Categorie Tips (retentie-management.com)
6 tips om personeelsverloop tegen te gaan

Eric Fleurbaay is oprichter en eigenaar van BusinessWise. BusinessWise helpt organisaties met het tegengaan van personeelsverloop en zij staan vermeldt op de literatuurlijst. Los hiervan blogt Fleurbaay steeds frequenter over dit onderwerp.

Zo heeft Fleurbaay in 6 verschillende blogs telkens een tip omschreven die organisaties moeten helpen om het verloop van personeel tegen te gaan. Ik som deze tips hieronder op en licht deze kort toe. Als je meer wilt weten over deze tips, dan moet je op de hyperlink van de tip naar keuze klikken. Je wordt dan doorgeleid naar de website van Fleurbaay met meer uitleg.

 1. vraag het gewoon
 2. de introductie van nieuwe medewerkers
 3. duidelijke plannen en ambities maken medewerkers loyaal
 4. creëer een feedback klimaat
 5. geef medewerkers de tools in handen
 6. zinvol werk leidt tot betrokkenheid

Tip 1: Vraag gewoon wat jouw medewerkers bindt en boeit

Er bestaan verschillende manieren om te onderzoeken wat het personeel beweegt zowel in positieve als in negatieve zin. Toch ontbreekt de meest simpele en daardoor meest effectieve manier op de lijst: vragen wat hen bindt en boeit. Volgens Fleurbaay heeft dit te maken met 3 redenen:

 1. Je moet geen slapende honden wakker maken!
 2. Ik weet niet of ik tegemoet kan komen aan de verwachtingen.
 3. Ik heb geen tijd voor deze gesprekken. Ik ben te druk.

Wanneer een HR Manager of eender welke andere manager met dergelijke argumenten in hoofd zit, dan vraag ik me af in welke mate zij het personeel als belangrijkste factor binnen de organisatie zien. Mijn inziens zijn het dus onzinargumenten. Daarbovenop is het gissen naar redenen waarom werknemers blijven of juist niet zeer gevaarlijk. Het aanbod moet immers op de wens worden afgestemd.

Organisaties moeten dus simpelweg vragen wat hen bindt en boeit.  Dit kan bijvoorbeeld in een 1-op-1 gesprek of de vragen op papier mee te geven. Dit bevordert de diepgaande inhoud van de antwoorden, maar het kan ook zijn dat zij sociaalwenselijk gaan antwoorden. Wat de antwoorden ook mogen zijn, de HR manager of eender welke andere manager, moeten op de antwoorden terugkomen. Dit laatste is zeer belangrijk.

Een laatste tip van Fleurbaay is om alle antwoorden op te schrijven, zodat je na aan het einde van de rit een mooie lijst met blijf- en vertrekredenen hebt. Komen deze overeen met de 7 meest voorkomende redenen van vertrek?

Tip 2: de introductie van nieuwe medewerkers

Twee van de 7 meest voorkomende vertrekredenen hebben (in)direct te maken met het socialisatieproces, namelijk de functie of werkplek is niet zoals verwacht en mismatch tussen functie en persoon. De introductie van nieuwe medewerkers is dus een belangrijk sleutelmoment in het al dan niet blijven van deze medewerkers bij de organisaties. Vooral de eerste 3 maanden zijn cruciaal en liggen er veel mogelijkheden voor de directe manager om actief te bouwen aan betrokkenheid en binding. Nieuwe werknemers willen immers weten of zij de juiste keuze hebben gemaakt en Fleurbaay geeft organisaties een aantal belangrijke ingrediënten.

 • Collega’s op de afdeling weten al ruim van te voren dat een nieuwe collega op de afdeling komt werken.
 • Je hebt met medewerkers afgesproken wie de eerste week zorgt voor het opvangen van de nieuwe collega.
 • Maak bijvoorbeeld een roulatie plan met daarin momenten waarop de nieuwe collega ‘meeloopt’ met jouw medewerkers.
 • Je hebt een rondleiding gepland.
 • Op de eerste dag weet de receptie dat er een nieuwe collega begint.
 • Collega’s leggen uit hoe het werkt qua werktijden, lunch,
 • Je hebt zelf in je agenda tijd vrijgemaakt om de nieuwe collega te ontvangen.
 • Alles wat te maken heeft met ICT werkt! Dus er is een inlogcode voor op het netwerk, de mail werkt, de printer is te gebruiken, noem maar op.
 • Je hebt een handzame planning gemaakt met daarin de dagen en/of tijdstippen waarop de nieuwe medewerker geinformeerd wordt over bijvoorbeeld: de diensten en producten en belangrijke klanten.
 • In die planning staan ook kennismakingen met leidinggevenden en collega’s met wie hij of zij veel te maken zal krijgen.
 • En uiteraard is alles geregeld met de afdeling HR: alle formulieren invullen, boekje arbeidsvoorwaarden bespreken, planning t.a.v. de beoordelingsgesprekken etc.

