Categorie Tips (retentie-management.com)
52 tips om geëngageerde medewerkers te krijgen

SD Worx heeft een kaartspel uitgebracht rond engagement. Het is geen kaarspel wat je daadwerkelijk kunt spelen, maar SD Worx somt 52 tips om medewerkers te motiveren en te engageren. Volgens SD Worx zijn er een zestal engagement drivers. Deze zijn: visie, cultuur, job, erkenning, ondersteuning en groei. Rond deze drivers zijn de 52 tips opgebouwd. Ben je niet overtuigd dat geëngageerde medewerkers belangrijk zijn? Lees dan deze 5 redenen.

Geëngageerde medewerkers volgens SD Worx

SD Worx ziet geëngageerde medewerkers die betrokken zijn met de missie van de organisatie. Zij identiciferen zich met de cultuur en zijn loyale ambassadeurs van de organisatie. Geëngageerde medewerkers ontplooien zich in hun professionele activiteiten, zijn intrinsiek gedreven en gepassioneerd, focussen zich op prestaties met meerwaarde en garanderen het succes van de organisatie op lange termijn.

De methode van SD Worx

Om geëngageerde medewerkers te krijgen hanteert SD Worx volgens het kaartspel een zestal stappen. Het verhaal begint met ambitie. Hoe krijgt de organisatie één geëngageerde workforce. Hiervoor moeten er stappen van ontevreden naar tevreden en van tevreden naar geëngageerde medewerkers worden genomen. Dan kan de organisatie door middel van 3 sprongen naar een geïntergreerd beleid gaan. Deze sprongen zijn het toekomstbeeld, nulmeting en het actieplan. Verder moet er gekeken worden naar de stakeholders en hun belangen. Deze zijn de medewerker, de organisatie, de klant en de arbeidsmarkt. De kenmerken die hierbij gelden zijn passie, energie, high performance, loyaliteit en ambassadeurschap. Tot slot zijn er een aantal hefbomen (of drivers) die tot geëngageerde medewerkers leiden: visie, cultuur, job, erkenning, ondersteuning en groei.

52 tips voor geëngageerde medewerkers op basis van de drivers

visie (inspireer)

 1. overtuig elke medewerker van het toekomstbeeld van uw organisatie
 2. geef elke medewerker duidelijke omlijnde doelstelling mee
 3. communiceer duidelijk over de visie van het bedrijf en over hoe u die wil verwezenlijken
 4. maak elke medewerker duidelijk welke verwachtingen u van hem hebt
 5. help elke medewerker om zijn of haar dromen waar te maken – op een realistische manier
 6. vertel elke medewerker hoe uw organisatie aankijkt tegen de toekomst
 7. vertel uw medewerkers hoe en waarom belangrijke beleidsdoelstellingen tot stand kwamen
 8. vraag uw medewerkers hoe zij hun toekomst zien in uw organisatie
 9. vraag uw medewerkers hoe ze willen bijdragen aan de doelstellingen van uw organisatie
 10. focus bij problemen op de best mogelijke oplossing

Cultuur (motiveren is)

 1. een werkomgeving creeëren die oog heeft voor het welzijn van uw medewerkers
 2. open communiceren met uw medewerkers en zoveel mogelijk kennis met hen delen
 3. zorgen voor een organisatiestructuur die de participatie en de samenwerking bevordert
 4. zorgenn voor een vlotte en informele communicatiecultuur tussen de medewerkers en het management
 5. er vertrouwen in hebben dat uw medewerks hun projecten tot een goed einde zullen brengen
 6. uw medewerkers ertoe aanzetten om meer en nauwer samen te werken
 7. oog hebben voor de worklife balans van uw medewerkers
 8. tonen dat u uw medewerkers vertrouwt door hen meer verantwoordelijkheid te geven
 9. uw medewerkers het gevoel geeven dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen projecten
 10. steeds verder bouwen aan een ploeg van geëngageerde medewerkers
 11. zelfs het goede voorbeeld geven en de cultuur van uw organisatie uitdragen
 12. polsen of uw medewerkers zich kunnen vinden in een identificeren met de bedrijfscultuur

Job (geef medewerkers meer dan werk)

 1. gun hen haalbare maar uitdagende opdrachten
 2. gun hen projecten die aansluiten bij hun talent en passies
 3. betrek hen bij de doelstellingen voor hun dienst of product
 4. gun hen voldoende autonomie
 5. gun hen de mogelijkheid om hun job ook zelf in te vullen
 6. zorg ervoor dat ze hun job met trots en passie kunnen uitoefenen
 7. zorg ervoor dat de jobinhoud hen blijft aanspreken
 8. gun hen ook alle middelen om hun job goed te kunnen uitoefenen
 9. vertel hen ook hoe ze kunnen bijdragen tot het succes van uw organisatie
 10. zeg ook duidelijk waar de prioriteiten liggen
 11. gun hen ook de ruimte om creatief en innovatief te zijn in hun job

Erkenning

 1. In welke mate kent u de mens achter uw medewerker?
 2. In welke mate geeft u de medewerker de kans om zichzelf te bewijzen?
 3. In welke mate geeft u medewerkers de kans om nieuwe ideeën aan te brengen?
 4. In welke mate kent u de individuele behoeften van uw medewerkers?
 5. In welke mate beloont u medewerkers voor goede prestaties?
 6. In welke mate beloont u goede prestaties zowel individueel als in team?
 7. In welke mate erkent u de verwezenlijkingen van uw medewerkers?
 8. In welke mate respecteert u dat medewerkers kiezen voor een andere aanpak?
 9. In welke mate slaagt u erin om negatieve kritiek om te buigen in eerlijk en opbouwende feedback?
 10. In welke mate kunt u aandacht schenken aan uw medewerkers zonder een controlefreak te zijn?

Ondersteuning

 1. Wat als een medewerker weinig zelfvertrouwen heeft? Wij hem op zijn sterktes!
 2. Wat als een medewerker tegen zijn plafond aanbotst? Help hem naar het volgende level!
 3. Wat als een medewerker twijfelt om initiatief te nemen? Geef hem een duwtje in de rug!
 4. Wat als een medewerker moeite heeft met prioriteiten? Herinner hem aan zijn persoonlijke ambities!
 5. Wat als u met een medewerker een minder goede band heeft? Ga het gesprek aan en neem tijd om hem te leren kennen!

Groei (Werken is leren)

 1. Deel succeservaringen onder de medewerkers
 2. Zorg ervoor dat medewerkers voortdurend leren en zichzelf verder ontplooien
 3. Zorg ervoor dat medewerkers hun capaciteiten ten volle kunnen benutten
 4. Sta toe dat medewerkers fouten maken en help hen eruit te leren

Wil je meer weten over SD Worx en hoe zij naar engagement kijken? Surf dan naar hun speciaal ingerichte website. Welke andere tips heb jij nog? Laat je reactie na in de comments!

[box type=”info” style=”rounded”]Deze blog heeft het engagement van personeel als thema. Klik op de hyperlink voor de beste blogartikelen over het engagement?[/box]

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.