwerpen, België, 2013.

Mijn eigen e-book dat gaat over het hoe, wat, wanneer, waar, wie en het waarom van exitgesprekken. Aanbevolen.

> RAMMANT, E., PEPERMANS, R., Retentiemanagement. Mechelen, Kluwer uitgevers, 2003.

Rammant schreef een scriptie over retentiemanagement en dat werd in boekvorm gepubliceerd. Leest vlot weg. Interessant.

RIDDERING, A., e.a. Veldgids vertrouwen. Alles onder controle?, Eburon Business, 2013.

Riddering schrijft op bijna kinderlijke wijze, maar toch in moeilijke woorden, over vertrouwen en controle en hoe deze begrippen door elkaar vloeien. Interessant.

> SCHUTTEN, M., De 6 sleutels voor het creëren van bevlogen medewerkers, Almere, Nederland, 2011 (e-boek).

Een goed e-boek waarin Schutten vertelt hoe je bevlogen medewerkers creëert. Interessant.

> SELS, L., DE WINNE, S., HRM in breedbeeld. Een toetsing van retoriek aan realiteit. Derde druk, Acco, Leuven, 2008.

Moet nog worden samengevat.

> SMITH, G.P, Here Today, Here Tomorrow. Transforming your workforce from high-turnover to high-retention, United States of America, Dearborn Financial Publishing, Inc., 2001.

Een boek dat vertelt hoe je crisissen kunt overwinnen met het oog op het binden en boeien van personeel. Een must-read gezien onze economische situatie.

> SMITH, G.P., 401 proven ways to retain your best employees, Georgia, Chart Your Course Publications, 2007.

Een slap aftreksel van zijn eerste boek. Niettemin bevat het nuttige tips. Interessant.

> SOLIS, B., Engage. The Complete Guide for Brands and Businesses to build cultivate and measure succes in the new web. John Wiley and Son, 2010.

Een super interessant boek, maar hoort minder thuis in de boekenkast over retentiemanagement.

> STAES, J. Mijn manager is een held. LannooCampus/Scriptum, Schiedam, 2009.

Een super interessant boek, maar hoort minder thuis in de boekenkast over retentiemanagement.

> STAES, J., Mijn organisatie is een oerwoud. 5e druk, LannooCampus, Schiedam, mei 2009.

Een super interessant boek, maar hoort minder thuis in de boekenkast over retentiemanagement.

> STAES, J., Ik was een schaap, LannooCampus, Schiedam, 2011.

Een super interessant boek, maar hoort minder thuis in de boekenkast over retentiemanagement.

TIGGELAAR, B., MBA in 1 dag. Een frisse blik op de beste ideeën van de belangrijkste managementdenkers. Tyler Roland Press, Soest, 2012.

Een must-read voor elke HR professional en manager. De ideeën van de grootste managementdenkers staan hierin praktisch beschreven.

> THOMS, P., Finding the best and the brightest. A guide to recruiting, selecting, and retaining effective leaders. United States of America, Praeger, 2005.

Moet nog worden samengevat.

> ULRICH, D., HR Transformations, Building Human Resources from the Outside in. United States of America, McGraw-Hill, 2009.

Een must-read voor elke HR professional. Zowat het basisboek voor HR en toont veel aanknopingspunten met retentiemanagement.

> VAN DE HATERD, B., (R)evolutie van werk. Sociaal kapitaal in organisaties. Assen, Van Gorcum, 2012.

Een super interessant boek, maar hoort minder thuis in de boekenkast over retentiemanagement.

> VAN DER WERF, S., De verdeling van arbeid. Een verkenning van vraag en aanbod, beleid en sociale zekerheid. Derde herziene druk, Bussum, Uitgeverij Coutinho, 2007.

Moet nog worden samengevat.

> VENTRICE, C., Make Their Day. Employee Recognition That Works. Second Edition, San Francisco, Berrett-Koehler Publishers Inc., 2009.

Ventrice heeft een geheel eigen kijk op het binden en boeien van personeel. Make their day staat centraal! Interessant.

> WINGFIELD, B., BERRY, J., Retaining Your Employees. Using Respect, Recognition and awards for Positive Results. Axzo Press, 2001.

Moet nog worden samengevat.

> ZINGER, D., 6 boeken over Employee Engagement, United States of America, z.j.

Zinger heeft in samenwerking met andere geïnteresseerden ningers meerder boeken gevuld. Het platform is interessanter dan de boeken. Maar crowdsourcen rockt! Interessant.

Boeken kopen?

Heeft u het boek van uw keuze gevonden? Heeft u de samenvatting gelezen? En heeft u besloten om het boek aan te schaffen? Dan willen wij u vragen om dat via deze site te doen.

Bij elke samenvatting heeft u ondergaan de mogelijkheid om het boek op Amazon te kopen. Voor elk boek dat u via deze site koopt, krijgen wij een klein percentje. (voor meer informatie over mijn affiliates links klikt u op de hyperlink). Wij wensen u veel leesplezier!