Lees voor extra tips ook de blog over het werving- en selectieproces bij retentiemanagement.

Tip 3: duidelijke plannen en ambities maken medewerkers loyaal

“Het is enorm motiverend voor medewerkers als exact duidelijk is welke richting het bedrijf opgaat en hoe het staat met de vorderingen van die plannen. Onderzoek heeft uitgewezen dat ‘progress’ zelfs de grootste motivator is voor medewerkers. Het gevoel dus dat je iets bereikt als individu, als afdeling of bedrijf!”

De organisatie moet dus frequent (en blijven) communiceren over de plannen, strategieën en ambities van de organisatie. Het is helaas niet alleen maar communiceren en dat is de reden waarom dit ook zo vaak misgaat. De boodschap moet namelijk zo worden gecommuniceerd dat 1) de impact van deze veranderingen duidelijk is voor iedereen afzonderlijk en dat 2) zij weten op welke manier zij hier aan kunnen bijdragen. Duidelijke doelen werken immers motiverend.

Tip 4: creëer een feedback klimaat

Organisaties moeten een klimaat of cultuur van feedback nastreven. De achterliggende reden is simpel: wanneer mensen feedback krijgen voelen zij zich gewaardeerd en gaan zij beter presteren en ontwikkelen. Daarom pleit ik voor een performance management ingezet als coachingstool. Hierdoor komt het ontvangen maar ook geven van feedback centraal te staan en wordt het (in)direct gekoppeld aan de prestaties van het personeel. Dit laatste zou veel weerstand kunnen oproepen, maar het belangrijkste is dat de HR manager en eender welke andere managers regelmatig (niet 1 keer per jaar) zowel positieve als negatieve feedback geven aan hun medewerkers. Hier is een opsomming met 50 manieren om een schouderklopje te geven. Het frequent geven van feedback draagt ook bij aan hetgeen Daniel Pink mastery noemt. Lees hiervoor de samenvatting van Drive geschreven door Daniel Pink.

Tip 5: geef medewerkers de tools in handen

Om personeelsverloop terug te dringen is het volgens Fleurbaay verstandig om te breken met een aantal traditionele mechanismen. De organisatie is 100% verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het personeel, maar tegelijkertijd heeft het personeel ook 100% verantwoordelijkheid over hun eigen ontwikkeling. Dit was een voorbeeld van een dergelijke traditioneel mechanisme. Volgens Fleurbaay moeten organisatie streven naar een aanpak op basis van partnerships.

Tradionele aanpak Aanpak o.b.v. partnership
Manager bepaalt Medewerker is leidend
Tools ten dienste van HR Tools voor de medewerkers
Onduidelijke of vage doelen Medewerkers die doelen invulling geven
Jaarlijks Doorlopend
Focus op de persoon Focus op de prestatie
Beoordelen: wel of niet meer salaris? Salaris afhankelijk van prestatieniveau
Ontwikkelen is een luxe Ontwikkeling is noodzaak

Tip 6: zinvol werk leidt tot betrokkenheid

De laatste tip die Fleurbaay geeft is eigenlijk een samengestelde tip. Als organisaties aan al hun personeel gaat vragen wat hen bindt en boeit (tip 1) dan zal de organisaties ook acties moeten koppelen aan de uitkomsten. Deze uitkomsten kunnen worden vastgelegd in de plannen voor de toekomst gekoppeld aan duidelijke doelstellingen (tip 3). Het liefst gebeuren deze te plannen acties dan in samenspraak met het personeel. Wanneer organisaties dat namelijk doen, dan maakt de organisatie hun zelf verantwoordelijk en kan het hen de juiste tools in handen geven (tip 5). Het personeel de nodige autonomie, controle en mastery geven wil echter niet zeggen dat de organisatie niet meer beschikbaar moet/mag zijn. Integendeel zij moeten een klimaat van feedback voorzien waarbij de medewerkers constant in de juiste richting worden geduwd (tip 4).

[box type=”info” style=”rounded”]Deze blog heeft personeelsverloop als thema. Wilt u nog meer lezen over personeelsverloop? Klik dan op de hyperlink.[/box]

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] Deze blog omvat 6 tips om personeelsverloop tegen te gaan. De tips zijn gebaseerd op de tips van BusinessWise. Welke tips heb jij nog?  […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.