Categorie Theorieën & Processen (retentie-management.com)
3 vormen van loyaliteit

In de blog hoe vergroot ik de loyaliteit van mijn personeel sprak ik over het belang van loyaliteit en legde ik uit hoe organisaties dit kunnen bereiken. Tijdens onderzoek voor deze blog botste ik op een bijzonder interessante blog dat aangeeft dat er 3 vormen van loyaliteit bestaan. Deze vormen zijn: de normatieve binding, de loyale houding en de toegepaste loyaliteit.

Normatieve binding

De normatieve binding vertegenwoordigt een gevoel van verplichting om bij een organisatie te blijven. Dit gevoel wordt bepaald door verschillende factoren die een werknemer doen besluiten om wel of niet in dienst te blijven bij een organisatie. Daarnaast speelt de normatieve binding in op werknemersethiek in relatie tot de organisatie. Wat is vanuit het oogpunt van de werknemer al dan niet juist om te doen in relatie tot zijn/haar bedrijf. Er zijn een aantal stellingen die de mate van de normatieve binding kunnen vaststellen:

“Ik voel een verplichting om bij mijn huidige werkgever te blijven.”

“Zelfs als het me bepaalde voordelen zou opleveren, heb ik nog het gevoel dat het niet goed zou zijn om op dit moment mijn bedrijf te verlaten.”

“Ik zal mijn organisatie op dit moment niet verlaten, want ik heb het besef dat ik bepaalde verplichtingen heb jegens mijn collega’s.”

“Mijn organisatie verdient mijn loyaliteit.”

“Ik zou me schuldig voelen, als ik mijn organisatie op dit moment zou verlaten.”

“Ik ben het mijn organisatie verschuldigd, dat ik me volledig inzet.”

Loyale houding

De tweede vorm van loyaliteit is de loyale houding. Een al dan niet loyale houding wordt bepaald door de gevoelens van een werknemer jegens collega’s en de gedeelde morele principes die binnen een organisatie worden gehanteerd. Wederom speelt de ethiek van de werknemers een rol, maar dan in relatie tot collega’s. Ook hier bestaan een aantal stellingen die de mate van de loyale houding kunnen vaststellen:

“Mijn gedrag op het werk reflecteert de morele principes, die worden gesteund door mijn collega’s.”

“In het oplossen van ethische dilemma’s binnen mijn werk, gebruik ik de standaarden van mijn team als richtlijn.”

“Ik voel een loyaliteitsbesef jegens mijn collega’s.”

Toegepaste loyaliteit

De derde en laatste vorm van loyaliteit is de toegepaste loyaliteit. De toegepaste loyaliteit omvat de toepassing van de gedeelde morele principes in gemeenschappelijke team dilemma’s. Waar het bij de loyale houding meer gaat om het verwachtte gedrag, gaat het bij toegepaste loyaliteit om het omzetten van de verwachtingen in actie. Ook hier bestaan een aantal stellingen die de mate van de toegepaste loyaliteit toetsen:

“Ik verwacht dat mijn collega’s direct actie ondernemen op onethisch gedrag, dat plaatsvindt binnen ons team.”

“Mijn morele waarden en de morele waarden van mijn collega’s zijn grotendeels gelijk.”

“Een van de meest belangrijke factoren, die een rol spelen bij beslissingen die ik neem met betrekking tot mijn werk, is het potentiële effect dat mijn acties hebben, op mijn directe collega’s.”

Wat is nu de ideale vorm van loyaliteit?

Als organisaties wens je te weten wat de ideale vorm van loyaliteit is of in elk geval wanneer de organisatie loyaal personeel heeft. De meest optimale werknemersloyaliteit wordt bereikt indien een werknemer aangeeft het helemaal eens te zijn met alle bovengenoemde stellingen. Hoewel in de praktijk zal blijken dat dit zelden voorkomt is het belangrijk dat organisaties een bepaalde symbiose nastreven tussen de verschillende vormen van loyaliteit: de normatieve binding, de loyale houding en de toegepaste loyaliteit. Wanneer een organisatie streeft naar optimale werknemersloyaliteit en daar in investeert, zal hij/zij daar zeker wat voor terugkrijgen.

Is dat de oplossing? Moet loyaliteit wel worden nagestreefd?

Los van de vormen loyaliteit is het antwoord op bovenstaande vraag zeer simpel: wanneer het personeel de organisatie niet verlaat! Om dat te bereiken moet de organisatie verder gaan dan slechts het nastreven van loyaliteit of loyaal personeel. Organisaties moeten de betrokkenheid of het engagement van het personeel vergroten.

[box type=”info” style=”rounded”]Deze blog heeft de loyaliteit van medewerkers als thema. Klik op de hyperlink voor de beste blogartikelen over loyaliteit?[/box]

(Ik heb mijn inspiratie hier vandaan gehaald)

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.