Categorie Theorieën & Processen (retentie-management.com)

5 dilemma’s bij het analyseren van de vertrekredenen

Het thema personeelsverloop staat anno 2015 niet meer hoog op de agenda van de meeste organisaties. Thema’s als duurzame inzetbaarheid hebben dit overgenomen. Toch sluit het één het ander niet uit. Laat ons daarom kijken naar de dilemma’s bij het analyseren van vertrekredenen.

5 dilemma’s bij het analyseren van de vertrekredenen

Organisaties hebben soms te maken met dilemma’s als het gaat over het analyseren van de verschillende opgegeven vertrekredenen. Hieronder vind je 5 mogelijke dilemma’s terug. 

  1. De noden van werknemers lijken op de oplossing

Het eerste dilemma is dat de noden van de werknemers lijken op de oplossing. HR professionals die gesprekken aangaan met hun medewerkers krijgen eigenlijk de oplossing aangereikt. Dit dilemma botst wellicht met het tweede dilemma. Het verschil met het tweede dilemma is dat HR oplossingen moet inzetten die passen binnen een groter strategisch kader én waarbij de oplossingen het liefst voor meerdere personen tegelijkertijd kunnen werken. Maatwerk is goed en een must, maar op volume werken mag best.

  1. De oplossing lijkt te voor de hand liggend

Het tweede dilemma is dat de oplossing te voor hand liggend lijkt. Het bedenken van oplossingen om ongewenst vrijwillig personeelsverloop tegen te gaan is niet moeilijk. In feite moet een HR professional simpelweg luisteren naar de antwoorden op deze 2 vragen én iets doen met hetgeen wordt verteld. In praktijk bedenkt HR vaak liever ingewikkelde en gecompliceerde oplossingen die niet altijd als een oplossing worden aanzien.

  1. Iedereen heeft een mening over de oorzaak van verloop

Het derde dilemma is dat iedereen een mening heeft over de oorzaak van verloop. Elke vertrekreden is een geldige reden en dat maakt dat iedereen het zijne er van denkt. Als HR professional moet je naar iedereen luisteren en, zoals bij het tweede dilemma aangegeven, de oplossing daaruit putten. Maar laat ieders mening niet in de weg staan van een oplossing.

  1. Analyseren neemt te veel tijd in

Het vierde dilemma is dat het analyseren veel tijd in beslag neemt. Ik neem de laatste tijd de positie van een HR professional kritisch onder de loep. Maar feit blijft dat HR weinig tijd over heeft. Dat maakt het grondig analyseren van mogelijke oplossingen moeilijk. Tegelijkertijd hoeft HR de vertrekredenen niet altijd even grondig te analyseren. Zeker niet wanneer zij ten allen tijde reeds hebben geluisterd en gehandeld naar en voor hun medewerkers.

  1. De analyses lijken verwarrend

Het vijfde dilemma is dat de analyses verwarrend kunnen lijken. Aansluitend bij de oplossing van het vierde dilemma denk ik dat organisaties hun uitstroom als een Beste Werkgever moeten managen. Wanneer HR gebruikt maakt van een exitvragenlijst en deze koppelt aan een exitgesprek, dan is er geen sprake meer van verwarrende analyses omdat alle onduidelijkheden bevraagd kunnen worden.

Welke dilemma’s herken jij bij het analyseren van de vertrekreden? En op welke dilemma’s botst jij?